Botswana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Obchodní vztahy s Botswanou upravuje Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) tzv. SADC EPA (prováděná od roku 2016). V říjnu 2019 byla v jihoafrické Pretorii podepsána bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Botswanou. Tato skutečnost zatím nepřispěla k významnějšímu nárůstu vzájemného obchodu, jež zdaleka nedosahuje svého potenciálu. Obrat vzájemné obchodní výměny v roce 2019 činil necelý 0,94 mil. USD.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019 

Vývoz (tis. USD)

534

803

9 942

 1207 593

Dovoz (tis. USD)

1 961

2 780

712

 534 344

Bilance (tis. USD)

-1 426 -1 977 9 229  673 249

Obrat (tis. USD) 

2 495 3 583 10 654 1 741 937

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ 2020

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U vývozu do Botswany tvořily v roce 2019 nejhodnotnější položky mechanické a automatické stroje, zbraně a střelivo, lékařský aj. nábytek, telefonní přístroje, produkty z oblasti elektrotechnického vybavení aj. U dovozu do ČR se zdaleka nejvíce prosazuje hovězí maso, méně významné položky jsou izolované dráty, hračky či kožené výrobky. 

HS kód

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Botswany v r. 2019

Stat. hodnota USD (tis.)
8479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí 223
8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat na paměťová média 143
6309 Oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené 88
9306 Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely, náboje a střelivo včetně broků 27
9026 Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů 20
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů 18
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání hlasu, obrazů nebo jiných dat 14
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu 11
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535, 8536 nebo 8537 11
9402 Lékařský, chirurgický, zubolékařský, zvěrolékařský nábytek (operačnístoly, nemocniční lůžka); křesla pro holičství a kadeřnictví apod. 9
HS kód

Nejvýznamnější položky dovozu z Botswany do ČR v r. 2019

Stat. hodnota USD (tis.)
0201 Maso hovězí čerstvé a chlazené 339
8544 Izolované (s lakovaným povrchem či anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované elektrické vodiče, kabely z optických vláken 3
9503 Tříkolky,koloběžky;kočárky pro panenky;panenky;hračky;modely;puzzle
0

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ 2020

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb mezi Českem a Botswanou není evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti botswanského trhu a jeho relativní specifičnosti nejsou zatím české firmy ochotny podstupovat rizika vyšších forem hospodářské spolupráce v Botswaně. Dle dostupných informací není v zemi realizován žádný joint-venture českých a botswanských firem ani investice.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Česká republika má s Botswanou uzavřenu Dohodu o vědecko-technické spolupráci, která, přestože byla podepsána v Gaborone v roce 1984, je stále v platnosti. V roce 2019 byla v jihoafrické Pretorii podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění. Přehled uzavřených bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českem a Botswanou je k dispozici na stránkách ministerstva zahraničí. Po vstupu Česka do Evropské unie se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou (z r. 2000) o partnerství mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku včetně Botswany. Od října 2016 je taktéž prováděna Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství, jehož je Botswana součástí.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a není zde realizován žádný bilaterální rozvojový projekt. V Česku studují botswanští studenti především medicínské obory, přičemž stipendia poskytuje botswanská vláda. České společnosti mohou žádat o dotace na vlastní rozvojové projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. Program B2B). Informace o Programu B2B jsou k dipozici na stránkách České rozvojové agentury a ministerstva zahraničí.

Česká republika přispívá do rozvojových nástrojů Evropské unie a české firmy mohou žádat o dotace z těchto fondů a předkládat návrhy na své projekty. Na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) v Botswaně pro období 2014 až 2020 bylo alokováno 16 mil. EUR. Tendry na rozvojové projekty v Botswaně vypisuje Evropská investiční banka (EIB) a jsou českým společnostem rovněž přístupné.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem