Vietnam: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Příloha v další kapitole obsahuje tzv. kartu oborových/sektorových příležitostí pro Vietnam, která specifikuje perspektivní obory/sektory pro vývoz do Vietnamu vč. zdůvodnění. Materiál zpracovalo Velvyslanectví ČR v Hanoji ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Ho Chi Minově Městě..

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

K perspektivním odvětvím pro české dodavatele patří ve Vietnamu především:

 • ekologické technologie (čističky odpadních vod, zejména průmyslových, spalovny odpadků aj.)
 • dobývací technika a technologie pro zpracování (sklářské technologie apod.)
 • telekomunikace a informační technologie
 • technologie pro průmyslovou výrobu a strojírenská zařízení (obuvnické a textilní stroje, obráběcí a tvářecí stroje)
 • balicí stroje a zařízení pro zpracování potravin a zemědělských produktů
 • potravinářské stroje, pivovary i minipivovary
 • zařízení pro energetiku (malé vodní, parní a jaderné technologie, transformátory apod.) 
 • dopravní systémy a technika (vybavení letišť, letadla, městské autobusy, dodávky pro metro, terénní nákladní automobily, tramvaje)
 • farmaceutické výrobky a zdravotnická technika a vybavení
 • mléčné výrobky (práškové mléko a syrovátka, sýry)
 • cukrovinky, ovoce, ingredience k výrobě piva
 • petrochemické strojírenství
 • chemikálie (zejména pro výrobu plastických hmot a hnojiv)
 • čerpadla a zavlažovací systémy

Doporučení exportérům

Investiční celky

Při posuzování šancí pro české výrobky na vietnamském trhu je třeba kromě nezbytné kvality a přiměřené ceny vzít v úvahu zvláště nabízené podmínky financování, které především při prodeji větších objemů či celků patří mezi hlavní rozhodovací kritéria při výběru obchodních partnerů. Při dodávkách větších investičních celků (IC) jsou dnes v podstatě bez šance projekty bez státní podpory, tj. musí být částečně financovány zvýhodněným exportním úvěrem.  I maximálně výhodné nabídky českého dodavatele budou však obtížně soupeřit např. s dodavateli projektů financovaných Asijskou rozvojovou bankou nebo japonskými bankami. Dodávky IC jsou kromě toho téměř vždy tendrovány. Podmínky tendrů obvykle vyžadují dlouhodobější spolupráci s místním partnerem, proto zájemci o tendrované dodávky by nejprve měli začít s vyhledáním a prověřením perspektivního místního partnera. Poskytování dlouhodobých úvěrů za spolupráce s ČEB a EGAP může být účinným nástrojem podpory českých exportérů. Praktická zkušenost ukazuje, že malý zájem vietnamských partnerů o české výrobky mnohdy pramení z nedostatku finančních prostředků v hotovosti; soft loans by pomohly tuto situaci v řadě případů vyřešit, ty ovšem ČR neposkytuje.

Kusové dodávky

Pro exportéra s jasně definovaným záměrem je v zemi s nepříliš rozvinutým systémem velkoobchodu a málo zkušenými či spolehlivými marketingovými agenturami doporučeníhodná účast nebo alespoň návštěva některého ze specializovaných veletrhů. Toto obzvláště platí pro jih země, který se rozvíjí velmi dynamicky. Zde může zájemcům pomoct zahraniční kancelář CzechTrade v Ho Chi Minh City. Aspekt dovozce je stejně důležitý jako místní partner v případě IC, často je vhodnější použít zastoupení místní firmy na provizní bázi k realizaci marketingu nabízeného produktu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Vietnam

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významné akce v roce 2018 z pohledu prosazování obchodně-ekonomických zájmů českých firem a státu:

Projekty ekonomické diplomacie:

 • Prezentace českých firem na zemědělském veletrhu ILDEX 2018 v Ho Či Minově Městě (březen 2018)
 • Prezentace českých firem u příležitosti jednání smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ve Vietnamu (duben 2018)
 • Prezentace českých firem z oblasti kybernetické bezpečnosti ve Vietnamu (květen 2018)
 • Návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR V. Bärtla ve Vietnamu (duben 2018)
 • Návštěva Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR ve Vietnamu (červen 2018)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: