Austrálie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl

V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě, má sedmou nejdelší železniční trať na světě (40 000 km). Většina železniční infrastruktury je ve vlastnictví australské vlády, jednotlivými dopravci jsou ale soukromé společnosti. Nové technologie jako vlaky bez strojvedoucích, nové druhy oceli pro železnici, vyšší nápravová nosnost nebo zvýšená bezpečnost jsou vítané. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu nákladní železniční dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Vybudování dosud chybějící vysokorychlostní železniční trati, která by měla spojovat Brisbaine, Sydney, Canberru a Melbourne je zatím plánováno až na rok 2035.

Australský letecký průmysl generuje roční obrat 4 mld. AUD. Za posledních 20 let se objem letecké nákladní dopravy zdvojnásobil a do roku 2030 by měl vzrůst o dalších 120%. Zdvojnásobit do roku 2030 se má i počet cestujících v letecké dopravě. Austrálie má dobrou výchozí pozici pro vývoz do asijsko-pacifického prostoru, kde má být ve střednědobém horizontu vyšší poptávka po leteckých produktech a službách. Příležitosti nabízí letecký průmysl v oblasti výroby komponent letadel, zařízení letišť či výcviku, poskytování služeb či údržbu, oblíbené jsou letouny pro rekreační létání.

Do roku 2030 by se měla o 50 % zvýšit velkoobjemová nákladní námořní doprava a stoupá také počet cestujících v námořní dopravě. Příležitosti nabízí i rozvinutý letecký průmysl v oblasti výroby komponent letadel, zařízení letišť či výcviku, oblíbené jsou letouny pro rekreační létání.

V roce 2017 ohlásila ukončení výroby – poslední v Austrálii vyrábějící – domácí automobilka Holden. Australský trh se tak stal zcela závislý na dovozu osobních automobilů ze zahraničí.

Z důvodu stávající nedostatečné kapacity letiště Kingsford Sydney Airport je ve výstavbě nové letiště Western Sydney Airport s plánovaným otevřením v roce 2026. Projekt ve výši 5,3 AUD zajišťuje vládou vlastněná společnost. V roce 2031, pět let po otevření, by mělo letiště nabídnout 28 000 nových pracovních míst. Projekt je pojat jako druhé centrum Sydney včetně návazné infrastruktury kolem (projekt Aerotropolis).

V návaznosti na katastrofální lesní požáry v roce 2019 Premiér Morrison oznámil vznik federálního programu na obnovu National Bushfire Recovery Fund s počátečním vkladem 2 mld AUD na obnovu země, a to nejen pro přímou pomoc postiženým a komunitám, ale i na obnovu infrastruktury, přírodního prostředí a residenční výstavbu. Kladeny budou zvýšené požadavky na ohnivzdornost infrastruktury, včetně silnic a železniční sítě.

V květnu 2019 přistoupila Austrálie k Dohodě o vládních zakázkách WTO (Government Procurement Agreement, GPA). Dohoda usnadní přístup zahraničních subjektů k veřejným zakázkám jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států Australského společenství.

 • 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
 • 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
 • 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
 • 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
 • 8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
 • 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
 • 8901 – Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž je zaměstnáno téměř 220 000 pracovníků. Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxitu, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). V roce 2012-13 dle Australské centrální banky kulminoval přítok domácích i zahraničních investic do rozšiřování stávajících kapacit (železná ruda, uhlí) a budování nových (LNG). Banka odhaduje, že investice dosáhly 8 % HDP, v minulosti se pohybovaly okolo 2 % HDP. Základnou těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45 % celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23 %) a Novém Jižním Walesu (16 %). V současné době vzhledem k nižším cenám komodit na světových trzích je již těžební průmysl za fází boomu, nicméně dle odhadů by měl do roku 2020 i nadále stoupat, a to o 6 % ročně. Na začátku roku 2020 se Austrálie stala největším vývozcem zkapalněného zemního plynu.

 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory
 • 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
 • 8425 – Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
 • 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz
 • 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
 • 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany
 • 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Austrálie je 12. největším trhem se zdravotní péčí. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé. Za poslední dekádu se rozpočet do zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil – na finanční rok 2017-18 federální vláda vyčlenila 20,0 mld AUD, veřejné výdaje se dále dvojnásobně zvýší do roku 2055. Vzhledem k růstu populace probíhá výstavba nových nemocnic, jak státních tak soukromých.

Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje na zdravotnictví. Dle zprávy Treasury (Intergenerational Report) z roku 2015 se během příštích 40 let dvojnásobně zvýší počet Australanů starších 65 let – z 3,6 mil v letech 2014-15 na 8,9 mil v letech 2054-55. Austrálie má od roku 1998 zřízen post ministra pro Aged Care.

Mezi nejrychleji se rozšiřující chronickou nemoc v zemi se řadí cukrovka, která je diagnostikována u zhruba 100 tisíce nových pacientů ročně. Mezi závažná onemocnění se řadí rovněž rakovina kůže, astma a chronická srdeční onemocnění. V roce 2015 bylo 87 % úmrtí zapříčiněno některým z chronických onemocnění, kterým dle australské vlády trpí každý druhý Australan.

 • 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
 • 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
 • 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
 • 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy
 • 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje
 • 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
 • 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy
 • 9022 – Rentgenové přístroje používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj. Farmaceutické zboží specifikované

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Australské zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou kvalitní a mají ve světě velmi dobré jméno, dvě třetiny produkce jdou na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU. Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko a mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. V zemědělském a potravinářském průmyslu je zaměstnáno přes 500 tis.osob. Potenciál lze spatřovat v dovozu zemědělských strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl – balící, zátkovací, etiketovací linky.

 • 1302 – Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
 • 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
 • 2203 – Pivo ze sladu
 • 2201 – Vody minerální sodovky neslazené led
 • 2202 – Vody minerální sodovky slazené
 • 8707 – Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
 • 8708 – Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8432 – Stroje nářadí pro zem.lesnictví
 • 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
 • 8437 –Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

 

Stavební průmysl

Stavební průmysl v Austrálii byl až doposud jedním z nejrychleji rostoucích sektorů, s růstem jen v rezidenční výstavbě během roku 2018 ve výši 9,3 %, za rok 2019 stavební průmysl klesl o 11,1%.. Dle prognóz má dojít k poklesu rezidenční výstavby až o 25 % do roku 2025. Pro australskou vládu zůstávají investice do infrastruktury jednou z jejích priorit.

 • 8428 – ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz
 • 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem ne
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany

 

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu, pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny (pokračující několikaleté sucho, které za posledních několik let postihlo zejména farmáře, stejně jako devastující lesní požáry v roce 2019) a populační růst. S tím souvisí nutnost zlepšit účinnosti procesů prostřednictvím nových technologií a inovací, rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody.

Odpadní průmysl zůstává sektorem vyžádující dlouhodobé a konstruktivní řešení z důvodu čínského zákazu dovozu odpadu. V lednu 2018 Čína uvalila zákaz na dovoz 24 typů odpadu, což se dotýká 60 000 tun australského odpadu ročně. V reakci na změnu této politiky, ale i všeobecnou potřebu udržitelnosti, Austálie následně v roce 2018 publikovala národní strategii ke zpracování odpadu (National Waste Policy), která si mimo jiné klade za cíl omezení produkce odpadu na jednoho obyvatele až o 10 %, ambiciózní je také snaha o recyklaci až 80 % veškerého odpadu do roku 2030 (momentálně je recyklováno 58 % odpadu). V roce 2019 vláda vytvořila 100 mil. AUD fond na podporu recyklace.

 • 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany
 • 8484 – Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
 • 9025 – Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení
 • 867 – Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

 

Služby

Australské hospodářství disponuje vyspělou strukturou služeb, které se podílí z téměř 75 % na tvorbě HDP. Čtyři z pěti Australanů pracují ve službách. Jedná se o bankovní služby, vzdělávací služby, informační a komunikační služby a služby v cestovním ruchu. Sektor služeb v reálném vyjádření rostl mezi roky 2017-18 o 3,4 %. Největší růst zaznamenal trh s informačními a komunikačními službami – 5%, následován trhem s finančními službami, zdravotní péčí a sociálními službami – 4,5 %. Australský trh s informačními a komunikačními službami představuje 89 mld. AUD. Přibližně 25 000 specializovaných firem zaměstnává 200 tis. osob. Austrálie je jedním z digitálně nejpropojenějších míst na světě. Díky oblibě a rozsahu mobilního a internetového připojení firmy investují rekordní částky do online reklam, rozvoje

e-bankovnicví, e-commerce, m-plateb a aplikací. Dle International Business Survey je polovina australských společností zapojena do digitální ekonomiky a předpokládá se další růst. 60 % těchto společností používá e-commerce k prodeji zboží, 26 % k prodeji služeb a 14 % z prodeji zboží i služeb.

Australská vláda se rozhodla v roce 2009 poskytnout kvalitní internet všem domácnostem i firmám. Plán nazvala National Broadband Network. Celkové náklady na vybudování kvalitního internetového budou 29,5 mld. AUD. Hlavním cílem je podpořit ekonomický růst spojený s e-businessem, digitálním vzděláváním, teleworkingem a výzkumem a vývojem.

 • CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

 

Energetický průmysl

Austrálie má největší světové zásoby uranu, velké zásoby uhlí a zemního plynu, a to jak konvenčního, tak i břidlicového. Austrálie je devátým největším světovým producentem energie, což představuje zhruba 2,4 % světové výroby energie. Austrálie je v současné době jedním z největších světových vývozců uhlí, uranu a stala se největším vývozcem zkapalněného zemního plynu (LNG). Austrálie má k dispozici různorodé obnovitelné zdroje energie (vítr, solární energie, hydro). Austrálie je dvacátým největším světovým konzumentem energie a je na 17. místě pokud se jedná o spotřebu energie per capita. Energetika generuje 5–7 % HDP, je v ní zaměstnáno 170 tis. osob a export přináší 71,5 mld. AUD. V roce 2018 nedošlo ke schválení národní energetické koncepce (National Energy Gurantee – NEG), rozvoj energetiky tak nadále zůstává v pravomoci jednotlivých států a teritorií. Austrálie se i díky neexistenci dlouhodobé koncepce stala ze země s nejnižšími cenami elektřiny zemí s cenami nejvyššími, federální vláda usiluje o snížení cen elektřiny pro koncové spotřebitele, snižování emisí je až druhotným cílem. V roce 2019 obnovitelné zdroje činily 22% podíl na výrobě elektřiny. Přestože trh se solárními systémy pro domácí užití je již z velké části pokrytý, mohutně se rozvíjí trh s bateriovými úložišti, sdílenými sítěmi a dalšími smart řešeními. Dle zprávy Clean Energy Council poklesly investice do obnovitelných zdrojů v roce 2019 o 50 %. Důvodem jsou vzrůstají regulativní rizika, nedostatečné investování a nejistota kolem programové politiky v energetice.

 • 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
 • 8406 – Parní turbíny
 • 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

 

Obranný průmysl

V souladu s Bílou knihou obrany 2016 (2016 Defence White Paper), která představuje komplexní dlouhodobý plán v oblasti obrany s předpokládaným výhledem až do roku 2035 a s investičním plánem, který určuje vládní strategii v oblasti financování obrany, by výdaje na obranu ve finančním roce 2020–2021 měly dosáhnout 2 % HDP (tj. 42,4 mld. AUD). Austrálie je tradičně na 12.–13. místě na světě ve výši výdajů na obranu. V rámci desetiletého plánu by se nové investice do obrany měly do roku 2026 vyšplhat na částku 195 mld. AUD. Austrálie počátkem roku 2018 představila exportní strategii, která jí má v příští dekádě napomoci dostat se mezi první desítku světových vývozců vojenského materiálu.

 • 9305 – Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

 

Zábava a volný čas

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou Australané zvyklí trávit svůj volný čas venku a věnovat se outdoorovým aktivitám, a to jak sportovním, tak i třeba rybaření. Jako perspektivní se jeví také trh s hračkami, kde možné sledovat odklon od nákupu levných plastových hraček vyrobených v Číně ke kvalitnějším, např. ručně vyráběným hračkách

z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů, což odpovídá i současnému australskému trendu zdravého životního stylu. Za kvalitnější výrobky jsou Australané ochotni si i připlatit, proto by české výrobky i při dovozních nákladech mohly být na australském trhu konkurenceschopné (viz např. dovoz českých koloběžek firmy Koska).

 • 8712 – Kola jízdní a jiná bez motoru
 • 9506 – Potřeby pro tělocvik, atletiku aj sporty
 • Pruty – udice rybářské aj pro lov na udici
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 9501 – Hračky na kolečkách navrženy pro děti k ježdění, např. tříkolky, koloběžky, šlapací auta; kočárky pro panenky
 • 9502 – Panenky pouze v podobě lidských bytostí
 • 9503 – Ostatní hračky; Zmenšené modely, podobné zábavní modely i mechanické modely, puzzle všeho druhu 

Austrálie je zemí vysoce atraktivní pro zahraniční kapitál z řady důvodů:

 • stabilní hospodářské a právní prostředí,
 • dlouhodobě rostoucí ekonomika,
 • politická stabilita,
 • blízkost k asijskému trhu
 • daňová soustava,
 • bohatá surovinová základna,
 • kvalifikovaná multikulturní pracovní síla,
 • špičkový výzkum a vývoj
 • vysoká kvalita životního stylu a neznečištěné životní prostředí.

Austrálie je významným dovozcem kapitálu a vládní strategie napomáhá zahraničním investicím s cílem posílení internacionalizace australského hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti země.

Na federální úrovni láká investory agentura Austrade (www.austrade.gov.au), kterou řídí Department of Foreign Affairs and Trade. Vlády jednotlivých australských států se snaží vůči investorům propagovat svůj stát. Vládní pomoc investorům je zejména v oblasti konzultační: doporučení dodavatelů, nalezení a zaškolení personálu, možnost čerpání grantů (https://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Pages/default.aspx) nebo daňových úlev v oblasti výzkumu a vývoje. Speciální pozornost získají investoři do infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu, protože se jedná o vládní prioritu Strategie cestovního ruchu 2020. Dále stát nabízí asistenci při vývozu z Austrálie.

K perspektivním odvětvím pro investice v Austrálii patří:

 • infrastruktura pro cestovní ruch (zejména ubytovací zařízení)
 • infrastruktura – silnice, železnice, přístavy
 • obnovitelné zdroje
 • recyklace
 • zemědělství/potravinářství
 • digitální technologie, smart řešení
 • geologický průzkum a těžba ropy (zdroje a energetika)
 • strojírenství
 • zdravotní technika
 • nanotechnologie, nové materiály

Federální vláda přispěje spolu s jednotlivými státními vládami a soukromým sektorem celkem do roku 2020 přes 125 mld. AUD na rozvoj infrastruktury – zejména nové silnice, dálnice, železnice, přístavy a letiště.

Další investiční projekty jsou v sociální oblasti (nemocnice, domovy pro seniory, věznice) a vodohospodářství.

Australské vlády od 90. let privatizovaly státní společnosti. Nedávno byla dokončena privatizace přístavů v Botany, Newcastle a Kembla (Nový Jižní Wales) nebo letiště v Hobartu. Většinou jde o finanční skupiny ze Středního východu, Evropy nebo Kanady, které získaly 99letý pronájem.

Národní auditorská komise doporučila ve střednědobém horizontu privatizaci Australské pošty, Mincovny (Royal Australian Mint), Moorebank Intermodal Company Limited, Australian Rail Track Corporation Limited a COMCAR.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Podrobný kalendář veletrhů a konferencí je k dispozici na webových stránkách Generálního konzulátu v Sydney.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem