Desatero pro obchodování s Novým Zélandem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Novým Zélandem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Novozélanďané mohou být na první pohled zdrženliví, zvláště k lidem, které neznají. Jakmile si však s vámi vytvoří osobní vztah, jsou přátelští, otevření a sociální.

2. Na Novém Zélandu není problém sjednat si schůzku s top managementem i u velkých korporací. Podmínkou zůstává včasné informování protistrany o příjezdu.

3. V průběhu prosince a ledna může být náročnější sjednat schůzky z důvodu letního období a prázdnin.

4. V obchodních nabídkách, které předkládáte novozélandskému obchodnímu partnerovi, buďte maximálně konkrétní a realističtí. Smlouvání o ceně není zvykem a zbytečné nesrovnalosti či nejasnosti v obchodním návrhu mohou novozélandského partnera od spolupráce odradit.

5. Na jednání i společenské akce choďte včas, nebo o něco dříve. Přijít i o malý moment později se nehodí.

6. Při jednání se vyhýbejte srovnávání či zaměňování Austrálie s Novým Zélandem ve všech aspektech – ať již hovoříte o historii, zvycích, kultuře, atd.

7. Při osobním jednání vystupujte zdvořile, s úctou a respektem k tomu druhému. Přílišné sebevědomí může uškodit dalšímu jednání a budoucí spolupráci. Při jednáních je dobré okrajově zmínit rodinu, zásadně se vyhněte politice.

8. Pracovní snídaně a obědy jsou preferovány před večerními schůzkami. Probíhají striktně bez podávání alkoholu.

9. Při komunikaci s partnerem a během jednání se vyplatí trpělivost. Respektujte zásadu příliš nespěchat a nenadsazovat ceny. Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat, vyvíjet iniciativu z české strany.

10. Nový Zéland je otevřený inovacím. Prezentujte inovace a nové technologie především jako potenciál pro zlepšení kvality a úspory nákladů.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem