Desatero pro obchodování se Slovinskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Slovinskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Desatero pro obchodování se Slovinskem níže

4 doporučení pro vstup na slovinský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhledání obchodních partnerů

  V prvním kroku vyhledejte vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery, nejlépe prostřednictvím placených místních nebo i globálních databází. Databáze zdarma obvykle nabízí jen neaktualizované údaje a jsou tudíž zastaralé a neúplné. Spoléhat jen na klasický Google a vyhledávání pomocí klíčových slov se také nedoporučuje, protože se někdy firmy na webu díky dobrému designu stránek tváří velmi seriózně, ale často jde o už zaniklé firmy nebo malé firmy bez jakéhokoli obchodního podílu a/nebo jen začátečníky na trhu.

  V prvním kroku vám může zahraniční kancelář CzechTrade Záhřeb (ZK Záhřeb) pomoci s využitím své placené databáze a nejen vyhledat firmy podle předmětu činnosti, ale i prověřit jejich ekonomické ukazatele, historii a detailněji popsat profil. K sestavení základního long listu pak ZK Záhřeb potřebuje popis vašeho produktu, který plánujete do Slovinska dovážet, a profil vyhledávaného potenciálního partnera. V případě jejich veřejné dostupnosti jsou nedílnou součástí long listu i kontaktní údaje odpovědných osob vyhledaných firem.

 2. Výběr vhodných obchodních partnerů

  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z long listu. V této fázi vás dokáže ZK Záhřeb podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Slovinský trh je malý a většina podnikatelů ze stejného oboru se osobně zná, a proto se nedoporučuje hromadně oslovit všechny zajímavé firmy najednou, ale kontaktování rozfázovat podle stanovených priorit. ZK Záhřeb také upozorňuje na aktuální snahu veřejnosti a podnikatelských sdružení a institucí podpořit zdejší tuzemskou produkci a nabídku na úkor dovozní.

 3. Oslovení firem

  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý, protože mnoho firem funguje jen v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je často nemožné. I za normálních okolností slovinské firmy dost těžkopádně reagují na oslovování a je nutné kontaktování opakovat vícero kanály.

  Co naopak ZK Záhřeb doporučuje, je, aby si česká firma v mezičase připravila marketingové materiály (prezentace, reference, webové stránky apod.), a to nejlépe ve slovinštině, minimálně v angličtině. Angličtina je ve slovinském ekonomickém a administrativním prostředí obvyklým komunikačním prostředkem se zahraničními partnery. Zde vám ZK Záhřeb může například pomoci s překlady do slovinštiny a doporučit kvalitní překladatele.

  Je možné se pokusit i přímo oslovit vybrané firmy, ale v této mimořádné situaci by se přednost měla dát přípravě kvalitního marketingového materiálu. ZK Záhřeb vám poskytne doporučení a navrhne nejvhodnější postup. Obchodní cesty do  Slovinska se znovu brzy otevřou.

 4. Zjišťování informací

  Další zajímavé informace o obchodování v „době koronavirové“, o vlivu pandemie na ekonomiku a o poskytovaných podporách naleznete na stránkách na stránkách Hospodářské komory Slovinska. Neváhejte kontaktovat ZK Záhřeb s jakýmkoli dotazem.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace ve Slovinsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování se Slovinskem

Steve Heap / Shutterstock.com

1. Zvažte uplatnění vašeho produktu na slovinském trhu

Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném slovinském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou za konkurenční cenu.

2. Reference vám otevřou dveře

Slovinci upřednostňují zboží ze západní Evropy a tudíž reference o vašem úspěchu na západních trzích je výhodou.

3. Dodržujte dané slovo a termíny, neměňte dohodnuté podmínky

Počítejte na preferenci místních firem ve výběrových řízeních. U Slovinců se i při obchodech projevuje silný patriotizmus.

4. Připravte se na požadavky vysoké kvality a nižší ceny

Slovinští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.

5. Mějte kvalitně zpracované a přeložené materiály

Připravte kvalitní propagační materiály ve slovinštině, nebo minimálně v angličtině. Dbejte na kvalitu překladu.

6. Jednejte s potenciálními partnery osobně

Osobní schůzky a individuální komunikace s potenciálními partnery jsou ve slovinském prostředí samozřejmostí. Jednacím jazykem je obvykle angličtina. Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, které se neodmítá.

7. Buďte otevření a poctiví

Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování obvyklých obchodních zvyklostí.

8. Dodržujte slovo a termíny 

Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny.

9. Nebojte se obchodního partnera prověřit

Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti a počítejte s horší platební morálkou.

10. Smlouvy konzultujte s místními právníky

Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je vždy s místními právníky.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem