Etiopie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Etiopie je druhou nejlidnatěší zemí Afriky (dle dat OSN 112, 2 milionů obyvatel v roce 2019). Jde o zemědělskou společnost, kde 80 % obyvatel žije na venkově, a o mladou společnost – ca 41 % obyvatel je mladších 15-ti let a 62 % obyvatel je mladších 24 let.
Etiopie je 5. největší ekonomikou Afriky s nominálním HDP 91, 2 miliard USD v r. 2019. Dle SB metodiky je nicméně klasifikována jako Low Income Country (LIC) – s ohledem na extrémně rychlý růst počtu obyvatel. Hrubý národní příjem je 790 USD na obyvatele. Přes několikaleté (za ca poslední dekádu), velice vysoké přírůstky HDP (kolem 10 %), se Etiopie v r. 2019  umístila v hodnocení „Human Development Index (dle UNDP) na 173. místě ze 188 hodnocených zemí (hodnotícím kritériem země zde není jen ekonmický rozvoj celku země, ale rozvoj lidského potenciálu a lidské osobnosti). Dále se umístila na 114. místě ze 180 hodnocených zemí v Corruption Perception Index, na 126. místě ze 141 hodnocených zemí v Global Competitivenes Index a na 159. místě ze 190 hodnocených zemí v Ease of Doing Business Index (SB).
Rozvojové a hospodářské programy i příliv investic byly v uplynulých letech negativně ovivněny politickými a ekonomickými teznemi. Po nástupu premiéra Abiyi Ahmeda k moci v dubnu 2018 se, s ohledem na jeho liberalizační snahy, sociální, bezpečnostní a politické nejistoty bohužel o něco zhoršily. V Etiopii se také zvýšil počet vnitřně vysídlených lidí (IDPs).

Země se připravovala na všeobecné volby, které se měly konat v srpnu 2020, ty se však kvůli epidemii COVID-19 odložily zatím  na prosinec 2020 – únor 2021 (v r. 2019 byla z vládní EPRDF a jejích pěti regionálních obdob zformována nová superstrana „Ethipian Prosperity Party“ – EPP, která patrně nebude mít konkurenta).
Hlavními ekonomickými momenty roku 2019 byly:
– přípravy privatizace klíčových veřejných podniků, zejména nejvíce již pokročily přípravy v privatizaci Ethio-Telecomu;
– vyhlášení ambiciózního „Home Grown Economic Reform Programme“; tenoto program má konsolidovat makroekoniomckou disciplínu a dotáhnout reformy, aby se zlepšil příliv zaharničního kapitálu do země; zveřejnění bylo předpokládáno v červenci 2020

– v prosinci 2019 vyhlásil výkonný výbor MMF pro Etiopii tříletý plán pod tzv. „Extended Credit Facility“ (ECF) a „Extended Fund Facility (EFF) v celkové hodnotě 2,9 miliard USD; — Etiopie tak dostává po desetileté pauze od MMF opět úvěr, navíc se jedná o jednu z nejvyšších finančích pomocí, kterou MMF poskytuje.

Výhled do budoucna však pobužel hatí epidemie COVID-19, která se s určitým zpožděním šíří v Africe, kde zveřejněná čísla patrně ne zcela reflektují skutečný výskyt a předpokládá se další šíření nemoci. Negativně se také promítá invaze kobylek v roce 2019, které zničily v řadě zemí Afrického rohu v několika vlnách úrodu (a dle předpovědí budou tyto invaze pokračovat i v roce 2020). „Díky“ COVIDu je předpokládán pokles růstu HDP v roce 2020 v Etiopii na pouhých 0,6 %. Přes pokles světových cen ropy a zamýšlenou degradaci Birru, se tak v roce 2020 předpokládá velké rozevření deficitu běžného účtu. COVID-19 v první polovině roku 2020 likviduje velice důležitý zdroj tvrdé měny – aerolinky Ethiopian Airlines (operovaly 137 destinací) – a ne ně napojenou turistiku. Turistika a vývoz služeb měly v r. 2019 velice dobře nakročeno. Turistika byla také v Home Grown Reform Programme identifikována jako jedna z fokálních oblastí rozvoje: Etiopský turistický průmysl vzrostl v roce 2018 o 49 % (dle WTTC nejvíce ve světě), přesto má obrovské rezervy, které z něj mohou po jejich vyplnění udělat zásadního přispěvatele rozpočtu (nicméíně zasáhl COVID-19).

