Chorvatsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Pro české exportéry do Chorvatska  jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod, výroba elektrické energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů energie, dodávky strojů a zařízení pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti služeb, zejména v oblasti turistiky, financí a pomoci právních kanceláří.

 

Aktuální Mapu globálních oborových příležitostí pro Chorvatsko lze nalézt na strákách Bussinessinfo.cz.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Prodej  osobních vozidel vykazuje v posledních letech růstový trend. Obliba české automobilové značky je v Chorvatsku stabilní a silná. Některé modely se pravidelně umisťují na prvním nebo druhém místě v prodeji nových aut. České automobily mají v posledních několika letech druhý největší podíl (cca 10 %) z celkových prodejů nových  vozů a tento podíl  má  tendenci se zvyšovat. Rostoucí  poptávka existuje i po náhradních dílech,  poskytování poradenství a servisu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Chorvatský potravinářský průmysl  má  širokou základnu. Šance pro dodávky  českých firem jsou zejména v  dodávkách pro  privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro  zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit  dodávky mléka a smetany vzhledem k omezeným  kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří výtažky a koncentráty kávy a čajů pro potravinový  průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na trhu potřeba počítat s velmi silnou  místní  konkurencí. Exportní příležitosti jsou také v bio-potravinách (např. muesli, cereálie) a obecně v sortimentu zdravé výživy, která se začíná prosazovat ve stále větší míře v chorvatských domácnostech. Na chorvatském trhu  se mohou uplatnit i dodavatelé různých druhů sušenek. Na trhu si také, se zlepšující se ekonomickou situací, získávají místo luxusní potraviny, určené hlavně  k obohacení trhu. Jedná  se o sortiment cukrovinek (např. tvrdé bombony nebo různé druhy želatinových výrobků), lahůdek atp. Vzhledem k tomu,  že na chorvatském trhu  figuruje  pouze jediný výrobce hnojiv, nabízí  se možnost jejich vývozu z ČR. Zajímavá je také možnost vývozu strojů, které lze využít při zemědělské výrobě. Samostatnou kategorií je vývoz živého hovězího dobytka, který má v Chorvatsku velmi dobrou pověst a dlouhou tradici.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Pro řadu  českých firem se během  uplynulých let stalo  Chorvatsko zajímavou  destinací zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Tato  oblast poskytuje českým  firmám  možnost zapojit  se do projektů modernizace úpraven a čističek odpadních vod, kanalizací, vodovodních řadů apod. Velkým  tématem je ochrana pobřeží  a tím  pádem  možnost účasti na  ekologických projektech. Financování těchto projektů je realizováno ze strukturálních fondů  EU. K dispozici  je do roku 2023 cca 1 mld. EUR a tato částka je doplněna financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst  a obcí aj. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími  obory, např. s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají také dodávky  pro odpadové hospodářství a spalovny  odpadu.

Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl je v Chorvatsku málo rozvinutý a spotřebitelé jsou značně závislí na dovozech. Příležitosti spočívají  hlavně  v dodávkách tradičních českých  strojírenských výrobků, jejichž renomé je veliké, např. traktorů, ale i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský a zpracovatelský průmysl. Možnosti  pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu  kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel  je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě  či převzetí  části výroby nebo v kompletních dodávkách a modernizaci, např. starších tramvají  české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl,  telekomunikační průmysl atp.

Energetický průmysl

Chorvatsko chce v roce 2019 představit novou energetickou strategii, která by měla velký důraz klást na využití obnovitelných zdrojů energie. V dlouhodobém výhledu do roku 2050 by mělo být z obnovitelných zdrojů generováno až 80 % elektrické energie. To představuje investice v objemu  8,7 mld. EUR. Z obnovitelných zdrojů  energie získává v současné době přibližně 29 % energie. Do budoucna by se měly upřednostňovat větrné a solární elektrárny. K rozvoji tohoto segmentu může využít část z více než 4 mld. EUR, které  má k dispozici z Evropského fondu  pro regionální rozvoj. V Chorvatsku jsou v současné době, díky tarifní politice státu, zvýhodněny zdroje na  spalování biomasy a energie z malých  vodních  elektráren. Možnosti dodávek pro  české  firmy jsou také  v plynařském sektoru. Probíhá rozšiřování a modernizace stávající  sítě produktovodů a lokálních (městských) sítí. Rovněž se plánuje realizace napojení plynovodu lAP na TAP, kde by Chorvatsko mohlo  být jedním z lídrů  konsorcia. Další obchodní smlouvy by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních  tepláren, průmyslových elektráren, plynojemů a lokálních zásobníků paliv. Chorvatsko má dva dlouhodobé strategické investiční záměry v oblasti energetiky 1) vybudování LNG terminálu na ostrově Krk (hodnota cca 390 mil. EUR) a modernizace tepelné elektrárny Plomin (hodnota cca 850 mil. EUR).

Železniční a kolejová doprava

Chorvatská železniční síť je výrazně pod úrovní ostatních členských států EU. Jen nutné investice do údržby železničních tratí během příštích dvaceti let jsou Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury Chorvatska odhadovány na 6,7 mld. EUR. Čtvrtý železniční balíček, schválený Evropským parlamentem v roce 2016, pomalu otevírá dveře novým investicím a novým příležitostem pro obnovu zastaralé železniční infrastruktury. Ministerstvo chce přiblížit podíl železniční nákladní dopravy ze současných 17 % k průměru EU, který je 28 %. Je možné navazovat na dobré jméno českých firem a reference z již realizovaných zakázek výstavby železničních tratí,  tunelů a mostů. Chorvatské ministerstvo dopravy  připravuje tendry financované z fondů EU (2014-2020) na výstavbu 78km  železničních tratí, např. druhá kolej na  trati  Križevci-Koprivnice­-maďarská hranice. Rozbíhá se také  celková modernizace lokální  železniční infrastruktury.Tento sektor skýtá  velké  šance pro české  firmy, z nichž  některé mají vybudované kontakty díky  již realizovaným projektům. V návaznosti na výstavbu koridorů se přistupuje k modernizaci zastávek, nádraží a přístavních dopravních uzlů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pro některé české firmy se Chorvatsko stalo zajímavou  obchodní destinací v segmentu zdravotnické techniky, nástrojů a vysokých a speciálních technologií. Většina  chorvatských  nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje  modernizaci, což se projevuje ve zvýšené poptávce po zdravotnickém materiálu. Z konkrétních projektů bychom  zmínili probíhající výstavbu nové nemocnice v Pule či plán na výstavbu nové (Osijek, Rijeka) nebo modernizaci a rozšíření stávajících nemocnic (Záhřeb, Split,  Bjelovar  a další města). Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro  specializovaná pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Mnohé projekty jsou podpořeny spolufinancováním z fondů  EU. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv.  Farmaceutický průmysl se nachází v růstové fázi investičního cyklu, proto lze i do budoucna očekávat zvýšenou výrobu a tím i poptávku po polotovarech či komoditách potřebných k výrobě léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně.

Plasty a gumárenský průmysl

V posledních letech narůstají požadavky na dodávky  pneumatik a plastových výrobků v prvotních i ne­prvotních formách. Podle expertních odhadů by měly investice do stavebnictví, zejména spojeného s rozvojem kapacit cestovního ruchu, činit do roku 2022 celkem 1,2 mld. EUR. S tím souvisí rostoucí poptávka po výrobcích z plastu jako jsou plastové trubky,  desky  či folie, které jsou stále  žádanější i v zemědělství.  Na podporu zemědělců  je v letech  2014-2020 vyčleněno v Evropském zemědělském fondu  přes 2 mld. EUR.

Zpracovatelský průmysl

Zlepšující  se životní úroveň a rostoucí ekonomika vytváří v posledních letech prostor pro vyšší poptávku po kvalitním  zboží běžné  spotřeby a po kvalitních  výrobcích, nikoli  nezbytně značkových. Mezi položky, o které je na chorvatském trhu zájem, patří  obleky, kosmetika, stavebnice a hračky, sanitární a koupelnové zařízení, nábytek, telefonní přístroje a příslušenství, bižuterie, kovové výrobky apod. Zájem o tyto produkty se bude  zvětšovat ve vazbě na zvyšující  se kupní  sílu obyvatelstva a rozvoj cestovního ruchu.

Zábava a volný čas

Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, školních i veřejných hřišť, sportovních klubů  a tělovýchovných zařízení vysokých škol. Půjčovny, sportovní kluby a hotely na pobřeží jsou proslulé širokou nabídkou a kvalitou svých služeb v oblasti jachtingu, potápění, para-plachtění, kajaků na moři a prakticky všech ostatních vodních sportů. Lovecké kluby začínají nabízet ve větší míře služby lovcům z celého světa, čímž vzniká příležitost pro české zbrojovky. Trend ukazuje na trvající růst poptávky po těchto sportovních a loveckých potřebách.

Služby

Modernizace městské dopravy, zejména v turisticky rušných městech na pobřeží,  zvyšuje zájem  o moderní inteligentní systémy řízení  dopravy  včetně MHD, management parkovacích míst, semaforů apod. (smart city). České firmy se mohou  uplatnit a mnohé  se již úspěšně zapojují  do poskytování služeb  spojených s turistikou a cestováním, s ubytováním a servisem v restauracích a při rozvoji trajektové námořní dopravy  (přístavy  Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče). Dále je možné zapojit se  do modernizace přístavišť a marín pro  rekreační lodní  sporty,  do výstavby vodních parků a nových hotelových komplexů (Zadar, Trogir, Poreč, Rovinj, Kupari). Dochází k rozvoji služeb  cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických  průvodců a pomocných služeb  spojených s námořní dopravou. Významné jsou také  dodávky  pro vybavení  hotelů, popřípadě investice do renovací jejich ubytovacích kapacit.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně  organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku  cca 100 různých veletrhů a výstav na  více než 30 místech. Největší organizátor veletrhů v  Chorvatsku je  Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Významným veletrhem se zaměřením na potravinářsko-zemědělskou oblast se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim, ve městě Bjelovar (více informací na www.bj-sajam.hr). Dalším veletrhem, který se koná obvykle na konci února nebo v březnu, je podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice (více informací na www.viroexpo.hr).

Česká republika se každoročně prezentuje v rámci oficiální účasti pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se v roce 2019 bude konat ve městě Bol na ostrově Brač (23. – 27. 10. 2019). Více informací na tel. MPO ČR +420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická.

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku,  a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např. pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd.  Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a OPREMANJE – mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO – veletrh stavebních materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita – veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy Fair – veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika – veletrh tiskařských technologií.
Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory, popřípadě na internetových stránkách Záhřebského veletrhu.

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: www.zv.hr
e-mail: zagvel@zv.hr

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: www.hgk.hr
e-mail: trgovina@hgk.hr

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu (Chorvatsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem