Tunisko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

26. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Automobilový průmysl

Prohlubující se obchodní deficit země negativně ovlivňuje import vozidel, který má pro rok 2018 stanovený limit 40 000 vozidel, tj. pokles o 20% oproti roku 2016. Tunisko vyváží mechanické a elektrické díly pro automobily a zásobuje mj. i 10 továren VW Group. Export dílů vozidel představuje 40% tuniského exportu. Tunisko má předpoklady pro kompletní výrobu automobilů, první domácím výrobkem bude Peugeot pick-up. Vzhledem k plánům na modernizaci a dobudování silniční infrastruktury bude Tunisko potřebovat nákladní vozy a stavební stroje. Tuniská vláda rovněž usiluje o modernizaci a dobudování autobusových linek, což předpokládá kompletní dodávky zařízení a dopravních prostředků.  

Energetický průmysl

Sektoru dominuje výroba elektřiny spalováním plynu, v menší míře těžba ropy a plynu. Tunisko přijalo v roce 2015 energetickou strategii, v rámci které hodlá získávat 30% energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, především solární a větrné. Oblast obnovitelných zdrojů je vysoce perspektivní, protože z obnovitelných zdrojů je zatím získáváno necelých 3,5% (1,7% z hydroelektráren a 1,5% větrná a solární energie). Stanovený cíl pro rok 2030 se nepodaří zajistit bez investičních projektů na regionální úrovni. Pro omezení závislosti na plynu pro výrobu elektřiny z Alžírska Tunisko uvažuje v horizontu 2020 o výrobě elektřiny získávané z dováženého uhlí z Číny.

Kovozpracovatelský průmysl

Tunisko je tradičním vývozcem kabelových svazků a komponentů pro automobilový a letecký průmysl, pro které spotřebovává železné, ocelové a hliníkové produkty. Dále tyto produkty využívá ve stavebním a těžebním průmyslu. Výrobky z hliníku, zejména obalový materiál (hliníkové folie) poptává potravinářský průmysl.

Obranný průmysl

V roce 2015 Tunisko navýšilo státní výdaje na dovybavení obranných složek. Zajištění obrany země je nezbytností pro obnovení turistického průmyslu, proto projevují silové rezorty zájem o obranné technologie k prevenci a potírání terorismu, oblast obranného průmyslu je uzavřena pro vstup jakéhokoliv mimostátního (domácího i zahraničního) kapitálu. Rozpočet Ministerstva národní obrany je 3,8% HDP, akvizice vojenského materiálu se spoléhá na štědré dary, deficit státního rozpočtu blokuje probíhající akviziční procesy. V etapě zpracování je Bílá kniha obrany, která má udat směry modernizace ozbrojených sil i související akvizice. Česká republika může mimo jiné v budoucnu navázat na úspěšné dodávky v oblasti leteckého průmyslu a reagovat na možnou výměnu letounů L 59T české výroby, bude však čelit tvrdé konkurenci výzbroje ze second handu a to především z důvodu deficitu státního rozpočtu.    

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Tunisko prozatím disponuje zdroji pitné vody (55% povrchové a 45% podpovrchové), i když spotřeba na osobu a rok je jen 430m3 místo referenčních 1000 m3 na osobu a rok. Podle expertních analýz dojde do roku 2030 ke kritickému snížení zásob, problémový byl pro Tunisko extrémně suchý rok 2016. Tunisko musí zdroje diverzifikovat a investovat do technologií čištění odpadních vod a odsolování mořské vody. Plánovaná je modernizace vodovodního řadu v regionech Cap Bon a Sfax, výstavba odsolovací stanice v regionu Gabes a výstavba dalších retenčních nádrží Ettine, Oued Mellegue, Kalaa El Kobra, Saida, Sarrat, Ed Douamiss, Serrat a El Kebir. Ambiciózní projekty za účasti zahraničních investorů počítají s odsolením a rekultivací okrajů Sahary, která se stále rozšiřuje a zabírá již 75% území Tuniska. Modernizaci potřebuje celá oblast svozu a likvidace komunálního odpadu, která se částečně zlepšila po založení environmentální policie, která pokutuje znečišťování veřejných prostranství. Spalování odpadů s cílem vyrábět elektřinu je oblastí prvořadého zájmu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Stávající zdravotnická infrastruktura disponuje 30 000 lůžky, je však zastaralá a vyžaduje modernizaci (civilní a vojenská nemocniční zařízení). Výhledově Tunisko hodlá investovat do výstavby univerzitní nemocnice v Kairouan, nemocnic v Beja a Gabes a dále do 8 regionálních nemocnic (Jelma, El Jem, Makthar, Dahmani, Haffouz, Thala, Sbiba a Manouba). Prostřednictvím čínských investic se dokončuje onkologické centrum v Tunisu a nemocnice ve Sfax. Nedostatečnou péči ve státním sektoru nahrazují soukromé kliniky (49% lékařské péče) a jejich síť se dále rozšiřuje. Tunisko se profiluje v plastické chirurgii a wellness, tyto oblasti vyhledává klientela z EU. Rozvíjející se balneoterapie zajišťuje celoroční provoz hotelových komplexů na pobřeží. Farmaceutický průmysl často poptává formou veřejných tendrů mechanizaci pro výrobu léčiv v SIPHAT pro vlastní potřebu i export do subsaharského regionu. Centrální farmacie Tuniska, která udržuje ústřední zásobu léčiv a často poptává očkovací dávky, spolehlivost dodávek zajišťuje diverzifikací dodavatelů, což představuje příležitosti pro české dodavatele.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělský a potravinářský průmysl zajišťuje 15% pracovních příležitostí v regionech. Spotřeba potravin v Tunisku neustále roste, potravinářské výroby jsou však neefektivní a vyžadují zásadní modernizace v oblasti plnících a balících linek, současně se nedostává kapitál, a proto se otevírají příležitosti v oblasti jak technologické, tak i investiční modernizace potravinářských výrob. Vysoce efektivní oblastí možné kooperace je společné zpracování potravin, jako je plnění olivového oleje, zpracování datlí a jejich derivátů, zpracování pomerančů na dřeně a džemy, zejména dětské výživy jsou vysoce perspektivní vzhledem k nezvládnutí sterilizačního procesu. To platí i pro technologickou a investiční spolupráci v oblasti mlékárenské výroby, sušeného mléka v kojenecké kvalitě jakož i exportní možnosti mléčného a jatečného skotu. Vzhledem ke skokovému  přílivu Libyjců a rostoucí oblibě Tuniska u Alžířanů, trvá předpoklad dlouhodobě vyšší poptávky po potravinářských a zemědělských výrobcích. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, náboženským zvyklostem a rozšířenému diabetes mezi obyvatelstvem, navyklým na přemíru sladkostí, lze spatřovat potenciál v segmentu neslazených nealkoholických nápojů.

Železniční a kolejová doprava

Tuniská vláda usiluje o modernizaci a dobudování tramvajových a železničních linek, což předpokládá kompletní dodávky zařízení a dopravních prostředků. Aktuálně je vypsán tendr na dodávku 110 vagonů a lokomotiv pro státní železnice, převažující rozchod kolejnic je ale 1 m. Perspektivní je i oblast dokončení projektu lehkého metra (tramvajových linek) pro hlavní město Tunis a železnice spojující Tunis s regiony. Vzhledem k obchodnímu deficitu Tuniska, bude administrativa navrhovat realizace formou zahraničních investic.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Tuniská strana definuje jako prioritní následující oblasti spolupráce mezi oběma zeměmi:

  • strojírenská výroba pro auto-průmysl a aeronautiku
  • energie z obnovitelných zdrojů,
  • recyklace pevných odpadů a úprava vody,
  • informační technologie,
  • průmyslová výroba,
  • elektrická a elektronická zařízení,
  • zemědělská průmyslová výroba,
  • textil, kůže a obuv.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště Tunis - Le Kram (tabulka se průběžně doplňuje)

název akce

komodita

termín

periodicita

Framaceutický veletrh

léčiva

28.-29.9.2018

Roční

Textilní veletrh 

textil

3.-7.10.2018

Roční

SIAT 2018 (www.siat.tn)

investice a technologie pro zemědělství 

10-13.10.2018

Roční

LABEXPO

laboratoře a jejich výbava

31.10.-3.11.2018

Roční

Automobilní součástky

 

31.10.-3.11.2018

bienále

Porcelán

užitkový a dekorační porcelán

14.-23.12.2018

Roční

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště SFAX (tabulka se průběžně doplňuje)

název akce

komodita

termín

periodicita

SIB SFAX

informační technologie

16.9.-30.10.2018

roční

 MEDIBAT

stavebnictví 

03/2019

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: