Brazílie

Rozcestník informací o Brazílii:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Brazílií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Brazílií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Brazílií níže

4 doporučení pro vstup na brazilský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Aktuální situace

  Koronavirová nákaza zastihla Brazílii v období hospodářského růstu, který následoval po ekonomicko-politcké krizi v letech 2014–2016. Proreformní vládě se dařilo prosazovat zásadní změny, které mají zlepšit konkurenceschopnost brazilských firem, usnadnit podnikání v zemi, zlepšit stav státní pokladny a otevřít zemi zahraničním technologiím. V roce 2019 byla schválena přelomová reforma důchodového systému. Ta má zajistit zdroje na další reformy. Dalším krokem je daňová reforma, která měla být projednána v letošním roce.

  Samostatným tématem zasahujícím do ekonomické situace je vývoj kurzu brazilského reálu. Od ledna 2020, kdy byl kurz 5,541 korun za 1 brazilský reál, se propadl na úroveň 4,372 CZK/BRL. Jedná se o dlouhodobý pokles, který byl v průběhu šíření covid-19 zrychlen. Oslabování brazilské měny se netýká pouze koruny, ale i dalších měn vč. amerického dolaru nebo eura. Výsledkem je tedy zvýšení ceny zahraničních výrobků na místním trhu.

  V současné chvíli Brazílie čeká na okamžik, ve kterém se začne zlepšovat počet nově nakažených. Pak bude možné začít odhadovat jaké budou ekonomické ztráty v porovnání s aktuálními zdroji. Na základě těchto informací se bude sestavovat další harmonogram navrácení země do normálního stavu, spuštění výroby místních továren, obnovení pozastavených projektů atd. Společně s těmito odhady se dozvíme o obnovení jednání o ekonomických reformách. Je možné očekávat, že s cílem podpory místních výrobců přibude státních investic do již vyhlášených sektorů. Jedná se o infrastrukturu, zemědělské technologie, přechod od vodních zdrojů elektrické energie, IT a další.

 2. Vyhledání a oslovení obchodních partnerů

  Vzhledem k omezeným možnostem využití firemních databází v Brazílii, je aktuálně především možné vyhledávat ve zdrojích od organizátorů oborových eventů a sektorových podnikatelských organizací. Pokud tyto informace nejsou sdíleny veřejně, je ale velmi složité je od těchto institucí získat. Zahraniční kancelář CzechTrade v Brazílii (ZK Brazílie) pracuje kromě internetových zdrojů se seznamy získanými v minulosti.

  V podnikatelské sféře se situace liší podle umístění firmy, oboru činnosti, velikosti a vydaných opatřeních zasahujících do provozu. Prakticky v celé Brazílii jsou kancelářské profese prováděné z home-office. V tomto stavu je komunikace možná především s již navázanými kontakty. U těchto osob se může lišit ochota řešit obchodní záležitosti. Pokud nemáte mobilní číslo Vašeho obchodního partnera nebo kontakt na jeho WhatsApp, je zahájení komunikace obtížné.

 3. Logistika

  Doprava zboží do Brazílie a uvnitř federace funguje. Problém ale může nastat při přejímce, na kterou je potřeba mít předem dohodnutý postup, kdy a jak proběhne a kdo ji provede. Složitější je pohyb osob. Aktuálně není umožňován příjezd občanů EU do Brazílie a je výrazně omezeno letecké spojení do země. Navíc je omezován i pohyb osob uvnitř země.

 4. Doporučení

  Pokud již máte v Brazílii své kontaktní osoby, doporučuje ZK Brazílie udržovat s nimi komunikaci ať už na úrovni pracovní nebo osobní. Od svých obchodních partnerů tak můžete získávat informace o situaci v teritoriu i průmyslovém sektoru z první ruky a zároveň se nemusíte obávat, že byste po zlepšení stavu nenavázali na předchozí spolupráci. Pokud vaše obchodní aktivity pokračují v nezměněné nebo omezené podobě, nezapomínejte na aktuální dění a alespoň formálně se na něj ptejte. Pokud jsou obchodní aktivity pozastaveny, raději netlačte na témata spojená s obchodem. Podle zkušeností ZK Brazílie se komunikace s brazilskými partnery českých firem začíná omezovat na zdraví členů rodiny a dopadů vyhlášených omezení na osobní život.

  V případě, že zvažujete vstup na brazilský trh nebo jste se pro něj už rozhodli a nemáte zatím vybudované kontakty, pokuste se trh zmapovat z dostupných zdrojů a se získanými informacemi a kontakty počkejte na konec nastalé situace. Po skončení je možné, že se promění i jednotlivé trhy oproti minulosti. Hrozí zánik firmám, na které dopadnou důsledky stávající situace, změny mohou zasáhnout organizace sektorových eventů, jakými jsou veletrhy nebo konference atp.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Brazílii

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Brazílií

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Přijďte přesně, ale tolerujte zpoždění

  Říká se, že Brazilci spěchají jen na fotbal nebo na karneval. Obrňte se proto trpělivostí a mějte pro všechny případy vždy velkou časovou rezervu. Od vás se vždy očekává dochvilnost.

 2. Začněte neformálně

  Jako kopou do míče, stejně lehce a hravě obchodují a již při prvním kontaktu jsou bezprostřední a velmi přátelští. Zkuste se jim proto přizpůsobit. Nespěchejte a živě se zajímejte o věci, které s obchodem zdánlivě nesouvisejí. Naučte se třeba jména jejich fotbalových hráčů.

 3. Nepodceňte místní obchodníky

  Brazilské byznysmeny rozhodně nepodceňujte. Jsou seriózní a rozlišují kvalitu.

 4. Mluvte portugalsky nebo anglicky

  Pokud mluvíte portugalsky, máte zásadní výhodu. Pokud ne, mnohem lépe než španělština je akceptována angličtina.

 5. O vztahy pečujte

  Dlouhodobě pečujte o osobní vztahy. Po vstupním jednání ‒ třeba na oborovém veletrhu ‒ je potřeba partnery aspoň jednou navštívit a pozvat je na prohlídku svého podniku.

 6. Důležité je i vaše vystupování

  Vystupujte příjemně a sebevědomě a dbejte na formální znaky, jako jsou oděv a způsob vyjadřování. Kromě obsahu jednání si připravte i případný scénář a způsob vlastní prezentace.

 7. Obchodujte při jídle

  Jednání často probíhá při společném obědě či večeři. Pozvání neodmítejte.

 8. Dary se cení

  Překvapte hostitele drobnou pozorností, ocení to.

 9. Dejte si pozor na hierarchii ve společnosti

  Důležitou roli hraje hierarchie uvnitř společnosti – i o méně důležitých věcech často rozhoduje většinou jen úzká skupina vedení, respektive majitel.

 10. Nekritizujte

  Brazílie trpí řadou problémů (korupce, složitá neefektivní byrokracie, atd.). Je dobré se na tyto komplikace připravit, ale rozhodně není vhodné je před Brazilci kritizovat.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme