Chorvatsko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu
Radnička cesta 47/VI (vedle kavárny TIME)
10000 Zagreb
telefony (el. ústředna):

 • +385 1 617 72 46, +385 1 617 68 94, +385 1 617 63 55

Mobil (konzulární pohotovost pouze v naléhavých případech):

 • +385 91 612 15 33

fax: +385 1 617 66 30
webové stránky: www.mzv.cz/zagreb

Konzulární jednatelství ve Splitu (v provozu každoročně jen po dobu turistické sezóny od 15. 6. do 15. 9.)
Tel./fax: +385 21 344 866
Obala HNP 5/III
21 000 Split
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1660

Konzulární jednatelství v Rijece (v provozu každoročně jen po dobu letní turistické sezóny od 1. 7. do 31. 8.)
Tel./fax +385 51 212 515
Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1523

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Kontakt na MZV ČR (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky): ústředna +420 224 181 111
Relaci Chorvatsko zpracovává na MZV z pohledu ekonomických vztahů Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 224182592, 2951
e-mail: oed@mzv.cz,

a u pohledu politických vztahů Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE)

tel.: 224183197, 2286
e-mail: ojve@mzv.cz 

Kontakt na MPO ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky): ústředna: 22485 1111

Chorvatsko zpracovává i Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I)
tel.: 224 851111, 224 852020 
e-mail: ozep-evropa@mpo.cz

CzechTrade – zahraniční kancelář v Záhřebu
Šubićeva 20, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
ředitel kanceláře – Alen Novosad
tel.: +385 1 58 11 749
mobil: +385 914 814 584
e-mail: alen.novosad@czechtrade.cz, zagreb@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz

Ostatní instituce (Česká centra, CzechInvest a CzechTourism) v Chorvatsku svá zastoupení nemají.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňová linka – jednotný integrovaný záchranný systém EU: 112 (platí pro všechny krizové situace)

 • Policie: 192
 • První pomoc: 94
 • Požárníci: 93
 • Záchranná a pátrací služba (na moři): 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74
 • Dekompresní komory: PULA tel/fax +385 (0) 52 217 877. 24572, mobil: 098 255 945. 098 219 225, SPLIT + 385 (0) 21 354511, 361 355, 343 980

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

 •  Vlada Republike Hrvatske (Vláda Chorvatské republiky) www.vlada.hr
 • Hrvatski sabor (Parlament Chorvatské republiky) www.sabor.hr
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministerstvo zahraničních a evropských věcí) www.mvep.hr
 • Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministerstvo vnitra) www.mup.hr
 • Ministarstvo financija (Ministerstvo financí) www.mfin.hr
 • Ministarstvo financija – porezna uprava (Ministerstvo financí – daňový úřad) www.porezna-uprava.hr
 • Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravedlnosti) www.pravosudje.hr
 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministerstvo práce a důchodového systému) www.mrms.hr
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministerstvo hospodářství, podnikáni a živností) www.mingo.hr
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury) www.mppi.hr
 • Ministarstvo turizma (Ministerstvo cestovního ruchu) www.mint.hr
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Ministerstvo pro místní rozvoj a fondy EU) razvoj.gov.hr
 • Ministarstvo poljoprivrede (Ministerstvo zemědělství) www.mps.hr
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Ministerstvo ochrany životního prostředí a energetiky) mzoe.gov.hr
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Ministerstvo stavebnictví a územního plánování) www.mgipu.hr
 • Ministerstvo hrvatskih branitelja (Ministerstvo chorvatských obránců / veteránů) branitelji.gov.hr
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Ministerstvo vědy a školství) www.mzo.hr
 • Ministarstvo kulture (Ministerstvo kultury) www.min-kulture.hr
 • Ministarstvo obrane (Ministerstvo obrany) www.morh.hr
 • Ministarstvo državne imovine (Ministerstvo pro státní správu) www.imovina.gov.hr
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministerstvo pro demografii, rodinu, mládež a sociální politiku) www.mdomsp.hr
 • Hrvatska gospodarska komora – HGK (Chorvatská hospodářská komora) www.hgk.hr
 • Hrvatska javnobilježnička komora (Chorvatská notářská komora) www.hjk.hr
 • Hrvatska odvjetnička komora (Chorvatská advokátní komora) www.hok-cba.hr
 • Hrvatska obrtnička komora (Chorvatská živnostenská komora) www.hok.hr
 • Državni zavod za mjeriteljstvo (Státní úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví) www.dzm.hr
 • Državni závod za statistiku (Státní statisticky úřad) www.dzs.hr
 • Hrvatski závod za mirovinsko osiguranje (Důchodové zabezpečení) www.mirovinsko.hr
 • Hrvatski závod za zapošljavanje (Pracovní úřad) www.hzz.hr
 • Hrvatski závod za zdravstveno osiguranje (Chorvatský úřad pro zdravotní pojištění) www.hzzo.hr
 • Agencija za investicije i konkurentnost (Agentura pro investice a konkurentnost ) www.aik-invest.hr
 • HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Chorvatská agentura pro malé podníky, inovace a investice) www.hamagbicro.hr
 • Carina HR (Celní správa) www.carina.hr
 • HITRO HR – HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom (Služba chorvatské vlády pro urychlenou komunikaci občanů a podnikatelských subjektů se státní správou) www.hitro.hr
 • Narodne novine (legislativní věstník) www.nn.hr
 • Zagrebački velesajam (Záhřebské veletrhy) www.zv.hr
 • Nekretnina HR (Nemovitosti) www.nekretnina.hr
 • Večernji list (chorvatský deník) www.vecernji.hr
 • Jutarnji list (chorvatský deník) www.jutarnji.hr
 • Kompass HR- baze podataka (informační databáze) hr.kompass.com
 • Tvrtke. Com – poslovna tražilica (obchodní vyhledávač – vyhledávaní firem v Chorvatsku) www.tvrtke.com
 • Poslovni forum HR (Podnikatelské fórum) www.poslovniforum.hr
 • Odjel za promociju ulaganja (oddělení pro propagaci investic v Chorvatsku) www.investincroatia.hr

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu (Chorvatsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem