Nový Zéland

Rozcestník informací o Novém Zélandu:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Novým Zélandem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Novým Zélandem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Zdrženlivost
  Novozélanďané mohou být na první pohled zdrženliví, zvláště k lidem, které neznají. Jakmile si však s vámi vytvoří osobní vztah, jsou přátelští, otevření a sociální.
 2. Jednání
  Na Novém Zélandu není problém sjednat si schůzku s top managementem i u velkých korporací. Podmínkou zůstává včasné informování protistrany o příjezdu.
 3. Dovolené a prázdniny
  V průběhu prosince a ledna může být náročnější sjednat schůzky z důvodu letního období a prázdnin.
 4. Předkládání nabídek
  V obchodních nabídkách, které předkládáte novozélandskému obchodnímu partnerovi, buďte maximálně konkrétní a realističtí. Smlouvání o ceně není zvykem a zbytečné nesrovnalosti či nejasnosti v obchodním návrhu mohou novozélandského partnera od spolupráce odradit.
 5. Dochvilnost
  Na jednání i společenské akce choďte včas, nebo o něco dříve. Přijít i o malý moment později se nehodí.
 6. Nový Zéland není Austrálie
  Při jednání se vyhýbejte srovnávání či zaměňování Austrálie s Novým Zélandem ve všech aspektech – ať již hovoříte o historii, zvycích, kultuře, atd.
 7. Vystupování
  Při osobním jednání vystupujte zdvořile, s úctou a respektem k tomu druhému. Přílišné sebevědomí může uškodit dalšímu jednání a budoucí spolupráci. Při jednáních je dobré okrajově zmínit rodinu, zásadně se vyhněte politice.
 8. Pracovní jídlo
  Pracovní snídaně a obědy jsou preferovány před večerními schůzkami. Probíhají striktně bez podávání alkoholu.
 9. Trpělivost
  Při komunikaci s partnerem a během jednání se vyplatí trpělivost. Respektujte zásadu příliš nespěchat a nenadsazovat ceny. Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat, vyvíjet iniciativu z české strany.
 10. Inovace
  Nový Zéland je otevřený inovacím. Prezentujte inovace a nové technologie především jako potenciál pro zlepšení kvality a úspory nákladů.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Doporučujeme