Botswana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Obchodní vztahy s Botswanou upravuje Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) tzv. SADC EPA (prováděná od roku 2016). Tato skutečnost zatím nepřispěla k významnějšímu nárůstu obchodní výměny a vzájemný obchod mezi ČR a Botswanou zdaleka nedosahuje svého potenciálu. Obrat vzájemné obchodní výměny činil v roce 2018 pouhých 1,74 mil. USD. Před podepsáním je bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, k jejímuž podpisu jsou obě strany připraveny.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (tis. USD)

629 534

803

9 942

 1207

Dovoz (tis. USD)

860 1 961

2 780

712

 534

Bilance (tis. USD)

-231 -1 426 -1 977 9 229  673

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu, ČSÚ, květen 2019

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U vývozu do Botswany tvořily v roce 2018 nejhodnotnější položky lékařský aj. nábytek, dále letadla, telefonní přístroje, motory, produkty z oblasti elektrotechnického vybavení aj. U dovozu do ČR se zdaleka nejvíce prosazuje hovězí maso, dále nábytek, kožené výrobky, kufry, nerez. ocel, mazací přípravky.

Kód zboží

Vývoz z ČR do Botswany v r. 2018

Stat. hodnota USD (tis.)
9402 Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek 737
8802 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě 88
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti 68
6309 Oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené 66
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě 34
8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap. 29
8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů obecných 27
8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap. 21
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje 20
9026 Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku 18
Kód zboží

Dovoz z Botswany do ČR v r. 2018

Stat. hodnota USD (tis.)
0201 Maso hovězí čerstvé a chlazené 504
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti 23
7219 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, šířka 600 mm a větší
5
9506 Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku aj.

1

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví v Pretorii neeviduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb mezi Českou republikou a Botswanou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a relativní neznalosti jeho specifik nejsou zatím české firmy dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Dle dostupných informací není v zemi realizován žádný joint-venture českých a botswanských firem, ani investice.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Botswanou podepsánu Dohodu o vědecko-technické spolupráci (podepsána v Gaborone v roce 1984). Před podepsáním je smlouva o zamezení dvojího zdanění, jejíž text byl schválen oběma stranami. Přehled uzavřených bilaterálních mezinárodních smluv mezi ČR a Botswanou je k dispozici na stránkách ministerstva zahraničí. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou (podepsané v r. 2000) o partnerství mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) včetně Botswany. V říjnu 2016 vstolupila v platnost Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. EPA), mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství, SADC.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován žádný bilaterální rozvojový projekt. V ČR studují botswanští studenti medicíny za stipendia poskytovaná botswanskou vládou. České firmy mohou žádat o dotace na rozvojové projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. Program B2B). Informace o Programu B2B jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury. Česká republika přispívá do rozvojových fondů EU a české firmy mohou žádat o dotace z těchto fondů a předkládat návrhy na své projekty. Na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) bylo v Botswaně na období 2014 až 2020 alokováno 28 mil. EUR. Tendry na rozvojové projekty v Botswaně vypisuje Evropská investiční banka (EIB).

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace