Ekvádor

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 21.06.2018