Desatero pro obchodování s Belgií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Belgií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Využijte Belgii jako testovací zemi

Belgie je multikulturní země, 3 regiony (Vlámsko, Valonsko, Brusel), 3 jazyky (francouzština, vlámština, němčina). Tato skutečnost – země s románskou i germánskou kulturou – je brána jako výhoda pro využití Belgie jako testovacího trhu pro nové výrobky. I když má Belgie jednu federální vládu, finanční rozpočty pro jednotlivé regiony jsou spravovány regionálními vládami.

2. Neváhejte využít veřejných databází

Základní kontakty pro oslovení potenciálních partnerů lze získat z veřejných databází firem: TrendsTOP, Federace podniků Belgie – přes seznamy členů jednotlivých svazů) a dalších. Dobrým zdrojem informací jsou i zastoupení belgických regionů v ČR: Valonsko – AWEX (e-mail: prague@awex-wallonia.com) a hl. město Brusel a Flander – F.I.T. (e-mail: prague@fitagency.com). Uvedené složky představují především zájmy svých firem, a proto je nutné případnou žádost o informace o belgickém trhu definovat spíše jako nabídku možné spolupráce s belgickými podnikatelskými subjekty.

3. Udělejte si analýzu trhu

Před vstupem na trh je vhodné provést analýzu, průzkum trhu pro vybraný produkt či službu. Pro marketingovou studii lze využít specializovanou agenturu a příspěvky z programů EU (Marketing), případně pro základní údaje služeb CzechTrade.

4. Účastněte se veletrhů, výstav a dalších akcí

Pro vstup na trh je stále důležitá účast na specializovaných výstavách a veletrzích. Jejich přehled naleznete na webu Exhibitions. Nejvýznamnější mezinárodní obchodní veletrhy a výstavy se konají na výstavišti Brussels Expo. Lze využít službu CzechTrade pro účast na společném stánku, případně samostatnou prezentaci či matchmaking (spolupráce s agenturou Easy Fairs).

5. Přizpůsobte jazyk propagačních materiálů danému území

Propagační materiály by měly respektovat tu část země, v níž se belgická firma nachází. Není vhodné oslovit vlámskou firmu ve francouzštině a naopak valonskou ve vlámštině. Obecně Belgičané akceptují i dokumentaci v angličtině.

6. Dobře promyslete marketingovou strategii

Izolovaná inzerce v belgickém tisku není zpravidla účinná, měla by spíš být součástí marketingové kampaně a respektovat rozdělení na frankofonní nebo vlámsky mluvící partnery. Pro inzerci v odborném tisku (grafika, texty) je vhodné zvážit služby specializované agentury.

7. Vyšlete vlastního pracovníka

Součástí vstupu na trh bývá i vysílání vlastních pracovníků, kteří poskytují služby související s předmětem dodávky. Pro práce v Belgii není od 1. 5. 2009 potřeba pracovní povolení. Zůstává však povinnost registrovat se v systému LIMOSA. Nedoporučujeme toto nařízení obcházet. Podrobné informace k pobytu občanů ČR, jejich zaměstnávání nebo vysílání k provedení prací v Belgii je možné najít na webových stránkách pro zaměstnanost. Informace o postupu jsou i na portálu MPSV ČR.

8. Na jednání se dobře připravte

Pro Belgičany je příznačná organizovanost a produktivita práce, obchodní partneři jsou zpravidla na jednání dobře připraveni, očekávají podobný přístup z druhé strany. Důraz je kladen na dodržení daného slova, akademické tituly se zpravidla neužívají. Klade se důraz na kvalitu, cena není vždy rozhodujícím kritériem.

9. Buďte trpěliví

Při komunikaci s partnerem a jednáních se vyplatí trpělivost, zásada příliš nespěchat a nenadsazovat ceny. Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat, vyvíjet iniciativu z české strany.

10. Využijte Belgii jako vstupní bránu do EU

Belgie je díky přítomnosti centrálních evropských institucí i vstupní branou do dalších zemí EU a třetích zemí. Využijte tzv. sektorových seminářů, které pořádá EU pro firmy, které mají zájem se uplatnit v programech rozvojové spolupráce EU.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem