Dánsko

Rozcestník informací o Dánsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronakrize zasáhla dánskou ekonomiku o něco mírněji, než se na jaře 2020 očekávalo. Zpráva dánského ministerstva financí z konce května předpokládala pokles HDP o 5,3 %, přičemž výrazné zpomalení se mělo projevit zejména ve 2. čtvrtletí 2020. Finální údaje však hovoří o poklesu HDP o 4,0 % za celý rok.

V letošním roce dle odhadů dojde k oživení ekonomiky a růst HDP by mohl dosáhnout až 3,3 %, nicméně i tak v součtu pravděpodobně dojde v průběhu dvou let k mírnému poklesu. Tempo obnovy dánské ekonomiky závisí na dalším průběhu pandemie a na vývoji především soukromé spotřeby a investic. Důležitým faktorem je také vývoj v zahraničí, jelikož malá otevřená ekonomika Dánska je značně závislá na exportu. Pomalé zotavení na tradičních dánských exportních trzích tak bude mít dopad i na jeho ekonomiku domácí.

Dánská vláda v reakci na krizi schválila celou řadu opatření na zmírnění dopadu pandemie na zdraví ekonomiky, velkých firem i malých a středních podniků a na míru nezaměstnanosti v zemi (ta během roku 2020 stoupla na 5,5 % a k počátku roku 2021 klesla na 4,4 %). Opatření zahrnují daňové úlevy, kompenzaci ekonomických ztrát, prevenci propouštění zaměstnanců či přímou podporu malým a středním podnikům a OSVČ.

Jedná se především o odložení plateb DPH a daně z příjmu, kurzarbeit, kompenzace fixních nákladů, náhradu ušlých příjmů či usnadnění přístupu k exportním úvěrům. Vláda na tato opatření postupně vyčlenila balík finančních zdrojů, jenž k březnu 2021 dosáhl výše 763,7 mld. DKK. Tato částka v sobě zahrnuje odložení platebních lhůt a dalších opatření v oblasti likvidity, bankovní záruky, kapitálové příspěvky a výdajová opatření na roky 2020–2023.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dánsko hodlá koronavirové krize a s ní souvisejícího znovunastartování ekonomiky využít k akceleraci přechodu země k udržitelné „zelené“ ekonomice. Mezi strategické a současně perspektivní obory s exportním potenciálem pro české firmy tak lze nadále řadit především energetický sektor (obnovitelné zdroje energie, kapacity pro uchovávání energie) a automobilový průmysl (elektromobily, elektrobusy).

Ve vztahu k systému zdravotní péče dánská vláda již v roce 2020 přijala rozhodnutí, jež má zefektivnit systém domácí strategické výroby ochranných pomůcek, iniciovat tvorbu jejich strategických zásob a snížit tak závislost na dodávkách ze třetích zemí. Jako perspektivní oblasti pro český export se v tomto ohledu jeví jak segment ochranných pomůcek jako hotových produktů, tak i inovativní technologie a materiály pro jejich výrobu. Podobnou příležitost skýtá také společná dánsko-rakousko-izraelská iniciativa, jejímž cílem je navýšit výrobní kapacity vakcín.

Automobilový průmysl

Přímou souvislost s důrazem Dánska na snižování objemu emisí CO2 má akcelerující zájem o pořizování elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory či hybridních automobilů. Počty prodaných elektromobilů meziročně rostou násobně až řádově, na čemž má podíl nejen individuální poptávka občanů, ale též korporátní sféra (zejména taxislužby, ale též firemní vozový park) či úřady státní správy (vozový park ministerstev a úřadů) a místní samosprávy, přičemž tyto budou bezpochyby dávat přednost elektromobilům nižší střední a střední třídy.

Podobný rostoucí trend sledujeme také ve vztahu k autobusové dopravě, kde probíhá postupné nahrazování klasických autobusů elektrobusy. V návaznosti na zvyšující se zájem o elektromobily vzroste také poptávka po dobíjecích stanicích, jejichž síť se v Dánsku sice stále rozšiřuje, ale zdaleka nepokrývá předpokládané budoucí potřeby.

Energetický průmysl

Dánsko je jedním z evropských i světových lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie a trend zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s cílem snižovat emise CO2 bude v postcoronavirovém období ještě více akcentován. Jakkoliv je Dánsko také předním výrobcem komponent pro větrné elektrárny, domácí výrobní kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí poptávku po bezemisních technologiích. Výrazně vyšší důraz je kladen také na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie produkované solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde domácí produkce nedokáže uspokojit rostoucí poptávku. V této oblasti nadále existuje prostor pro originální inovativní řešení a nové technologie.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Součástí vládní strategie k zajištění domácí strategické výroby zdravotnických ochranných prostředků a pomůcek, jejímž cílem je mimo jiné snížit závislost Dánska na dovozech zejména z Číny, je mobilizace vlastních výrobních kapacit v privátním sektoru. Dánští producenti jsou nakloněni inovativním a progresivním řešením, novým technologicky vyspělým materiálům i výrobním technologiím (nanovlákna a tkaniny z nich vyrobené, 3D tisk a komponenty pro něj).

Vládní strategie mimoto směřuje k vytvoření strategických zásob zdravotnických ochranných prostředků (obdoba Státní správy hmotných rezerv), v nichž mají být zastoupeny všechny jejich kategorie, tj. od nejnižšího stupně ochrany (roušky) až po respirátory a ochranné oděvy pro specializovaný zdravotnický personál.

V souvislosti s dánsko-rakousko-izraelskou iniciativou, zaměřenou na vybudování, respektive posílení vlastních výrobních kapacit pro produkci vakcín proti koronaviru, očekáváme, že v Dánsku výrazně stoupne poptávka po jejich jednotlivých složkách, jako jsou stabilizátory prostředí vakcíny (pufry), smáčedla, stabilizátory účinných látek, zahušťovadla či indikátory kontaminace.

Velvyslanectví ČR v Kodani
e-mail: commerce_copenhagen@mzv.cz
www.mzv.cz/copenhagen

• Témata: Podpora exportu
• Teritorium: Dánsko