Dánsko

Rozcestník informací o Dánsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronakrize zasáhne dánskou ekonomiku tvrději, než se ještě na počátku dubna očekávalo. Zpráva dánského ministerstva financí z konce května předpokládá pokles HDP o 5,3 %, přičemž výrazné zpomalení se projeví zejména ve 2. čtvrtletí. V příštím roce by pak mělo dojít k opětovnému oživení ekonomiky a růst by měl dosáhnout 4 %, nicméně i tak v součtu dojde v průběhu dvou let k poklesu ekonomiky o 1,5 %.

Tempo obnovy dánské ekonomiky bude záviset na dalším průběhu pandemie a na vývoji především soukromé spotřeby a investic. Důležitým faktorem je také vývoj v zahraničí, jelikož malá, otevřená ekonomika jako Dánsko je do značné míry závislá na exportu. Pomalé zotavení na tradičních dánských exportních trzích tak bude mít dopad i na dánskou ekonomiku.

Dánská vláda v reakci na krizi schválila celou řadu opatření, jež mají zmírnit dopad pandemie koronaviru na stav dánské ekonomiky, velkých firem i malých a středních podniků a na míru nezaměstnanosti v zemi. Opatření jsou zaměřena na daňové úlevy, kompenzaci ekonomických ztrát, prevenci propouštění zaměstnanců či na přímou podporu malým a středním podnikům a živnostníkům. Patří mezi ně především odložení platby DPH a daně z příjmu, kurzarbeit, kompenzace fixních nákladů, náhrada ušlých příjmů, usnadnění přístupu k exportním úvěrům či kompenzace pořadatelům za zrušené akce. Vláda na uvedená opatření postupně vyčlenila balík finančních zdrojů, jenž aktuálně dosahuje výše 387 mld. DKK, tj. 15,87 % dánského HDP.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dánsko hodlá koronavirové krize a s ní související nutnosti znovunastartování ekonomiky využít k akceleraci přechodu země k udržitelné „zelené“ ekonomice. Mezi strategické a současně perspektivní obory s exportním potenciálem pro české firmy tak lze řadit především energetický sektor (obnovitelné zdroje energie, kapacity pro uchovávání energie) a automobilový průmysl (elektromobily, elektrobusy). Ve vztahu k systému zdravotní péče dánská vláda přijala rozhodnutí, jež má zefektivnit systém domácí strategické výroby ochranných pomůcek a iniciovat tvorbu jejich strategických zásob. Jako perspektivní oblasti pro český export se v tomto ohledu jeví jak segment ochranných pomůcek jako hotových produktů, tak i inovativní technologie a materiály pro jejich výrobu.

Automobilový průmysl

Přímou souvislost s důrazem Dánska na snižování objemu emisí CO2 má strmě rostoucí zájem o pořizování elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory či hybridních automobilů. Počty prodaných elektromobilů meziročně rostou násobně až řádově, na čemž má podíl nejen individuální poptávka občanů, ale též korporátní sféra (zejména taxislužby, ale též firemní vozový park). Je jen otázkou času, kdy se k tomuto trendu masivně přidají úřady státní správy (vozový park ministerstev a úřadů, ale též policie) a místní samosprávy, přičemž tyto budou bezpochyby dávat přednost levnějším elektromobilům. Podobný rostoucí trend očekáváme také ve vztahu k autobusové dopravě, kde již započalo postupné nahrazování klasických autobusů elektrobusy. V návaznosti na zvyšující se zájem o elektromobily vzroste také poptávka po dobíjecích stanicích, jejichž síť se v Dánsku sice stále rozšiřuje, ale zdaleka nepokrývá předpokládané budoucí potřeby.

Energetický průmysl

Dánsko je jedním z evropských i světových lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie a trend zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s cílem snižovat emise CO2 bude v postkoronavirovém období ještě více akcentován. Jakkoliv je Dánsko také předním výrobcem komponent pro větrné elektrárny, domácí výrobní kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí poptávku po bezemisních technologiích. Výrazně vyšší důraz bude kladen také na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie produkované solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde domácí produkce nedokáže uspokojit rostoucí poptávku. V této oblasti je navíc značný prostor pro originální inovativní řešení a nové technologie.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Součástí vládní strategie k zajištění domácí strategické výroby zdravotnických ochranných prostředků a pomůcek, jejímž cílem je mimo jiné snížit závislost Dánska na dovozech zejména z Číny, je mobilizace vlastních výrobních kapacit v privátním sektoru. Dánští producenti jsou nakloněni inovativním a progresivním řešením, novým technologicky vyspělým materiálům i výrobním technologiím (nanovlákna a tkaniny z nich vyrobené, 3D tisk a komponenty pro něj). Vládní strategie mimoto směřuje k vytvoření strategických zásob zdravotnických ochranných prostředků (obdoba Státní správy hmotných rezerv), v nichž by měly být zastoupeny všechny jejich kategorie, tj. od nejnižšího stupně ochrany (roušky) až po respirátory a ochranné oděvy pro specializovaný zdravotnický personál.

Velvyslanectví ČR v Kodani
e-mail: commerce_copenhagen@mzv.cz
www.mzv.cz/copenhagen
• Témata: Podpora exportu
• Teritorium: Dánsko