E-shopy a nová pravidla pro jejich fungování ve světle evropské legislativy

Evropská legislativa se v posledních letech více zaměřila na opatření vztahující se k ochraně spotřebitele, která významnou měrou ovlivní také fungování e-shopů.

V následujícím článku čtenářům představíme hlavní novinky, které nová legislativa provozovatelům e-shopů přináší. V první části se zaměříme na konkrétní nová pravidla, která budou muset provozovatelé e-shopů zohlednit, a která budou brzy zahrnuta i do tuzemských právních předpisů. Ve druhé části se pak budeme věnovat problematice tzv. cookies, které jsou pro provozování e-shopů nezbytné.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Ochrana spotřebitele patří do jedné ze sdílených legislativních pravomocí Evropské unie a členských států. V posledních letech hraje ochrana spotřebitele v rámci cílů EU čím dál větší roli. Není proto překvapením, že byly Evropským parlamentem a Radou v roce 2019 přijaty hned tři směrnice upravující ochranu spotřebitele.

Konkrétně se jedná o Směrnici o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a služeb, Směrnici o některých aspektech smluv o prodeji zboží, a také o Směrnici č. 2019/2161, která se zaměřuje na vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (všechny společně dále jako „Směrnice“). Již z názvů Směrnic je přitom zřejmé, že značně ovlivní i provozovatele e-shopů, kteří jednají se spotřebiteli v digitálním prostřední, kde s nimi uzavírají smlouvy.

Dalším předním tématem legislativy Evropské unie poslední let je také ochrana a zpracování osobních údajů a dalších souvisejících informací. Do této kategorie spadají i možnosti zpracovávání tzv. cookies, bez kterých by e-shopy v současné podobě nemohly fungovat. Zásadní pravidla a povinnosti, která se provozování e-shopů bezprostředně týkají, a která budou, či již byla, začleněna do tuzemského právního řádu, představíme našim čtenářům na následujících řádcích.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Obchod | Software a ICT služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme