Etiopie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

V roce 2019 se obchodní deficit ve srovnání s předchozím rokem opět mírně rozevřel z 12, 44 miliard USD na 12,44 miliard USD (informace z DEU Addis Abeba). Obchodní deficit tak tvoří 13 % HDP.
Výkonnost celkového etiopského exportu poklesla. Podíl na tom má z velké míry pašování. V srpnu 2019 proto etiopská vláda vyhlásila „Národní plán boje proti nezákonnému obchodu“. Ve finančním roce 2019/2020 se má jednat o jednu z hospodářských priorit.

Etiopský export byl i v roce 2019 tvořen opět zejména komoditami – kávou, olejnatými semeny, luštěninami, čatem (lehká droga), zlatem a řezanými květinami. Podíl výrobků zpracovatelského průmyslu nicméně rychle roste (ovšem z velmi nízké základny) a v roce 2019 dosáhl 12,5 5 % celokvého exportu.
Vývoz služeb vzrostl ze 4,2 miliard USD na 4,9 miliard USD v r. 2019. 69 % z toho tvoří přeprava (Ethiopian Airlines).

Přes otevření nových mezinárodních linek v roce 2019 je v první polovině roku 2020 etiopská ekonomika silně poznamenána dopady COVID-19 – zejména omezením vývozu služeb. Důležitý zdroj příjmů do státní poklady – Ethiopian Airlines de facto nelétá. Byla zastavena také turistika, která se dle WTTC v Etiopii v roce 2019 rozvíjela nejrychleji ze všech zemí světa (růst o 48, 6 %). Sektor reprezentoval 9, 4 % etiopské ekonomiky.

Dle údaje Etiopské národní banky poklesly přímé zahraniční investice ve finančním roce 2018/2019 ve srovnání s předchozím rokem o celých 19 % na úroveň 3,02 miliard USD. Nicméně UNCTAD je ve svých předpovědích pozitivní s ohledem na probíhající liberalizaci etiopské ekonomiky.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. EUR, dle MMF a převzato Evropskou komisí

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz zboží, FOB

4 027

3 463

3 716

3 368

4 012

Dovoz zboží, FOB

– 16 885

– 16 744

– 16 133

– 14 933

– 15 109

Obchodní bilance

– 12 857

– 13 281

– 12 417

– 11 565

– 11 098

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Obchodní výměna Etiopie, rok 2019 (mil. Euro, dle Eurostat):

pořadí

dovoz

vývoz

obrat

 

země

mil. €

%

země

mil. €

%

země

mil. €

%

 

svět

15 109

100

svět

4 102

100

svět

19 121

100

1.

Čína

2 993

19,8

Súdán

899

22,4

Čína

3 285

17,2

2.

EU 27

2 099

13,9

EU27

547

13,6

EU 27

2 646

13,8

3.

Indie

1 361

9,0

USA

350

8,7

Indie

1 465

7,7

4.

Saúdská Arábie

1 252

8,3

Somálsko

326

8,1

Saúdská Arábie

1 417

7,4

5.

SAE

617

4,1

Čína

293

7,3

Súdán

904

4,7

6.

Kuvajt

546

3,6

Spojené království

178

4,4

SAE

688

3,6

7.

Ukrajina

495

3,3

Švýcarsko

173

4,3

USA

651

3,4

8.

Indonésie

481

3,2

Saúdská Arábie

165

4,1

Spojené království

585

3,1

9.

Turecko

448

3,0

Japonsko

153

3,8

Japonsko

557

2,9

10.

Spojené království

407

2,7

Izrael

113

2,8

Indonézie

556

2,9

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

 

2015/16

2016/17

 

2017/18

 

 

2018/19

 

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %mil. USDpodíl %

káva

722,7

25,2

883,230,4838,929,6764,127,7

olejová semínka

477,2

16,6

351,012,1423,414,9478,617,0

usně a usňové produkty

113

4,0

114,0

3,9

132,4

4,7117,44,4

luštěniny

232,4

8,1

279,9

9,6

269,5

9,5272,310,2

maso a produkty

96,4

3,4

9,7

3,4

101,6

3,688,63,3

ovoce a zelenina

53,7

1,9

56,1

1,9

61,4

2,260,82,3

živá zvířata

147,8

5,2

67,62,361,22,245,81,7

čat

262,5

9,2

273,09,4263,19,3303,610,0

zlato

290,7

10,1

208,87,2100,23,527,91,1

květiny

225,3

7,9

218,57,5228,68,1256,69,6

elektrická energie

31,5

1,1

73,42,582,72,955,82,1

ostatní

212,3

7,4

283,29,7275,09,7285,810,7

celkem

2 867,7

100,0

 2 834,11 1002 838,01002 666,4100
Komodity dovozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

 

2015/16

 

 2016/172017/182018/19

mil. USD

podíl %

 mil.USD podíl %mil. USDpodíl %mil. USDpodíl %

suroviny

149,3

0,9

 125,6 0,8137,80,9151,51,0

polotovary

2 895,5

17,3

 2 620,6 16,62 511,516,62 778,718,4

hnojiva

430,0

2,6

 367,9 2,378,50,5499,63,3

paliva

1 339,0

8,0

 1 823,7 11,52 317,315,32 600,717,2

  ropné produkty

1 280,1

7,7

 1 743,7 11,02 225,414,72 493,416,5

  ostatní

58,9

0,4

 80.1 0,591,90,6107,40,7

základní prostředky

6 829,4

40,8

 6 032,1 38,25 216,634,55 030,733,3

  dopravní

1 535,6

9,2

 1429,7 9,01093,37,21 429,29,5

  zemědělské

83,4

0,5

 75,8 0,551,30,358,40,4

  průmyslové

5 210,4

31,2

 4 526,7 28,64 072,026,93 542,823,4

spotřební zboží

5 264,3

31,5

 8 898,3 31,04 665,230,14 273,128,3

  dlouhodobé   spotřeby

1 567,3

9,4

 1707,8 10,81 328,78,81 200,68,0

  krátkodobé   spotřeby

3 697,0

22,1

 3 190, 5 20,23 336,422,03 072,420,3

různé

247,8

1,5

 302,3 1,9293,41,9277,31,8

celkem

16 725,2

100

 15 802,0 10015 142,010015 112,0100

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Výstavbou průmyslových zón je pověřena společnost Industrial Zones Development Corporation.

Důležitým hospodářským cílem etiopské vlády je expanze průmyslové výroby a k tomu mají sloužit hlavně nově budované průmyslové zóny. Jejich výstavba pokračuje a v roce 2019 byly otevřeny 3 nové. V roce 2019/2020 je v Etiopii 19 průmyslových zón, z toho je 14 funkčních  5 ve výstavbě.

Průmyslové zóny:
názevlokacesektormajitelhastav
Eastern Industry zone, dokončena 2008Oromia, Dukemmultisektorovýsoukr., Čína400funkční
Bole Lemi Industrial Park  (IP) 1, dokončen 2014Addis Abebaoděvy a textil, kožené výrobky, obuvstát187funkční
Hawassa IP, dokončen 2016region jižních národůoděvy a textilstát300funkční
Mekele IPTygrayoděvy a textilstát1000funkční
Jimma IPOromiaoděvy a textilstát150funkční
Adana IPOromiaoděvy a textilstát2000funkční
Kombolcha IPAmharaoděvy a textilstát800funkční
Dire DawaIPDire Dawamultisektorovýstát4086funkční
Kilinto IPAkakiléčivastát279ve výstavbě
Bole Lemi IP 2Addis Abebaoděvystát47ve výstavbě
Arerti IPArerti, Amharastavební materiál, bytové doplňky, nábytekstát100ve výstavbě
Debre Birhan IPAmharaoděvy a textil, zprac. zeměď. produktůstát1000funkční
Bahir Dar IPAmharaoděvy a textilstát1000funkční
Georg Shoe IPModžo, Oromiazpracování kůže a kožené výrobkysoukromý86funkční
Huajian Group IPLebuoděvy a textilsoukromý138ve výstavbě
?Addis Abeba???ve výstavbě
CCCCArerti, Amharastavební materiál, bytové doplňky, domácí spotřebičesoukromý100funkční
CCECCDire Dawamultisektorovýsoukromý1000ve výstavbě
VogueTigrayoděvy a textilsoukromý177funkční
DBLTigrayoděvy a tesoukromý78funkční

Kromě toho jsou ve federálních szátech Oromia, Amhara, Tigray a Jižní národy výstavbě 4 integrované zemědělsko-průmyslové parky, které by měly být uvedeny do orvozu v roce 2020.  V plánu je výstavba sedmnnácti takových parků.

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odvětvová struktura souhrnu zahraničních a domácích investic (mil. ETB, dle Ethiopian Investment Commission):

 

2015/16

podíl (%)

2016/17 (NBE)

podíl (%)2017/18podíl %

výrobní sektor

2 539,5

37,9

1 888,0

21,23 288,715,9

zemědělství a lesnictví

66,0

1,0

119,6

3298,41,5

nemovitosti, obchodní sektor

3 550,7

52,9

5 737,4

64,57 115,434,4

Hotely a veřejné stravování

10,8

0,2

9,5

0,119,80,1

vdělání

  

6,1

0,967,80,3

Zdravotnictví

7,1

0,4

13,7

02636,43,1

Stavebnictví

506,7

7,6

1081,9

12,22 888,414,0

cest. operátoři, komunikace, transport

  

14,7

0,62,00,0

důlnictví

  

18,7

1,781,00,4

komunitní aktuivity

  

5,2

0,9245,81,2

jiné

  

1,9

0,2  

Celkem

6 706,8

100

 896,9

10020 658,0 
Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

953,0

2 132,0

2 168

2 168,0

2 601,0

3 360

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příslušnými vládními orgány pro povolování investičních, resp. privatizačních aktivit v zemi jsou Ethiopian Investment Commission (EIC) a Ethiopian Privatization Agency (EPA).

Investiční zákon, který byl v platnosti od r. 2013, byl v roce 2020 novelizován (v platnost vstoupil dne 2. 4. 2020 zveřejněním ve sborníku zákonů „Federal Negarit Gazette“).

V původním zákonu byly sektory – bankovnictví a pojišťovací služby, televizní a rozhlasové vysílání, námořní doprava v exkluzivním vlastnictví etiopských subjektů a pro zahraniční investory byly nepřístupné. Nový zákon (doslova) uvádí: “  Oblasti rezervované pro domáí investory budou upraveny nařízením“.

Výhodou etiopského trhu je levná pracovní síla, mzda dělníka je cca 5 USD/den.

V alokaci minimápitálu nedošlo v novém zákonu k žádné změně:

  • investiční projekt s výhradně zahraničním vlastníkem: 200 000 USD
  • min. 150 000 USD: joint venture s místní etiopskou firmou
  • min. 100 000 USD: technické konzultace, architektonické a inženýrské práce – zahraniční subjekt
  • min. 50 000 USD: technické konzultace, architektonické a inženýrské práce – v rámci joint venture

Web: www.investethiopia.gov.et
Etiopie je signatářem „Multilateral Investment Guarantee Agency“.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem