Desatero pro obchodování s USA

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Spojenými státy americkými deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Buďte kreativní

Originální a inovativní řešení jsou zde ceněná, a to zvláště v případě, kdy firmě umožní výrazně zjednodušit nebo zefektivnit výrobní proces nebo uspořit náklady.

2. Buďte flexibilní

Americké firmy bývají velmi náročné a společnost, která je schopna flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu nebo na nové požadavky amerického zákazníka, je posuzována jako perspektivní partner.

3. Nepodceňujte přípravu

Perfektní příprava na důležité obchodní jednání či na významný projekt je klíčová.

4. Počítejte s kulturními rozdíly

Přestože nám mohou být Američané v mnoha ohledech blízcí, mají své kulturní zvláštnosti a v řadě situací budou reagovat jinak, než jak bychom od nich očekávali.

5. Respektujte specifika místního prostředí

Když si nejste jistí reakcí a postojem partnera, važte každé slovo – raději buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních amerických hodnot (vlastenectví, patriotismus a státní symboly; respektování společenských menšin a státních autorit; důležitost politicky korektního jednání; význam náboženství apod.).

6. Využijte služeb profesionálů znalých místního prostředí

Místní podmínky mohou být ve srovnání s tím, na co jsou české firmy zvyklé například z evropských zemí, dost odlišné. Určitě se vyplatí využít služeb místních odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku, v případě nutnosti i se specializací na daný průmyslový segment. Nezbytné kontakty vám může pomoci zprostředkovat i zahraniční kancelář CzechTradu v Chicagu.

7. Buďte aktivní a iniciativní

Sledujte situaci na trhu a monitorujte trendy, udržujte s americkými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech vaší společnosti. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.

8. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody.

9. Dodržujte smluvené termíny

Naplánujte si program tak, abyste při přesunech mezi jednáními vždy měli dostatečnou časovou rezervu. Dodržování termínů by mělo být pravidlem i při plnění dlouhodobějších dodávek; v případě zpoždění způsobeného neočekávanými okolnostmi obratem kontaktujte amerického partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.

10. Buďte sebevědomí

Jednání s americkými partnery nebývají jednoduchá, Američané umějí být velmi tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti nabídky vaší společnosti a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem