Estonsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Estonský vývoz zboží se v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem lehce snížil o 437 mil. EUR a stejně tak dovoz o 107,2 mil. EUR. Saldo bylo vůči roku 2018 nižší o 63,5 mil. EUR.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Roky

Vývoz

Dovoz

Saldo

2015

11 626,7

13 083,9

-1 457,2

2016

11 897,1

13 492,9

-1 595,8

2017

12 861,0 14 733,7 -1 872,7

2018

14 429,4 16 203,5 -1 774,1

2019

14 385,7 16 096,3 -1 710,6

V milionech EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2019

Země (vývoz)

miliony EUR

%

Země (dovoz)

miliony EUR

%

1. Finsko

2 339

16

1. Finsko

2 037

13

2. Švédsko

1 507

10

2. Litva

1 646

10

3. Lotyšsko

1 308

9

3. Německo

1 637

10

4. USA

977

7

4. Švédsko

1 513

9

5. Německo

906

6

5. Lotyšsko

1 461

9

6. Litva

876

6

6. Rusko

1 310

8

7. Rusko

867

6

7. Polsko

1 021

6

8. Dánsko

596

4

8. Nizozemsko

672

4

9. Norsko

543

4

9. Čína

548

3

10. Nizozemsko

481

3

10. Itálie

402

2

Zdroj: Estonský statistický úřad

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2019

Skupina zboží

Dovoz – miliony EUR 

 

Stroje a elektrické spotřebiče

2 090

15

Minerální produkty

1 715

12

Dřevo a výrobky z něj 

1 515

11

Zemědělské výrobky a potraviny

1 378

10

Mechanické stroje

1 318

9

Ostatní průmyslové výrobky

1 225

8

Kovovýrobky

1 169

8

Dopravní zařízení

1 042

7

Výrobky chemického průmyslu

753

5

Optické a měřící přístroje

480

3

 

Výrobky z plastů a pryže

448

3

Textil a výrobky z něj 394 3

Zdroj: Estonský statistický úřad

 

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2019

Skupina zboží

Dovoz – miliony EUR

 

Minerální produkt

2 091

13

Stroje a elektrické spotřebiče

2 015

13

Dopravní zařízení

1 829

11

Mechanické stroje

1 646

10

Zemědělské výrobky a potraviny

1 632

10

Kovovýrobky

1 496

9

Výrobky chemického průmyslu

1 441

9

Výrobky z plastů a pryže

852

5

Textil a výrobky z něj

682

4

Dřevo a výrobky z něj

545

4

Ostatní průmyslové výrobky

441

3

Zdroj: Estonský statistický úřad

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě Estonska) a Valga  (město na jihu Estonska na hranicích s Lotyšskem). Zóny jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice a zboží je zde považováno za zboží mimo celní území; re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:
Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi ležícími při pobřeží Baltského moře.
Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese Port of Tallinn
Maardu tee 57
74115 Maardu
e-mail: muuga@portoftallinn.com, muuga@ts.ee
tel.: +372 631 95 02
fax: +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe
Jedná se o nově vybudovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.
AS Sillamäe Sadam

Kesk tn 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel.: +372 640 5267
tel.: +372 392 9150
fax: +372 392 9177

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski 
Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail paldiski@portoftallinn.com
tel.: +372 6 318 800
fax: +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga (na estonsko-lotyšské hranici)
Valga free trade zone
Kesk tn 11, 68203 Valga
tel.: +372 767 98 00

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2019 hodnoty 24,46 mld. EUR. Výše estonských přímých investic do zahraničí dosáhla v roce 2019 hodnoty 8,97 mld. EUR.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2019

Příliv investic – země 

miliony EUR

%

Odliv investic – země

miliony EUR

%

1. Švédsko

5 841,4

23,9

1. Litva

2 554,3

28,5

2. Finsko

5 652,3

23,1

2. Lotyšska

2 109,5

23,5

3. Nizozemsko

1 554,7

6,4

3. Kypr

1 121,0

12,5

4. Lucembursko

1 231,9

5,0

4. Finsko

736,5

8,4

5. Litva

1 049,2

4,3

5. Ukrajina

276,7

3,1

Zdroj: Estonská centrální banka


Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2019

Příliv investic – oblast

miliony EUR

%

Odliv investic – oblast

miliony EUR

%

1. Finančnictví a pojišťovnictví

8 367,2

34,2

1. Finančnictví a pojišťovnictví

1 421,6

27,0

2. Realitní trh

4 329,9

17,7

2. Realitní trh

1 381,3

15,4

3. Průmyslová výroba

3 051,8

12,5

3. Průmyslová výroba

1 295,4

14,4

4. Velkoobchod a maloobchod

2 777,4

11,4

4. Administrativní a podpůrné činnosti

1 120,7

12,5

5. Věda a technologie

1 250,8

5,1

5. Velkoobchod a maloobchod

668,5

7,5

Zdroj: Estonská centrální banka

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností  a dobrou jazykovou vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí, jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad, telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů o licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro investice a obchod (Estonian Investment and Trade Agency) na e-mailové adrese: invest@eas.ee

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé estonské agentury pro investice i export:  

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279 701
email: eas@eas.ee
web: http://www.eas.ee/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem