Černá Hora

Rozcestník informací o Černé Hoře:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Černou Horou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Černou Horou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Rozdíly v rámci státu

  Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.

 2. Pozor na platební morálku

  Černá Hora je mladým samostatným státem, s malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.

 3. Nenechejte se nachytat

  Při jednáních byste měli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří „umí vše zařídit a všude mají kontakty“.

 4. Podceňovat se nevyplácí

  Nepodceňujte černohorské partnery. Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.

 5. Jednejte férově

  Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazování cen je chápano jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.

 6. Trpělivost se vyplatí

  Černohorský trh je malý, perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.

 7. Mějte překladatele

  Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.

 8. Připravte si nabídku financování

  Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v posledné době zhoršila. Platby předem se nedoporučují.

 9. Osobní jednání stále vede

  Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. Navázání osobních vazeb je nutné.

 10. Jednejte u jídla

  Úspešná jednání často probíhají na tzv. pracovním obědě nebo večeři. Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme