Austrálie

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Canberra
Počet obyvatel 25,89 mil. – 3/2022
Jazyk angličtina
Náboženství převážně křesťanství
Státní zřízení konstituční monarchie
Hlava státu král Karel III., zastoupený generálním guvernérem (od července 2019 David Hurley)
Hlava vlády Anthony Albanese
Název měny australský dolar (AUD)
Cestování
Časový posun + 10 hod. (v létě + 8 hod.)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Tomáš Dub
Ekonomický úsek Ing. Milan Vágner
Konzulární úsek JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.
CzechTrade Mgr. Alice Fibigrová
Czechinvest
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 1 483,90
Hospodářský růst (%) 4,2
Inflace (%) 3,5
Nezaměstnanost (%) 4,7

Australské společenství je
federativní stát skládající se z šesti států – pěti pevninských a jednoho
ostrovního, třech federálních teritorií a šesti zámořských území. Oficiální
datum vzniku připadá na 1. ledna 1901. Australské společenství je federální
konstituční monarchií s parlamentním systémem vlády. Hlavou státu je formálně
britský panovník, který je v Austrálii zastupován generálním guvernérem. Volby
v květnu 2022 zvítězila labouristická strana a premiérem se stal její
předseda Anthony Albanese.

Austrálie je turisticky
vyhledávaná země s obrovským přírodním bohatstvím. Deset procent světové
biodiverzity se nachází právě v této šesté největší zemi světa a velkou část
místní fauny a flóry lze nalézt pouze na tomto kontinentě. Rozmanitost země
sahá od tropických pralesů na severu přes červenou zeminu vyprahlých
středozemních pouští po zasněžené hory.

Austrálie se během pandemie zcela
uzavřela a k otevření země došlo až v červnu 2022. Díky uzavření země
mohly úřady uvolnit sociální opatření mnohem dříve než v jiných zemích a v
Austrálii tak došlo k hospodářskému oživení. Australské hospodářství se
zaměřuje především na těžbu, zemědělství a sektor služeb. Vyznačuje se
otevřeností a různorodostí, transparentním obchodním a investičním prostředím.
Australský zahraniční obchod je silně orientován na ČLR; s ohledem na
geopolitickou situaci v regionu se Austrálie snaží o diverzifikaci zahraničního
obchodu prostřednictvím uzavírání dohod o volném obchodu, včetně EU a Velké
Británie. S dlouholetou absencí recese (1991-2020) je považováno za jedno z
nejsilnějších a zároveň nejstabilnějších hospodářství světa.

Obchodní výměna mezi ČR a
Austrálií stojí především na českých automobilech a australské vlně. Před
pandemií byl významný i cestovní ruch. Vstup na trh může ztěžovat značný časový
rozdíl, geografická vzdálenost, opačné sezóny na jižní polokouli či čtyři
klimatická pásma Austrálie. V případě některých výrobků lze při vývozu narazit
na netarifní překážky (certifikace, přísné fytosanitární předpisy). Z hlediska
českého exportu patří mezi perspektivní následující sektory: energetika,
zdravotnické prostředky a technika, potravinářské výrobky a technologie, ICT,
dobývací technika, obranný průmysl, technologie pro vodohospodářství a ochranu
životního prostředí.

Australané jsou velmi komunikativní
a neformální. Pro navázání kontaktů a obchodních vztahů lze doporučit osobní
účast na veletrzích. Je nutno počítat s volnějším přístupem k vnímání plynutí
času při např. emailové korespondenci oproti námi zažitému pojetí.

Austrálie je 13. největší
ekonomikou ve světě. Během pandemie v roce 2020 došlo k propadu HDP o
2,2 % při současném nárůstu nezaměstnanosti na rekordních 6,5 %. V následujícím
roce 2021 došlo k nadprůměrnému růstu ekonomiky o 4,2 % v důsledku
uvolnění restrikcí, rostly vládní výdaje i privátní spotřeba. Inflace za celý
rok 2021 dosáhla 3,5 % a nezaměstnanost 4,7 %. Ekonomický růst v 1.
pololetí 2022 dosáhl v meziročním srovnání úrovně 3,45 %, nezaměstnanost
klesla na 3,5 % a inflace se zvýšila na 6,1 % a to zejména v důsledku
růstu cen nemovitostí, nájmu a pohonných hmot. Centrální banka několikrát
zvýšila úrokovou míru, která se blíží 3 % s predikcí nárůstu na 3,8 %
v polovině roku 2023.  Mezi roky 2022 – 2024 se očekává roční
přírůstek HDP v rozpětí 2,5 až 3,3 %. Hospodářství podpoří fiskální
stimuly vlády a privátní spotřeba. Podle IMF je očekáván růst veřejného dluhu z 59,8 % HDP v roce 2021 na 60,1 % v roce 2022 a 62,7 v roce 2024. Inflace se do roku 2024 ustálí na
úrovni 2 %. Základ hospodářského úspěchu země tvoří zejména vývoz komodit jako
je železná ruda, uhlí a význam nabývající LPG. Země bude muset v příštích
letech hledat nový ekonomický model a diverzifikovat vývoz. Nová labouristická vláda
se zavázala do r. 2030 snížit emise o nejméně 43 % (pod hodnoty z roku
2005). Vláda se soustředí na rozvoj a implementaci zelených technologií.
V zemi žije 26 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele je 58 tis. USD
v paritě kupní síly.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Austrálie (371.6 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Austrálie (MZV) (254 KB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Australské
společenství je federativní konstituční monarchie. Hlavou státu je formálně britský panovník, který je v Austrálii
zastupován generálním guvernérem (od července 2019 je
jím David Hurley) a v každém spolkovém státě je zastupován dalším guvernérem. Šest států a dvě autonomní teritoria mají vlastní ústavu a parlament. Federální zákonodárný sbor se skládá z 151členné
Sněmovny reprezentantů –
dolní komora, která je přímo volena preferenčním hlasovacím systémem na tříleté funkční
období, a ze 76 členů Senátu – horní komora, kteří jsou voleni přímo poměrným
zastoupením. Ze 76 členů Senátu
je 72 voleno na šest let, přičemž
každé tři roky proběhnou volby do poloviny
Senátu. Čtyři senátoři
zastupující teritoria mají tříletý mandát.

Australská
labouristická strana zvítězila ve volbách konaných 21.5.2022 se ziskem 52,1 % a
získala v dolní komoře 47. parlamentu 77 míst, zatímco dosud vládnoucí
koalice strany Liberální a Národní získala 58 míst, Strana zelených 4 místa a
ostatní strany dalších 12 míst. Premiérem Austrálie se stal Anthony Albanese
z labouristické strany.
 
V horní komoře
Parlamentu labouristé naopak většinu nemají (v 76členném Senátu drží 26 křesel
oproti opoziční koalici Liberálů a Nationals s 32 křesly). Labouristé zde
proto buď budou nuceni spolupracovat 
přímo s koalicí, nebo se Zelenými, popř. s nezávislými na vybraných
ad hoc tématech.

Složení nové vlády:

Antony
Albanese, předseda vlády

Katy
Gallagher, ministryně pro veřejné služby, ministryně pro ženské záležitosti a
ministryně financí

Linda
Burney, ministryně pro původní obyvatelstvo

Mark
Dreyfus, tajemník kabinetu a generální prokurátor

Richard
Marles, ministr obrany

Penny
Wong, ministryně zahraničních věcí

Don
Farrell, ministr obchodu a turistiky a zvláštní státní ministr

Jim
Chalmers, pokladník (treasurer)

Julie
Collins, ministryně pro malé podnikání a ministryně pro bytovou výstavbu

Tony
Burke, ministr zaměstnanosti a pracovních míst a ministr pro umění

Brendan  O´Connor, ministr pro dovednosti a školení

Jason
Clare, ministr školství

Mark
Burlet, ministr zdravotnictví a péče o stárnoucí

Chris
Bowen, ministr pro klimatické změny a energetiku

Catherine
King, ministryně pro infrastrukturu, dopravu, regionální rozvoj a místní vládu

Michelle
Rowland, ministryně  pro komunikaci

Madeleine
King, ministryně pro severní Austrálii a ministryně zdrojů

Amanda
Rishworth, ministryně sociálních služeb

Bill
Shorten, ministr pro národní systém invalidního pojištění a ministr pro státní
službu

Ed
Husic, ministr průmyslu a vědy

Murray
Watt, ministr zemědělství, rybářství a lesnictví a ministr pro řízení
mimořádných událostí

Claire
O´Neil, ministryně pro vnitřní záležitosti a ministryně pro kybernetickou
bezpečnost

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika nové australské
labouristické vlády a její geografické priority se podle očekávání soustředí
zejména na jižní Tichomoří a jihovýchodní Asii bez přetrhání historických vazeb
na USA, popř. UK (byť dřívější koaliční vláda Liberálů a Nationals měla k UK
tradičně mnohem blíž). Labouristé chtějí svým partnerům naslouchat zejména
v oblasti změn klimatu, být aktivnější vůči menším, ale geograficky
bližším sousedům a po vzoru Nového Zélandu nastoupit cestu inkluzivity s tichomořskými
ostrovními státy, čímž se nová vláda jasně vymezuje proti svým předchůdcům. To
potvrdily bleskové regionální zahraniční cesty premiéra Anthonyho Albanese a
zaminirky Penny Wong. Vztahy s ČLR zůstávají na velice nízké úrovni a
zejména po zveřejnění bezpečnostní dohody mezi ČLR a Šalamounovými ostrovy se
prozatím neočekává výrazná změna. Vztahy s Evropou (popř. EU) nejsou pro
Austrálii prioritní.  Australská
pozornost se v tomto ohledu nicméně zaměří na nastoupení nových vztahů
s Francií a koordinaci s partnery z NATO ohledně války na
Ukrajině. Pokud jde o Ukrajinu a Rusko, zatím i nadále existuje široká podpora
labouristů i opozice, aby Austrálie Ukrajině přispívala finančně a materiálně
po boku partnerů ze zemí NATO.

1.3. Obyvatelstvo

Poslední statistiky z března 2022 hovoří o počtu obyvatel 25,89 mil. Poslední sčítání obyvatel proběhlo
10.8.2021. Celkový počet obyvatel dosáhl 25,42 mil. obyvatel, přičemž od
posledního sčítání v roce 2016 došlo k nárůstu o 8,6 % a 2,0 mil.
obyvatel.  Mužů je 12,54 mil. a žen
12,88. Z uvedených počtů bylo v Austrálii narozeno 72 % populace.
Další výsledky sčítání budou zveřejněny ve 4. kv. 2022.

Odhad statistického úřadu ABS k 31.12.2021 hovoří o počtu obyvatel 25,76 mil, roční přírůstek činil 128 tis. osob, t.j. 0,5 % populace. Z dřívějších dostupných údajů
uvádíme počet obyvatel k 30. září 2020, kdy činil 25, 69 mil. osob, roční přírůstek
obyvatelstva 220 500 osob (0,9%). Počet obyvatel
se zvýšil ze 61,4% díky přirozenému přírůstku
a ze 38,6% díky migraci.
Hustota zalidnění je 3,3 na 1 km² (k červnu
2020).
 
Nejhustěji zalidněná jsou centra největších měst –
Sydney (16 700 lidi na km²) a Melbourne (22 400 km²). Ve finančním roce 2019-2020 vzrostl počet obyvatel žijících v hlavních městech
na 17,4 mil. obyv. (o 1,4%), v regionech o 1,1%.
 
Podíl ekonomicky
aktivního obyvatelstva činil k březnu 2021 66,3%, tj. 17 mil. lidí z celkového
počtu obyvatel. Věk ekonomicky aktivního obyvatelstva
je 15-75 let, z toho 70,4% mužů a 60,5% žen. Střední délka
života mezi léty 2017-2019 byla pro muže 80,9 let a pro ženy 85,0 let. Délka života u mužů
i žen v Austrálii kontinuálně stoupá. Růst populace Austrálie
v poslední dekádě se zvýšil na 1,6%. Porodnost
byla v roce 2019 1,66 na jednu ženu. Podíl mužů v Austrálii v roce 2019 činil 49,59 %, podíl žen 50,41 %.

Austrálie
je domovem jedné z nejstarších kultur světa. První
austrálské (aboridžinské) komunity
se datují 60 000 let před osídlením Evropany.
 Dnes
v Austrálii žije na 200 národností a etnických skupin.
V roce 2010 bylo evidováno
22 národností s počtem osob převyšujícím 400 tis. osob.
Národnostní složení (údaje z r. 2011): Britové: 25,9 %, Austrálci:
25,4 %, Irové: 7,5 %, Skoti: 6,4 %, Italové: 3,3 %,
Němci: 3,2 %, Číňané: 3,1 %.
 
Přehled náboženských vyznání a počet obyvatel hlásící
se k němu: křesťanství – 12,2 mil. (86 % všech věřících), bez víry – 6,9 mil. (kolem 30% Australanů), islám – 604 tis., buddhismus – 563 tis.,
hinduismus – 440 tis.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Australské ekonomice dominuje sektor služeb
(65 % celkového HDP), těžební průmysl (13,5 % HDP) a zemědělství (2 %HDP). V
roce 2020 se Austrálie poprvé od roku 1991 dostala do recese, nicméně díky
úspěšnému zvládnutí pandemie v zemi již došlo v roce 2021 k výraznému
oživení o 4,2 % a podobný trend naznačují i výsledky za 1. pololetí 2022, kdy
HDP vzrostl o 3,45 %. Mezi roky 2022-2024 se očekává přírůstek HDP o 2,5 až 3,3
%. Od června 2022 byly otevřeny hranice a pozvolna dochází i k rozvoji
turistického ruchu a pohostinství.
Nezaměstnanost za celý rok 2021 činila 4,7 % a
má klesající tendenci. Centrální banka zvýšila úrokovou sazbu v létě 2022
na 2,35 % z lednových 0,1 % s predikcí 3,8 % v polovině roku 2023. Inflace
za rok 2021 dosáhla 3,5 %, ale v polovině roku 2022 již dokonce 6,1 % a to
 zejména v důsledku rostoucích cen nemovitostí, nájmů a pohonných
hmot.

Výsledky v oblasti bilance zahraničního
obchodu jsou závislé na ceně surovin – železná ruda, uhlí a zkapalněný zemní
plyn tvoří vice než polovinu celkových vývozů. Největším obchodním partnerem je
Čína, která dováží suroviny, zejména železnou rudu. Austrálie, s ohledem na
přetrvávající diplomatické a obchodní roztržky s Čínou, dlouhodobě usiluje
o větší diverzifikaci zahraničního obchodu prostřednictvím dohod o volném
obchodu, včetně EU a Velké Británie.
Bilance běžného účtu dosáhla v roce 2021
kladného salda ve výši 6,8 mld. AUD zejména v důsledku vysokého kladného
salda obchodní bilance se zbožím a službami v objemu 24,2 mld. AUD,
zatímco  kapitálový a finanční účet byl v deficitu 9,3 mld. AUD.
Výsledná bilance přímých zahraničních investic dosáhla kladné hodnoty 14,8 mld.
AUD.

Hospodářství podporují fiskální stimuly i
privátní spotřeba. Vláda bude udržovat uvolněnou fiskální politiku, neplánuje
docílit vyrovnaného rozpočtu. V roce 2020-21 dosáhl deficit státního
rozpočtu 134,2 mld. AUD (6,5 % HDP). V roce 2021-22 je očekávaný deficit
ve výši 79,8 mld. AUD (3,5 % HDP)  a snahou vlády je  cíleně deficit
snižovat až na 1,9 % v roce 2024-25. Návrh rozpočtu pro rok 2022-23 si
klade za cíl podpořit tvorbu pracovních míst, investovat více do obrany a
bezpečnosti,  zvýšit investice do zdravotnictví a školství a dalších
služeb, podpořit malé podniky, ulehčit obyvatelům v nákladech na živobytí
a zdůraznit investice do dopravní a energetické infrastruktury. Veřejný dluh se podle IMF pohybuje na 60 % HDP s očekávaným nárůstem na 62,7 % v roce 2024.

Austrálie v roce 2020 implemetovala vyšší míru
dohledu nad cizími investicemi z důvodu ochrany národního zájmu. Veškeré
investiční záměry schvaluje Federal Investment Review Board. Na nulu byl snížen
práh pro přezkum, doba přezkumu může být prodloužena až na 6 měsíců. Investoři
prochází testem národní bezpečnosti v případě investic do energetiky,
telekomunikací, přístavů, vodohospodářství a datových struktur.

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) 1,9 -2,9 4,2 3,3 2,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 55 050,00 53 316,30 57 520,00 61 200,00 63 810,0
Inflace (%) 1,6 0,8 3,5 3,8 2,3
Nezaměstnanost (%) 5,2 6,5 4,7 3,7 3,7
Export zboží (mld. USD) 271 250,4 344 339,7 350,3
Import zboží (mld. USD) 213,8 202,9 247,5 273,3 289,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 48 40,5 86,7 55,5 49,1
Průmyslová produkce (% změna) 2,6 -1,6 0,8 2,7 2,3
Populace (mil.) 25,2 25,5 25,8 26,1 26,3
Konkurenceschopnost 18/63 18/63 22/64 19/65 N/A
Exportní riziko OECD 0 0 0 0 N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -6,5
Veřejný dluh (% HDP) 63,4
Bilance běžného účtu (mld. USD) 87,7
Daně 2022
PO 25 – 30 %
FO 19 – 45 %
DPH 10 %

Australská ekonomika se po překonání pandemie
velmi rychle oživila, rychleji než srovnatelné ekonomiky. Nezaměstnanost je na
nejnižší úrovni za posledních 50 roků, růst cen nerostů vyvážených ze země
generuje nadstandardní příjmy a i rostoucí inflace je zhruba na poloviční
úrovni oproti EU i USA. Vláda během pandemie položila základy k oživení prostřednictvím
finančních stimulů do zdravotnictví i hospodářství v celkovém objemu 343
mld. AUD/229 mld. USD.

Státní rozpočet pro finanční rok 2020-21 podle
místních zdrojů skončil se schodkem 134,2 mld. AUD (6,5 % HDP), v následujícím
roce 2021-22 je očekáván schodek v objemu 79,8 mld. AUD (3,5 % HDP) a deficit
se bude postupně snižovat až na deficit 43,1 mld. AUD (1,6 % HDP) v roce 2025-26.

V říjnu 2022 parlament projedná návrh
rozpočtu na rok 2022-23, který počítá se schodkem 78 mld. AUD, což odpovídá 3,4
% HDP. Cílem je přechod podnikání do digitální éry a klíčovými body rozpočtu
jsou: podpora podnikání včetně daňových stimulů, zvyšování kvalifikace pracujících
a investice do digitálních technologií, podpora snížení životních nákladů
daňovými úlevami a s významnou částkou (21 mld. AUD) bude podpořena
regionální doprava a infrastruktura.

Zahraniční dluh k 30.6.2022 činil 1.157,8
mld. AUD a meziročně se snížil o 3,1 %. Veřejný dluh v roce 2021 dosáhl
podle IMF 59,8 % HDP a do roku 2024 mírně vzroste na 62,7 % HDP.  Podle údajů Australian Bureau of Statistics
(ABS) v roce 2021 běžný účet vykázal kladnou bilanci v objemu 6,8
mld. AUD zejména v důsledku velkého přebytku obchodní bilance v objemu
24,2 mld. AUD, zatímco kapitálový a finanční účet skončil s deficitem 9,3
mld. AUD.

Údaje EIU za rok 2021 hovoří o veřejném dluhu
na úrovni 63,4 % s výhledem mírného poklesu, kladná obchodní bilance
činila 87,7 mld. USD, celkové zahraniční rezervy 57,8 mld. USD a zahraniční
dluh 1.773,2 mld. USD.  Na konci roku byl
směnný kurz AUD/USD 1,38.

2.3. Bankovní systém

Činnost bankovního sektoru je
upravena zákonem Banking Act 1959. Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia, RBA)
určuje měnovou politiku a reguluje platební systém. Australský úřad pro
obezřetnostní regulaci (Australian
Prudential Regulation Authority, APRA)
dohlíží na banky, družstevní záložny, stavební spořitelny, všeobecné pojišťovny
a zajišťovny, životní pojištění a soukromé zdravotní pojištění. APRA nyní dohlíží na instituce, které drží aktiva v hodnotě přibližně 6 mld. AUD pro
téměř 24 milionů australských vkladatelů, pojištěnců a členů penzijních fondů.

Bankovnictví prošlo od počátku
80. let procesem deregulace a privatizace
včetně účasti zahraničních bank. Od roku 1992 je liberalizován přístup zahraničních
bank. Pobočky zahraničních bank se mohou účastnit
operací na kapitálovém trhu. Komerční
banky poskytují kromě půjček pro podnikatelskou a privátní sféru veškerou
škálu služeb včetně pojištění a burzovních operací.
Finanční služby jsou velmi efektivní využívající řadu výhod elektronizace včetně praktického systému platebních a
úvěrových karet (EFTPOS).

Bankovní systém zahrnuje centrální banku Reserve Bank
of Australia, 48 australských bank s plnou licencí (povolení ADI), 4
s omezenou licencí a 45 poboček a dceřiných bank zahraničních bankovních
domů. Systém doplňuje 67 družstevních záležen. Hlavní komerční banky jsou podle velikosti
základního kapitálu National
Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac a ANZ Banking
Group – označovány jako „velká
čtyřka“. V květnu 2018 úřad APRA umožnil
menším společnostem podnikání v bankovních službách
(Authorised deposit-taking institution – ADI).

Vývoj úrokových sazeb:

Centrální banka od
začátku roku 2022 zvyšuje základní úrokovou sazbu. Od 0,10 % v lednu na
2,35 % v červenci  s predikcí
2,85 % v listopadu 2022 a 3,8 % v polovině roku 2023. To má za
následek růst hypotečních úroků, které se v polovině roku 2022 zvýšily na
téměř 5 %.

2.4. Daňový systém

Austrálie má
třístupňový systém zdanění (federace, státy, lokální). Federálními daněmi jsou např.
daň z příjmu, GST (good and services tax) či spotřební daň. Mezi daně vybírané jednotlivými
státy patří např. payroll tax, různé stamp duties (např. daň z převodu pozemků)
nebo daň z motorových vozidel. Na lokální úrovni se pak jedná o tzv. rates.
 
           

Daň z příjmu osob – progresivní daň
dle výše příjmu jednotlivce. Jinému zdanění podléhají rezidenti a nerezidenti.

Daň z příjmů společností (company income
taxation) – pro malé podniky 27,5 %, pro ostatní 30 %.

GST (obdoba DPH) – daň ve výši 10%,
kterou je zatížena většina zboží a služeb. Austrálie ji zavedla až v roce 2000.

Zdravotní pojištění (medicare
levy) – 2% daň zdanitelného příjmu. Jedná se o nepovinnou daň pro nerezidenty.
 

Daň z odvodu do penzijního fondu (superannuation
funds taxation) – do fondu je přispíváno odpočtem z daně z příjmu v hodnotě 9,5%.

Spotřební daň (excise duty) –
zahrnuta v cenách benzínu, nafty, alkoholu a tabákových výrobků.
 

Zemědělské daně (agricultural levies)
– získané prostředky směřují do propagace, výzkumu a rozvoje. Vyrovnávací daň z
vína (wine equalisation tax) – 29 % z konečné velkoobchodní ceny, ve výjimečných
případech dosahuje úrovně 50% maloobchodní ceny.

Daň nezletilých osob – některé příjmy
osob do 18 let podléhají vyššímu zdanění.

Daň z luxusních vozidel (luxury
car tax) – prodej luxusních osobních vozů je zatížen 33 % daní. Na rok
2020-2021 byl práh pro vozidla s ekonomickým provozem 77 565 AUD, pro ostatní
68 740 AUD.

Daň z kapitálových zisků (CGT- Capital
gains tax) – součást daně z příjmu osob nebo fondů. Mezi zdaňovaný majetek se počítají
nemovitosti, podíly, svěřené jednotky a splátky.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je pro Austrálii
čtvrtým největším obchodním
partnerem a druhým největším zdrojem zahraničních investic z hlediska kumulovaného objemu (763 mld. AUD) a čtvrtým největším zdrojem přímých zahraničních investic.
Australskému vývozu do EU dominují
uhlí, zlato a zemědělské produkty,
tomu evropskému převážně průmyslové zboží (automobily, léky). V Austrálii
má obchodní zastoupení více než 2000
společností z EU.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 29 626,90 30 999,40 30 817,70 28 963,30 33 070,80
Import do EU (mil. EUR) 8 624,40 8 348,30 8 248,40 6 831,60 9 206,40
Saldo s EU (mil. EUR) -21 002,5 -22 651,1 -22 569,3 -22 131,7 -23 864,3

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Český export
pokračuje i v roce 2022 v růstovém trendu z uplynulých let.
Podle údajů za 1. pololetí 2022 je Austrálie na 37. místě v českém exportu
a v dovozu na 54. místě. Bilance je tradičně kladná ve prospěch ČR, kdy
největší exportní položku tvoří osobní vozy. V roce 2022 je patrný nárůst
dovozu, zejména surovin a materiálů (černé uhlí a nezpracovaný hliník a nikl).

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 3,8 9,5 10,0 11,0 13,1
Import do ČR (mld. CZK) 10,1 4,3 3,5 2,7 3,1
Saldo s ČR (mld. CZK) 6,3 -5,3 -6,5 -8,3 -10,0

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

Austrálie dováží nejvíce z asijských zemí (62 %  z celkového australského dovozu),  dále z EU (20 %) a Severní Ameriky (12 %). Mezi hlavní dovážené komodity patří stroje a výpočetní technika, dopravní prostředky, elektrické stroje a zařízení a minerální palivo. V australském vývozu je největším partnerem Čína (32,5 %), Japonsko (8,6 %), R. Korea (6,3 %) a následuje Indie, USA a Taiwan.  Největšími komoditami vyváženými z Austrálie je fosilní palivo (plyn, uhlí), rudy, šperky a drahé kovy a kameny, maso.

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 166 835,3 187 533,1 199 537,4 184 237,1 259 333,5
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 179 536,7 184 612,8 173 439,1 165 878,2 201 132,9
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -12 701,4 2 920,3 26 098,3 18 358,9 58 200,6

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Austrálie má liberální přístup a vítá zahraniční
investice, které v minulosti pomohly vybudovat místní hospodářství.
V tomto směru místní vláda pokračuje s cílem podpořit rozvoj
ekonomiky a inovace. Aby byly záměry zahraničních investic v souladu
s národními zájmy, byla vytvořena Foreign Investment Review Bureau, které
má za cíl zamezit ohrožení strategických odvětví a oblastí.

Podle australských údajů celková mezinárodní
investiční pozice Austrálie je k 31.12.2021 v přebytku v objemu
809,4 mld. AUD. Kumulované zahraniční investice v Austrálii dosáhly 4 136,1
mld. AUD a z toho PZI 1 061,5 mld. AUD. Australské investice
v zahraničí činily 3 326,7 mld. AUD, z toho PZI cca 835 mld. AUD.

Kumulované PZI v Austrálii v 12/2021 v
objemu 1 061,5 mld. AUD směřovaly do težebního průmyslu (34 %),
nemovitostí (13 %), finančního sektoru a pojišťovnictví (12 %), výrobních
odvětví (11 %), velko a maloobchodu (6 %), ICT (3 %). Teritoriálně jsou první
USA (196 mld. AUD), Japonsko (132 mld. AUD) a Velká Británie (124 mld. AUD);
údaje za r. 2020.

PZI do Austrálie v roce 2021: Velká Británie
(9,3 mld. AUD), Kanada (8,8 mld. AUD), ASEAN (8,6 mld. AUD), EU (8,4 mld. AUD),
Japonsko (3,4 mld. AUD), Čína (1,9 mld. AUD). Naopak australské PZI směrovaly:
USA (11,4 mld. AUD), Nový Zéland (4,6 mld. AUD), ASEAN (2,0 mld. AUD) a
Hongkong (1,5 mld. AUD).

Bilaterální investice ČR – Austrálie

Podle údajů ČNB činily k 31.12.2020 české PZI
v Austrálii 23,8 mil. Kč a australské PZI v České republice
1 454,8 mil. Kč.
Podle australských údajů byly v 12/2021
souhrnné australské zahraniční investice v ČR 472 mil. AUD, PZI nespecifikovány.
České investice v AUS činily 1 507 mil. AUD, z toho 8 mil. AUD tvoří PZI.
Zastupitelský úřad registruje významnější
investice v AUS českých firem: Draslovka, Sev.en.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

V listopadu 2015 se australský
premiér Malcolm Turnbull spolu s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a
předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem dohodli na zahájení  rozhovorů o dohodě o volném obchodu. Jednání
byla oficiálně zahájena evropskou komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou,
premiérem Turnbullem a ministrem obchodu Ciobem v červnu 2018 v Canbeře.
Dosud se uskutečnilo 12 kol jednání, 13. proběhne od 17. října 2022
v Bruselu. Ve dnech 2. a 3. června 2022 se uskutečnilo v Bruselu první
jednání nového australského negociačního týmu v čele s hlavní
vyjednavačkou Alison Burrows s EU negociátorem Christophem Kienerem.
Setkání naznačuje, že nová labouristická vláda v Austrálii má zájem o rychlejší
průběh jednání než předchozí. Přesto lze termín ukončení rozhovorů a podpis
smlouvy jen těžko odhadnou; spekuluje se o 1. polovině roku 2024.
 

Mezi další smlouvy s EU patří Dohoda
o vzájemném uznávání
posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským
společenstvím a Austrálií z roku
1998, která byla následně upravena v roce 2012.


Smlouvy s ČR

1994 Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic
1995 Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu

2002 Dohoda o
spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného
materiálu
2011
Smlouva o sociálním zabezpečení
2012 Dohoda o leteckých
službách
2017 Dohoda o programu práce a dovolené pro mládež v Austrálii

3.4. Rozvojová spolupráce

Rozvojová a
humanitární pomoc spadá do gesce Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT). 
Celková rozvojová pomoc (ODA) Austrálie se z dlouhodobého
pohledu snižuje a to o 31 % v období 2011 až 2020, zatímco globálně
vzrostla o 26 %. Konkrétně ve finančním roce 2020-21 dosáhla pomoc 4 480
mil. AUD (72 191 mil. CZK), zatímco v roce
2021-22 poklesla na 4 335 mil AUD, kdy základní rozpočet činil
4 000 mil. AUD a dalších 335 mil. AUD bylo dočasně vyčleněno na Covid-19
(zejména dodávka vakcín, zdravotnické pomoci a materiálu do zemí Pacifiku, JV
Asie a do Indie). Z teritoriálního hlediska bylo 36 % využito na pomoc PNG
a v Pacifiku, 30 % na globální a ostatní ODA a 25 % na JV a východní Asii.

Humanitární pomoc v roce 2020-21 (včetně dočasných, cílených a doplňkových opatření k řešení COVID-19)
dosáhla 541,2 milionu AUD (8 721 mil.
CZK). Jedná se o pomoc poskytovanou v reakci na mimořádné události, včetně:
pomoci při mimořádných událostech a v nouzi; potravinové pomoci; krátkodobé
pomoci při obnově a rekonstrukci; prevence a připravenosti na katastrofy. V roce 2021-22 bylo
pro humanitární pomoc vyčleněno 485
mil. AUD a pro rok 2022-23 je
plánováno 470 mil. AUD. Koncepce zahraniční politiky z roku 2017 však
pro humanitární pomoc stanovila 500 mil. AUD ročně.
Humanitární pomoc
AUS se soustřeďuje především na oblast
Indo-Pacifiku v rámci programu „Partnerships
for recovery“. Do systému humanitární pomocí patří : Australian Madical
Assistance Team (AUSMAT) a Disaster
Assistance Response Team (DART) – např.
pomoc na Tonga v r. 2018 při cyklonu Gita. Austrálie v rámci své
pomoci poskytuje i materiálovou a logistickou podporu (přístřešky, léky,
hygienické prostředky). Příkladem je pomoc na Vanuatu a Fidži po cyklonech
Harold a Yasa. Logisticky vypomáhají i ozbrojené síly.

Podrobnější informace lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí a obchodu Austrálie.: Australia’s development program

DFAT – ODA.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Důlní, težební a ropný průmysl

Austrálie je jedním z největších světových
exportérů železné rudy, uhlí, LNG a dalších surovin. Důlní technika a inovační
řešení budou nadále žádané, včetně trhavin, těžební techniky a zařízení dolů a
lomů, přepravníků, automatizovaných či zcela samostatných dopravních a jiných
jednotek, těžkých nákladních vozů, zařízení na kontrolu bezpečnosti. Vláda při přechodu
na obnovitelné zdroje energie plánuje využívat LNG a vodík, lze předpokládat
výstavbu nové infrastruktury na LNG a vodík včetně např. regulačních stanic.
Nekonečné kilometry potrubí vedené australským venkovem mohou vyžadovat
kontrolu pomocí dronů s dlouhou výdrží ve vzduchu.

▶ Energetický průmysl

Austrálie se dlouhodobě opírá o spalování
uhlí, z obnovitelných zdrojů generuje přibližně 25 % elektřiny. Má k dispozici
různorodé obnovitelné zdroje energie (především solární energie, větrná,
hydro). Trh se solárními panely pro domácí užití je již značně saturován,
mohutně se rozvíjí trh s bateriovými úložišti, sdílenými sítěmi a dalšími smart
řešeními. Na Tasmánii lze předpokládat zájem o vodní turbíny, zájem je o
vodíkové technologie. Z důvodu rostoucích cen plynu i elektřiny a na základě
vysoké zemědělské nadprodukce lze očekávat rostoucí zájem např. o bioplynové
stanice.

▶ Obranný průmysl

Bílá kniha obrany 2016 (2016 Defence White
Paper) představuje komplexní dlouhodobý plán akvizic do roku 2035. Austrálie
též počátkem roku 2018 představila novou exportní strategii. Předpokládáme
příležitosti pro český export – letecký průmysl, střelné zbraně, trhaviny,
CBRM, balistická ochrana, medicínské vybavení, specializované výrobky –
kabeláže, cvičné proudové terče, proudové motory.

▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních
zdrojů v některých částech země rozvinutou
vodohospodářskou strukturu, pokračuje v
budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními
výzvami pro australské vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny a
populační růst. Žádané budou nadále technologie a inovace napomáhající
rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody. Rozvoj
odpadního a recyklačního průmyslu je v počátcích a nabízí příležitosti pro
české firmy.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Z
demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené
nároky na výdaje
do
zdravotnictví. Za poslední dekádu se rozpočet do zdravotnictví a starobní péče
v Austrálii více než zdvojnásobil. Trh zdravotnických technologií v Austrálii
je závislý na dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a
dodavatelé. Vzhledem k růstu populace probíhá výstavba nových nemocnic, jak
státních tak soukromých. Australská vláda bude podporovat medicínský výzkum
včetně vývoje například biotechnologií.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Austrálie i nadále bude významným vývozcem
zemědělských produktů a potravin; současně zhruba 15 % celkové spotřeby
potravin dováží. Australské zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce
i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny produkce jdou na vývoz – zejména
do Asie, ale i USA a EU. Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko a
mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a
sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. Nadále bude existovat
potenciál pro dovoz zemědělských strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl –
balicí, zátkovací, etiketovací linky.

▶ ICT

Omezení osobního kontaktu urychlilo vstup
digitálních řešení včetně zdravotnictví a vzdělávacích služeb. Australský „Digital
Business Plan“ za klíčové prvky digitální transformace považuje revizi systémů digitální
identity. Z důvodu zahraničních kybernetických útoků má Austrálie značný zájem
na dalším posilování kybernetické bezpečnosti, digitální identity a digitální
infrastruktury vůbec, příležitosti nabízí i oblast umělé inteligence.4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodní styk je určován
anglosaskými zvyklostmi. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost všeobecných světových a
případně místních
reálií, komunikační schopnosti a profesionální přístup.

4.2. Oslovení

Ideálním způsobem
oslovení obchodních partnerů
je účast na některém veletrhu, nejlépe opakovaná. Vhodná
je reference z amerického nebo EU
trhu. Marketingové materiály musí být bezchybné a zpracované na vysoké
profesionální úrovni.

4.3. Obchodní schůzka

Obchodní schůzky
je bezpodmínečně nutné naplánovat a sjednat předem.
Velmi brzy po seznámení se s protistranou přecházejí Australané k oslovování křestním
jménem, což platí i o následné
obchodní korespondenci. Nejsou
časté tzv. zdvořilostní návštěvy bez konkrétního obsahu, dává se
přednost intenzívním a kratším jednáním.
Vizitky se vyměňují
bez zvláštního rituálu,
spíše pro informaci
a ne vždy je mají jednající k dispozici.
Výměna drobných dárků mezi
jednajícími stranami je spíše výjimkou. Hlavními rysy obchodního jednání jsou
konkrétnost a přímočarost. Závěry
jednání je zvykem písemně potvrdit,
přičemž dohodnuté závěry
se plní. Důvěru australských partnerů
lze získat poměrně
lehce, neboť vycházejí z předpokladu, že dlouhodobý obchodní
vztah by měl být výhodný
pro obě strany. V případě nepoctivého jednání však lze jejich důvěru také stejně lehce a většinou definitivně ztratit.
Při obchodních jednáních
není zvykem nabízet či podávat alkohol, pokud
se jednání odehrává během dne
na firemní půdě. I přes neformální způsob života se v
obchodním styku vyžaduje společenské oblečení, při některých zvláště významných společenských příležitostech je předepsán smoking.
Toto však neplatí
mimo velká města,
venkovské oblasti se vyznačují
velkou neformálností. Jednací tým by
měl mít minimálně dva zástupce firmy.
Na věkovou ani genderovou rozmanitost při obchodním jednání
se důraz neklade,
ale mohlo by se pohlížet
na věkovou a genderovou vyrovnanost firmy jednacího týmu vzhledem k
současné australské politice. Není obvyklé zvát obchodního partnera domů, pokud
se s obchodním partnerem dlouhodobě nezná.

4.4. Komunikace

Předpokládá se komunikace v angličtině. Nápomocné
je osvojit si základní sadu australské angličtiny, která oplývá mnoha unikátními výrazivy.
V komunikaci
doporučujeme zdrženlivost v případě některých
společensky a historicky
citlivých témat (Australia
Day vs „Invasion Day“).

Osobní jednání jsou nejefektivnější, ale australští partneři na ně přistupují zdrženlivěji než v Evropě.

4.5. Doporučení

Při
pobytu v Austrálii je doporučeno obrnit
se trpělivostí, potíže Australané často řeší obligátním „no worries“ bez dalšího. Ze strany
australských partnerů je možné očekávat jiné vnímání
plynutí času.

Během jednání dané přísliby, např. na zaslání dalších informací nebo kontaktů, bývají mnohdy opomenuty a je nutno je urgovat.

4.6. Státní svátky

Státní svátky v
Australském společenství slaví každý stát či
teritorium individuálně. Hlavní
svátky jako Velikonoce a Vánoce udržují Australané
až na malé výjimky ve stejné dny,
data ostatních svátků mají jednotlivá
území odlišná. V případě, že datum státního svátku připadne na víkend,
nahrazuje se státní
svátek spojený s pracovním volnem
následující všední den. Mezi svátky
spojené s pracovním volnem patří oslavy
Nového roku (1. ledna), Den Austrálie (26. ledna), Den Australského a Novozélandského armádního
sboru (ANZAC Day 25. dubna). Velikonoční svátky jsou pohyblivé a
připadají na pátek a pondělí. Štědrý den pak Australané slaví 25. prosince a
den poté tzv. Boxing Day. Datum
Oslavy narozenin Královny Alžběty II. a Svátek práce stanovují vlády států a teritorií individuálně, připadají ale vždy na pondělí. Jednotlivá australská území si také určují
své vlastní svátky.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Pro vývoz výrobků
je základním předpokladem kvalitní distributor, pro složitější celky je vhodnější
zvolit cestu přímé přítomnosti na trhu.
 
Základním prvkem
úspěšného vývozu výrobků na australský trh je vhodný dovozce a distributor na
úrovni velkoobchodu. Vlastní prodejní technika
a marketingové praktiky na vnitřním trhu jsou většinou přenechány místním
maloobchodním subjektům. Vzhledem k relativně
vysokým obchodním nákladům požadují dovozci/distributoři většinou exkluzivní zastupitelskou
smlouvu. Významnější a trvalejší obrat je docilován
pouze u těch položek, které jsou realizovány zavedeným místním zástupcem. Při
výběru partnera je nutno zvažovat zejména postavení
dovozce na trhu, jeho odběratelskou síť a
kontakty a zastoupení v ostatních australských státech. Vzhledem ke geografické rozlehlosti země a relativní samostatnosti jednotlivých států je třeba volit
importéra se zastoupením ve většině australských států a nejlépe zároveň i na Novém Zélandu. Dovoz prostřednictvím významnějších a v oboru zavedených firem přináší dlouhodobé výsledky.

Nedostatečně zajištěná servisní síť, nepružné a
nepravidelné dodávky náhradních dílů a nedostatečné reference z vyspělých
světových trhů jsou hlavními
limitujícími faktory českých firem ve vývozu strojírenské produkce. Pro
nejvýznamnější australské firmy ve zpracovatelském nebo těžebním průmyslu
připadají v úvahu
pouze dodávky od předkvalifikovaných firem se světovými
referencemi. Inženýrské firmy zahrnou do užšího výběru
potenciálních dodavatelů pouze osvědčené a investorem schválené
dodavatele zařízení a komponentů.

Austrálie patří
mezi země s nejpřátelštějším obchodním
prostředím a nejméně náročnými
regulacemi. K započetí vlastního podnikání typu společnosti s ručením omezeným jsou zapotřebí pouze dva dny, je
nutné podstoupit dvě administrativní
procedury a mít k dispozici 1 % průměrného
ročního příjmu na osobu. Dovozy nejsou kvantitativně omezeny. Omezení dovozu se týká pouze zboží ohrožujícího zdraví, bezpečnost nebo morální úroveň
obyvatelstva. Dovoz zdravotních pomůcek, léčiv, farmaceutických výrobků a preparátů podléhá souhlasu ministerstva zdravotnictví. Zvláštní
povolení se vyžaduje též při dovozu zbraní,
radioaktivních materiálů,
zboží obsahující olovo a u výrobků vyrobených z materiálů z ohrožených druhů živočichů nebo rostlin.

Australané si
chrání svůj potravinářský trh. Od
1.7. 2018 je v Austrálii povinné označení původu
pro prodávané potraviny („The Country of
Origin Food Labeling Information Standard 2016“). U řady výrobků se vyžaduje schválení vhodnosti výrobku pro
všeobecnou spotřebu na základě zákona o ochraně spotřebitele, a to před zahájením vlastního dovozu do země.
Dále jsou vyžadovány atesty spotřebního
zboží, které musí odpovídat
místním spotřebitelským standardům. Zajištění těchto zkoušek při zavedení dovozu výrobku je časově a finančně velmi náročné. U
spotřebního zboží platí, že na obalu musí být v anglickém jazyce vyznačen název
a stručný popis zboží, země jeho
původu a kontaktní údaje australské
dovozní firmy.

Devizová kontrola
byla zrušena v roce 1983.
Transfery devizových prostředků jsou volné. Při dovozu a vývozu valut
nad částku 10 000 AUD v cestovním styku je stanovena oznamovací
povinnost u celních orgánů. Taktéž
transakce v hotovosti nad hodnotu 10 000 AUD a všechny podezřelé transakce musí být ohlášeny
finančními ústavy agentuře
Financial Transaction Reports
Agency.
 
Austrálie
uplatňuje antidumpingová opatření v případě,
že hrozí materiální újma místnímu výrobci nebo je ohroženo založení
místního průmyslu v daném oboru
u produktů, jejichž dovozní cena je nižší než běžná cena v zemi původu.
Australský podnik může svou stížnost
hlásit anti-dumpingové komisi,
která má 155 dní na vyšetřování, své doporučení pak předkládá ministrovi průmyslu a inovací.

Celní správa se zabývá dohledem
nad dodržováním autorských
práv a ochranou registrovaných obchodních
značek. Intelektuální vlastnictví je v Austrálii chráněno několika zákony (Patents Act
1952, Designs Act 1906) a mezinárodními úmluvami, jejichž je Austrálie členem
(World Intellectual Property
Organization, Paris Convention for Protection of Industrial Property, Patent Cooperation Treaty
a další).

Austrálie kontroluje export strategických druhů zboží, zejména pak zbraní
a surovin dvojího užití. Kontrola je řízena federálním ministerstvem obrany na základě systému
tzv. Customs Prohibited Exports Regulation. Licence
k vývozu vydává
oddělení ministerstva zvané Strategic Policy
and Operations Branch
a za finální dodržování těchto pravidel je odpovědná australská celní správa.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

V praxi je v Austrálii využíváno několik forem podnikání:

· společnosti s ručením omezeným (společnost vlastníků – Pty. Ltd. nebo společnost veřejná – Ltd.),

· partnerství (partnership), partnerství s omezeným
ručením (limited partnership),

· podniky jednotlivce (sole proprietors),

· trusty (trusts),

· joint ventures.

Podmínky pro založení a závazky (zejména
daňové) se dle jednotlivých typů společností liší. Právní rámec zakládání firem je určován
zákonem Corporations Law.
Registrace ekonomických subjektů je
prováděna zásadně u Australian
Securities and Investments Commission (www.asic.gov.au). Firmy jsou povinny
používat na veškeré
oficiální firemní dokumentaci daňové a registrační číslo zvané Australian Business Number (ABN – tj. obdoba českého IČO a DIČ), které ASIC vydává. V
případě pobočky registrované jako cizí společnost obdrží filiálka číslo ARBN
– Australian Registered Body Number.
Náklady na registraci společnosti činí 463 AUD. Požadavky na založení firmy
zahraničním subjektem jsou stejné ve
všech státech australské federace a jsou shodné s požadavky kladenými na místní
firmy. Po úvodní centrální registraci firmy u ASIC je třeba ještě
zaregistrovat obchodní jméno
firmy ve všech australských státech,
ve kterých bude firma operovat.

Pro podnikání
zahraniční společnosti lze využít formy dceřiné společnosti (subsidiary) nebo
pobočky (branch), pro neobchodní činnost i reprezentační
kanceláře. Zahraniční firmy však většinou
upřednostňují založení dceřiné společnosti, která má výhodu místního právního subjektu.
Založení filiálky jako zahraničního subjektu je z důvodu formálních požadavků
na předkládání veškeré účetní dokumentace mateřské firmy v anglickém jazyce z praktického
hlediska pro český subjekt nevýhodné. Naopak určitou výhodou této formy je
skutečnost, že filiálka nemusí zaměstnávat australského residenta jako jednatele firmy. Joint ventures, jako forma společného podnikání několika subjektů včetně zahraničních, jsou obvyklou formou účasti na společném projektu
po určitou dobu. Z právního hlediska je posuzována tato forma jako partnerství (partnership) na základě
partnerské smlouvy.

5.3. Marketing a komunikace

Země se po odeznění pandemie
COVID-19 otevírá světu a proto doporučujeme pro prezentaci svých výrobků využít zejména účast na specializovaných výstavách, a to ideálně
opakovaně. Účast na velkých
profesně zaměřených veletrzích považujeme za vhodnou
formu propagace a kontaktu s distributory při vstupu na australský trh, ačkoliv náklady na pronájem výstavní
plochy jsou v Austrálii velmi vysoké. V případě zájmu o australský trh
doporučí vhodný veletrh buď Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo zahraniční kancelář
CzechTrade v Sydney.

Doporučujeme
věnovat maximální pozornost formální stránce veškerých propagačních materiálů, zejména jazykové správnosti ověřené rodilým mluvčím. Je třeba klást velký
důraz na preciznost zpracování, správné používání odborných anglických výrazů a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na webových stránkách.
 

Mezi vedoucí
australské PR agentury
patří oOh!media, Archetype, Eleven, Ogilvy PR, Sling & Stone a WE Communications, mezi HR agentury
pak Hays, Randstad, Halcyon Knights, Davidson Technology, Austcorp
Executive, PRA, Oceans Group Search & Selection, Design & Build Recruitment, Ethos BeathChapman, Talent International, Marshall
McAdam.

Australské firmy
využívají celé škály reklamních kanálů. Pro reklamní aktivitu se kromě sociálních sítí a tisku (i online tisku) využívá rádiových a TV stanic.
Další oblíbenou metodou jsou billboardy, včetně polepů na autobusech MHD.

V rámci
marketingových a propagačních aktivit se nesmí uvádět nepravdivé nebo
zavádějící výroky a to prostřednictvím jakýchkoliv médií.
Zákony na ochranu spotřebitele, které
zakazují firmám podávat nepravdivá, zavádějící nebo klamná tvrzení o jejich
produktech nebo službách, jsou
v platnosti již desítky let.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Austrálie patří
mezi země, které ochranu práv
duševního vlastnictví pečlivě střeží a dodržují. Za ochranu práv duševního
vlastnictví je v Austrálii zodpovědný Úřad pro duševní vlastnictví; přehled
aktuální legislativy uvádí na svých
internetových stránkách (www.ipaustralia.gov.au).
Rizikům nedodržení ochrany práv duševního vlastnictví lze v Austrálii předejít
například včasnou registrací patentu na Úřadu pro duševní vlastnictví nebo použitím Dohody o mlčenlivosti (Non-disclosure agreement)
při sdílení vaší představy s
další stranou. Práva duševního
vlastnictví jsou v Austrálii regulovány zákony: Copyright Act, Patents Act,
Trade Marks Act, Designs Act, Plant Breeder’s
Act a Circuit Layouts Act. V případě, že
dojde k porušení práv na mezinárodní úrovni, doporučuje australský Úřad pro
duševní vlastnictví obrátit
se na Arbitrážní a mediační
centrum Světové organizace pro duševní vlastnictví (www.wipo.org).

Austrálie je
členem WTO od 1. ledna 1995. Stálá mise Austrálie při WTO reprezentuje
Austrálii ve všech komisích a radách WTO, aby
podpořila zájmy Austrálie a dohlédla na dodržování pravidel ostatními členy.
Austrálie podporuje liberalizaci v rámci WTO, kterou vidí jako cestu k ekonomickým reformám, lepší tržní
výkonnosti a výraznému udržitelnému růstu
světové ekonomiky. Austrálie se ve WTO angažuje především v odvětvích zemědělského exportu a ochrany duševního
vlastnictví, podporuje účast rozvojových zemí ve WTO a systém urovnávání sporů.

5.5. Trh veřejných zakázek

V rámci WTO Austrálie
v roce 2019 přistoupila k Dohodě o zadávání veřejných zakázek
(Agreement on Government Procurement – GPA).
Dohoda v účinnost
pro Austrálii vstoupila
dne 5. května 2019. Dohoda
umožňuje lepší přístup k
veřejným zakázkám. Přímá účast zahraniční firmy na tendru byla dosud velmi složitá a bez zapojení místního
partnera téměř nemožná. Preferenci při výběru mají australské a novozélandské firmy, resp. zboží vyrobené
v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Vládních tendrů v Austrálii je často možné se účastnit víceméně pouze
prostřednictvím místních dovozců a distributorů, jen zřídkakdy
přímo. S aplikací GPA dohody lze očekávat zlepšení situace na trhu veřejných zakázek.

Od 1. března 2017 platí také další přísnější
pravidla pro zadávání
veřejných zakázek na federální úrovni
(Commonwealth Procurement Rules).
Tato pravidla dále zpřísňují regulační mechanismy týkající se pracovních
podmínek, zdraví, bezpečnosti a vlivu na
životní prostředí. Vyžadováno je také plnění
australských standardů a novinkou
jsou i paragrafy, které vyžadují
posuzování účastníků tendrů s hodnotou
vyšší než 4/7,5 (u staveb)
mil. AUD z hlediska „širšího
ekonomického benefitu“, tj. přínosu pro AU ekonomiku
nad rámec zadávaného tendru.

Všechny federální
státní zakázky administrované Ministerstvem financí jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu na www.tenders.gov.au. Tendry jednotlivých států a teritorií jsou vyhlašovány místními
vládami na příslušných webových stránkách států a teritorií. Korektnost tendrového
řízení je dána vnitřním nařízením federální vlády (Commonwealth Procurement
Guidelines). Austrálie patří k zemím s nejnižší korupcí na světě. Zřejmě proto mají vládní úředníci
poměrně vysokou rozhodovací pravomoc.
Hlavním kritériem je dosažení dodávky
služeb nebo zboží od schopného dodavatele, který zaručí
dodání v příslušné kvalitě za akceptovatelnou cenu (value for money policy).
Nejnižší cena tedy ještě nemusí být zárukou získání vládní zakázky. Důraz je kladen na
vzájemnou spolupráci domácího průmyslu a vládních institucí zejména v klíčových zakázkách, jako je
oblast dodávek vojenského materiálu. Nákupy federálního ministerstva obrany
jsou vedeny snahou dlouhodobým
zapojením australských firem do výzkumu, vývoje a výroby
zařízení pro určitý projekt.

Přehled základních internetových adres pro tendry:

Tendry Nový Jižní Wales,

Queensland tendry

Západní Austrálie tendry

Jižní Austrálie tendry

Tasmánie tendry


Commonwealth Electronic Tender System – Austender 

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

V Austrálii jsou
platební podmínky součástí každé kupní smlouvy. Platební podmínky obvykle
zahrnují informace o možných platebních metodách, jestli
se skládá záloha
a kolik čítá, a pravidla
vymáhání dluhů. Obchodní
spory nejsou v Austrálii příliš
častým jevem, což vyplývá
z relativně
vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. V zájmu předcházení pozdějším nedorozuměním je dobré při uzavírání obchodních smluv nezapomenout na klauzuli podle
obchodního práva té země, se kterou se případný spor bude řešit.
Australské subjekty však v naprosté
většině případů
vyžadují řízení smlouvy australským právem. U aktérů komerčních sporů v
Austrálii bývá před soudní cestou dávána přednost řešení
obchodních sporů cestou mimosoudní. Spory
lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím obchodní
arbitráže při Australian Centre for International Commercial Arbitration.

Průměrná doba splatnosti faktur činí 30 dní, pro dodavatele veřejných
zakázek 20 dní.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Opatření platná pro vstup do
Austrálie s ohledem na pandemii COVID-19
byla 7. července 2022 zrušena a po uvedeném datu lze do země cestovat bez
ohledu na očkovací status. S ohledem na průběžně se měnící podmínky v souvislosti
s Covid-19 doporučujeme před plánováním cesty do Austrálie navštívit
stránky Generálního konzulátu ČR v Sydney, kde je informace o vstupu do
země pravidelně aktualizována. Současně změny v cestovních podmínkách doporučujeme sledovat na webových
stránkách australského Ministerstva vnitra.
 

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené informace
jsou obecně platné informace nezohledňující opatření
COVID-19.

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR platný
minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie a platné australské
vízum. Výjimkou z vízové povinnosti je tranzit přes australská letiště za specifických podmínek – doporučujeme informovat se na aktuální podmínky. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách
australského Ministerstva vnitřních věcí
(Department of Home Affairs) 

Turistická víza – nejčastějším
typem víz pro krátkodobé turistické/obchodní nevýdělečné cesty je tzv. eVisitor
vízum, o které mohou držitelé českých cestovních dokladů požádat on-line. Žadatel
vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen
emailem. Proces trvá pouze několik minut/hodin. Někdy místní úřady vyžadují doložit dodatečné dokumenty. Doporučujeme proto zajistit
vízum pro vstup
včas před odletem
a letenku případně
zajistit až poté, co žadatel
vízum obdrží. Pro pobyty delší než 3 měsíce (až jeden rok) je potřeba
požádat o tzv. Visitor Visa.
Poplatek se liší dle požadované délky pobytu.

Studentská a pracovní víza. Problematika
studentských a pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti, a
z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti
prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláří nebo migračních agentů v Austrálii. Veškeré informace jsou k dispozici na: stránkách Ministerstva vnitra Austrálie.

Dne 1. března
2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii.
Program umožňuje mladým lidem z ČR cestovat a
legálně pracovat v Austrálii a naopak po dobu nepřesahující 12 měsíců. 
Vstup do země, 

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Studenti, kteří jsou v Austrálii na studentských vízech,
si mohou vyřídit
pracovní povolení na 40 hodin
po dobu 14 dnů dále lze získat
pracovní povolení
přes tzv. sponsorship
visa nebo přes speciální kategorie aktuálně vyžadovaných pracovních sil – upozorňujeme,
že australská vláda od března 2018 zrušila kategorii
Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457 visa) a nahradila ji zcela novou kategorií Temporary Skill Shortage (TSS). Zpřísnila přitom podmínky pro vydání tohoto druhu víza a také zvýšila
poplatky. Informace k vízům jsou na
stránkách australského Ministerstva vnitra.

 Zdravotnictví v
Austrálii je na vysoké úrovni, tomu odpovídají i ceny za zdravotní péči. Za
návštěvu všeobecného lékaře se platí cca 60–100 AUD, za návštěvu
odborného lékaře cca 150–200 AUD, za antibiotika cca 20 AUD za balení,
za 1 den pobytu v nemocnici od 500 AUD výše, za RTG 120 a více AUD. Uzavření cestovního
zdravotního pojištění před cestou je nutnost. Zdravotní
pojištění cizinců v Austrálii je možno uzavřít pouze u soukromé
zdravotní pojišťovny. Jedná se o zvýšené náklady
na zahraničního pracovníka a otázku zdravotního pojištění se doporučuje projednat se zaměstnavatelem v rámci sjednávání pracovního
kontraktu.
 

Austrálie nepatří
mezi zdravotně riziková teritoria,
zvláštní očkování není nutné. Austrálie je zemí s vysokým výskytem rakoviny
kůže, doporučuje se zvýšená ochrana
pokožky a očí před slunečním
zářením.

5.9. Veletrhy a akce

Významné veletrhy a výstavy v Austrálii v roce 2023:

·         
Australasian Oil & Gas Exhibition
& Conference (plynárenství): březen 2023, Perth

·          
Ozwater’ (vodohospodářství): květen
2023, Sydney

·         
Australian Tourism Exchange
(cestovní ruch): duben 2023, Gold Coast

·         
Australian Energy Storage
Conference & Exhibition
(obnovitelné zdroje): červen 2023, Adelaide

·         
WA Mining Conference (těžební průmysl): říjen 2023, Perth

·         
Australasian Gaming Expo (herní průmysl):
srpen 2023, Sydney

·         
Australasian Waste & Recycling Expo (recyklace): červenec
2023, Sydney

·         
Fine Food Australia
(potravinářství): září 2023, Sydney

·         
All-Energy Australia (energetika): říjen 2023, Melbourne

·         
AusBiotech (biotechnologie): říjen 2023, Melbourne

·         
Asia-Pacific’s International Mining Exhibition (těžební
průmysl): září 2023, Sydney

·         
Avalon Airshow (letectví): březen 2023, Melbourne

 

·         
Australian Manufacturing Week (výrobní a zpracovatelský): květen
2023, Melbourne

·         
Smart Energy (energetika), květen 2023, Sydney

·         
Australasian Hospitality and Gaming
(vybavení hotelů, herní průmysl), březen 2023, Brisbane

·         
Security Exhibition & Conference
(bezpečnost), srpen 2023, Sydney

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Canbeře

adresa: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
tel: +61 2 6290 1386
e-mail:
canberra@embassy.mzv.cz
obchodně-ekonomický úsek:
commerce_canberra@mzv.cz
web:
www.mzv.cz/canberra
konzulární oddělení:
consular_canberra@mzv.cz

Generální konzulát ČR v Sydney

adresa: 169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
tel: +61 2 9581 0111
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/sydney
konzulární oddělení: consular_sydney@mzv.cz

CzechTrade Australia

sídlí v budově Generálního konzulátu

adresa: 169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
tel: +61 474
135 224
e-mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz
web: www.czechtrade-australia.com

Honorární konzulát
v Adelaide

Vera Marie Holt – honorární konzulka pro Jižní Austrálii
adresa: 1a Campbell Rd., Parkside, SA
5063 Adelaide
tel: +61 417 892 624
e-mail: adelaide@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát
v Brisbane

Francis Edward Carroll – honorární konzul pro Queensland
adresa: 2/52 Lysaght St., Coolu,, QLD 4573 Coolum
tel: +61 418 775 963
e-mail: brisbane@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát
Hobart

Milena Mills –
honorární konzulka pro Tasmánii
adresa: 46 Horizon Drive, Sorell, TAS 7172 Hobart
tel: +61 3 6269 3859
e-mail: hobart@honorary.mzv.cz; mrjl.mills@bigpond.com

Honorární konzulát
Melbourne

Lenka Allen – honorární
konzulka pro Victorii
adresa: 511 Queensberry St., North Melbourne, VIC 3051 Melbourne
tel: +61 418 388 689
e-mail: melbourne@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Perth

Jitka Smith – honorární konzulka pro Západní Austrálii
adresa: 21/17 Prowse St., West Perth WA 6005
tel.: +61 406 026 840
e.mail: perth@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Národní směrové číslo (country code) Austrálie je +61. Celá telefonní síť v zemi
využívá osmimístných místních telefonních čísel. Existují čtyři oblastní směrová čísla (area codes):

2 – Nový Jižní Wales (hlavní město Sydney), ACT (Canberra)
3  – Victoria
(hlavní město Melbourne), Tasmánie (hlavní město Hobart)
1  – Queensland (hlavní město Brisbane)
8  – Jižní Austrálie (hlavní
město Adelaide), Západní
Austrálie (hlavní město Perth), Severní teritorium (hlavní město Darwin)

Důležitá telefonní čísla:

·         
Univerzální pohotovostní číslo: 000

·          
Výhradně v případech nouze, tj. ohrožení zdraví a
života, se udržuje konzulární pohotovost na telefonních číslech: +61 418
262 289 (Velvyslanectví ČR v Canbeře)
a +61 411 895 954 (Generální konzulát ČR v Sydney)
·         
24-hodinová konzulární nouzová linka australského Ministerstva zahraničních věcí a obchodu:
1300 555 135
Linka vízového oddělení australského Ministerstva vnitra fungující od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00 místního
času: 131 881 (v případě volání
z Austrálie) a +61 2 6196 0196 (v případě volání mimo Austrálii)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Oficiální stránka
premiéra AUS: www.pm.gov.au
Server orgánů státní správy AUS: www.directory.gov.au
Server vlády AUS s odkazy
na jednotlivé resorty,
státy a teritoria: www.gov.au, www.australia.gov.au

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu AUS: www.dfat.gov.au
Ministerstvo vnitra AUS: www.homeaffairs.gov.au

Ministerstvo průmyslu, vědy, energetiky a zdrojů AUS: www.industry.gov.au
Ministerstvo financí AUS: www.finance.gov.au

Ministerstvo dopravy,
infrastruktury, regionálního vývoje
a komunikace AUS: www.infrastructure.gov.au, www.communications.gov.au,
www.bitre.gov.au

Ministerstvo
zemědělství, vody a životního prostředí AUS: www.awe.gov.au
Ministerstvo zdravotnictví AUS: www.health.gov.au

Ministerstvo pro válečné veterány
AUS: www.dva.gov.au
Ministerstvo obrany AUS: www.defence.gov.au
Ministerstvo školství,
vývoje a zaměstnanosti AUS: www.dese.gov.au, www.education.gov.au, www.employment.gov.au

Oddělení předsedy
vlády a vlády/ Oddělení veřejných
služeb AUS: dpmc.gov.au

Oddělení státního pokladníka AUS: treasury.gov.au
Ministerstvo sociálních věcí AUS: www.dss.gov.au

Delegace Evropské unie v AU: https://eeas.europa.eu/delegations/australia_en

Obchodně-průmyslová komora AUS: www.australianchamber.com.au
AUS komise pro obchod a investice v
ČR: www.austrade.gov.au
Obchodní rada Austrálie: www.bca.com.au

Evropsko-australská obchodní rada: www.eabc.com.au
Australská asociace
vlastníků firem: www.boaa.com.au

Asociace malých podniků AUS: www.smallbusinessassociation.com.au

Daňová správa: www.ato.gov.au
Federální celní správa: www.abf.gov.au

Informace o australských zákonech:
www.legislation.gov.au

Australská komise Securities and Investments Commission: www.asic.gov.au
 

Zpravodajské zdroje v Austrálii:
The Australian: www.theaustralian.com.au
Daily Telegraph: www.dailytelegraph.com.au
Herald Sun: www.heraldsun.com.au

The Sydney Morning Herald: www.smh.com.au
Business Insider Australia: www.businessinsider.com.au
Australian Financial Review: www.afr.com.au
 

Webové stránky
zastupitelských úřadů České republiky
 

Velvyslanectví České republiky v
Canbeře: www.mzv.cz/canberra
Generální konzulát České republiky
v Sydney: www.mzv.cz/sydney