Video + podcast

Diverzifikace v podnikání: Výhody, možnosti a rizika

Podstatou diverzifikace v podnikání je rozšíření podnikatelských aktivit. Jde o hledání a vytváření příležitostí, které nabízí variabilita a rozmanitost. Jde o to, jak byznys přizpůsobit měnícím se trhům a zákazníkům a jak rozšířit své portfolio služeb a produktů.

Může se jednat o rozšíření nabídky produktů a služeb, průnik na nové trhy či adaptaci na nové potřeby zákazníků. Základní podstatou diverzifikace je hledat a vytvářet různorodost obchodních příležitostí. Vsadit všechno na jednu kartu je zbytečný hazard – vabank, při kterém do hry vložíte veškerý majetek a snadno o něj přijdete. Zodpovědné podnikání vyžaduje zodpovědnější strategii.

V článku Diverzifikace snižuje riziko podnikatelského krachu jsme řešili diverzifikaci obecně, především ve smyslu PROČ. Na otázku JAK jsme zmínili několik inspirací z praxe a definovali jsme si variantu rozšíření výrobního programu.

V následujícím textu se na rozložení podnikatelských rizik ve formě rozšíření výroby a služeb podíváme podrobněji. Základem jsou dvě základní varianty, které mohou doznat různých mutací:

 • Diverzifikace vertikální, při které se podnikatel úzce drží okruhu své činnosti.
 • Druhou bude diverzifikace horizontální, kdy podnikatel rozšiřuje horizont svých aktivit do větší šířky.

Nakonec zmíníme i rizika, která jsou s každou diverzifikací nevyhnutelně spojena, stejně jako s jakýmkoli podnikáním.

Zpět na začátek

Vertikální diverzifikace

Jestliže jste výrobce, jednotlivé komponenty, ze kterých montujete finální produkt, většinou kupujete od jiného výrobce. Je tu prostor pro nějakou diverzifikaci? Možná ano.

Zamyslete se třeba nad tím, jestli si některé z doposud kupovaných komponentů nedokážete vyrábět sami. Jestli navíc nejste s dosavadním dodavatelem příliš spokojeni, možná tím vyřešíte blížící se riziko. Podobné principy pro rozložení podnikatelských rizik najdete i v oblasti poskytování služeb.

Vertikální různorodost

Nebo ještě jiná varianta vertikální diverzifikace: Zvažte, jestli své výrobky nemůžete prodávat i jinými kanály, než je tomu doposud. Vždyť k distribuci lze využít celou řadu prodejích kanálů. A byť třeba jen jeden bude tvořit páteř vašeho prodeje, ostatní fungují jako funkční i bezpečnostní záloha. Jen namátkou: Může to být třeba:

 • kamenný obchod,
 • online prodej,
 • partnerské obchody,
 • stánkový prodej,
 • individuální akce
 • atd.

Vertikální diverzifikace výroby a služeb snižuje riziko závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponent, snižuje riziko kontaktu s nesolventním odběratelem a zkracuje hodnotový řetězec – tzv. value chain.

Zpět na začátek

Horizontální diverzifikace

Jinou varianou rozložení podnikatelských rizik je takzvaná horizontální diverzifikace. Její podstatou je rozšiřování výroby o další výrobky různé povahy. Některé mohou doplňovat váš původní program, jak jsme si to naznačili z předešlém článku.

Příklad z praxe: Výrobce tradičních dřevěných pelet, prodávaných jako palivo do kamen, se s nárůstem konkurence rozhodl rozšířit výrobu o pelety z doposud prakticky nepeletovaných materiálů. Dnes vyrábí pelety z chmele, určené k výrobě piva, pelety z ovsa pro krmení hospodářských zvířat, pelety z mořských řas, pelety z rybího separátu, a dokonce pelety plastového odpadu. Cílové skupiny kupujících a využití jsou různorodé.

Horizontální různorodost

Horizontální diverzifikaci lze využít i při poskytování služeb. Třeba banky takto rozšiřují své portfolio produktů a služeb o produkty dceřiných leasingových firem, pojišťoven, stavebních spořitelen, faktoringových firem atd. Tato tzv. příbuzná diverzifikace zavádí výrobky, které souvisí s know-how firmy, s jejími technologickými zkušenostmi a finančními a marketingovými možnostmi.

Pokud se rozhodnete pro rozšíření svého portfolia na základě příbuznosti s dosavadními výrobky, získáte takové výhody jako například:

 • znalost oboru,
 • prostředí,
 • know-how,
 • databáze zákazníků
 • apod.

Zpět na začátek

Další možné diverzifikační kombinace

S působením ve stále stejném oboru však mohou být spojeny i limity a obavy, že to zas takové diverzifikační rozrůzňování není. Angličané mají na takové situace přísloví „Don’t put all your eggs in the same basket“, tedy „Nedávejte všechna vejce do téhož košíku.“ – Když zakopnete, rozbijí se a nemáte nic.

Pokud je to váš případ a chcete větší různorodost ve svém podnikání, zkuste diverzifikovat do nepříbuzných oborů. To ovšem můžete pouze v případě, že najdete vhodné partnery a spolupracovníky, kteří oborům, které jsou pro vás vzdálené, rozumí. Diverzifikace do nepříbuzných oborů je proto většinou investicí:

Živnostník nebo jiný podnikatel část svých aktiv investuje do jiné firmy, kterou následně ovládne. Diverzifikuje tím rizika ze svého původního oboru. Na fungování firmy z nepříbuzného oboru ovšem potřebuje specialistu. Ovšem jde to. Tvůrce internetových stránek může být současně spoluvlastníkem penzionu, úspěšný vinař může současně provozovat i autosalon.

Existují ale i další varianty diverzifikace. Pokud se rizika snažíte minimalizovat zakládáním poboček firmy v jiných zemích, je to diverzifikace geografická. Často ji uplatňují velké nadnárodní výrobní firmy, které hledají levnější pracovní sílu.

Lze se setkat i s diverzifikaci dodavatelů, při které jsou dodávky strategických surovin rozloženy na více dodavatelů. V praxi spolupracujete se všemi. Pro jednotlivé nákupy komponent ale dodavatele střídáte podle určitého klíče.

A zapomenout bychom neměli ani na diverzifikaci odběratelů. Mít jen jednoho klienta je samozřejmě rizikové. Lepší je mít klientů několik. Navíc strukturovaných tak, aby vás výpadek jednoho z nich zbytečně neohrozil. Někteří podnikatelé mají dobrou zkušenost s kombinací velkých a malých klientů. Pokud by velký klient odešel, výrobu nad vodou udrží několik menších klientů.

Zpět na začátek

Rizika diverzifikace podnikání

Žádné podnikání samozřejmě není bez rizik. Před každou diverzifikací si musíte dobře spočítat náklady, definovat účel, cíl a promyslet strategii. Každá diverzifikace vyžaduje dobré plánování.

Velikost firmy může riziko diverzifikace výrazně ovlivňovat. Největší riziko nese malá firma nebo živnostník. Hlavní otázka, kterou si musí položit, je: Mám na to? Peníze, čas, energii a mentální kapacity? Pokud jsou odpovědi kladné, diverzifikace bude přínosem. Neuvážená diverzifikace může být naopak cestou k nestabilitě, případně k bankrotu.

O vhodném rozložení podnikatelských rizik nicméně stojí za to uvažovat. Neklást všechna vejce do jednoho koše je účinnou strategií, která zvyšuje stabilitu vašeho podnikání.

Zpět na začátek

Zdeněk Bauer