S krytím „koronavirových finančních ztrát“ a propadů se snaží pomoci mezinárodní společenství – podrobnější informace je uvedena v kapitole 1.5.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Etiopská federativní demokratická republika
 • Federal Democratic Republic of Ethiopia

Prezident:

paní Sahle-WorkZewde

 

Složení vlády:

 • Předseda vlády – Abiy Ahmed
 • Místopředseda vlády – Demeke Mekonnen
 • Ministerstvo zahraničních věcí – Workneh Gebeyehu
 • Ministerstvo míru – Muferiat Kamil
 • Ministerstvo obranny – Aisha Mohammed
 • Ministerstvo spravedlnosti – Birhanu Tsegaye
 • Ministerstvo zdravotnictví – Dr. Lia Tadesse
 • Ministerstvo inovací a technologií – Getahun Mekuria
 • Ministerrstvo financí – Ahmed Shide
 • Ministerstvo dopravy – Dagmawit Moges
 • Ministerstvo školství – Tilaye Gete
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – Fetlework Gebre-Egziabher
 • Ministerstvo zemědělství – Omer Husen
 • Ministerstvo městského rozvoje a výstavby – Jantrar Abay
 • Ministrstvo dolů a ropy – Samuel Hurka
 • Ministerstvo vodních zdrojů, zavlažování a energetiky – Sileshi Bekele
 • Ministerstvo vědy a vyššího vzdělávání – Hirut Woldemariam
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Ergoge Tesfaye
 • Ministerstvo ženských otázek, dětí a mládeže – Yalem Tsegaye
 • Ministerstvo kultury a turistiky – Hirut Kassaw
 • Ministerstvo příjmů a cel – Adanech Abeebe
 • Ministerstvo pro ženy, děti a mládež – Yalem Tsegay Asfaw
 • Ministerstvo plánování – Fitsum Assefa
 • Guvernér centrální banky – Yinager Dessie

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel:
  odhad CIA k únoru 2020: 108 113 150
  dle www.worldometers.infok dubnu 2020: 114 384 400
  dle World Population Review k únoru 2020: 114 340 000
  průměrný věk: 19, 5 roku
  12. nejlidnatější země na světě
 • 21 % obyvatel žije ve městech; Addis Abeba: 3, 6 milionů ve vkastním městě (5 milionů s předměstími), Adama, Gondar a Mekele mají po 330 000 obyvatel, Hawassa 302 000 obyvatel
 • Průměrný roční přírůstek: 3, 02 % (odhad 2020); jedna z nejrychleji rostoucích zemí na světě – každých 9 sekund se narodí dítě, každých 44 sekund zemře člověk; za udržení současného růstu bude v zemi v roce 2060 cca 210 milionů obyvatel
 • Demografické složení: 49,9 % muži, 50,1 % ženy; 0 – 24 let tvoří 64 % obyvatel;

Národnostní složení:

 • Přes 70 etnických skupin (národů, národností a kmenů)
 • nejvýznamnější etnické skupiny (cenzus 2010): Oromo 34,4 %; Amhara 27,0 %; Somali 6,2 %; Tigray 6,1 %; Sidama 4,0 %

Náboženské složení: 

 • 43, 5 % etiopská křesťanská ortodoxní církev (Amharové, Tigrejci, část. Oromové)
 • 34 % sunnitský islám (Oromové, Afaři, Somálci); podíl muslimů se postupně zvětšuje
 • 18, 5 % protestantská církev
 • 3 % tradiční africká náboženství (animismus)
 • 0, 7 % katolíci

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Hlavními zdroji HDP v roce 2019 byly:

 1. Služby: 38, 6 % (tahoun. ekon růstu v Etiopii, jde zejména o telekomunikace, turistiku a Ethiopian Airlines)
 2. Zemědělství: 33, 3 % (v porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o 2 % přesto, že sektor během roku o 4 procenta vzrostl)
 3. Průmysl: 28, 1 ( v porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu a ca 5 %sektor sám rostl o ca 13 %, zejména díky stavebnictví)

Výsledkem liberalizačního vývoje byla podpora etiopského rozpočtu ze strany SB v roce 2018 a 2019. Přesto se však Etiopie dále propadala v nedostupnosti deviz pro dovozy zboží. Tato situace se dále výrazně zhoršila s epidemií COVID-19. Mezinárodní finanční pomoc je uvedena v kapitole 1.5.

 

Nominální HDP/obyv. (USD, dle National Bank of Ethiopia):

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

640

725

794

836

883

983

Růst reál. HDP/obyv. (%, dle National Bank of Ethiopia):

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

10,3

10,4

8,0

8,0

5,3

6,7

Vývoj objemu HDP v běžných tržních cenách (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia):

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

55 680,0

64 597050

72 412,8

80 605,0 84 356,0 95 951
Vývoj objemu nominál. HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2014

2015

2016

2017

2018

2019 odhad EIU

2020 předpověď EIU před epidemií COVID-19

55 612

63 100

72 200 76 800 80 300 85 900 95 400
Míra inflace (%, dle National Bank of Ethiopia):

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

Celková inflace

8,1

7,7

9,7

 7,4

14,6

12,6

Potraviny a nealko nápoje

5,9

7,4

11,2

 7,2

13,1

13,4

Ostatní

10,6

7,9

8,0

7,5

15,8

11,9

 

Očekávaný vývoj
Aktuální osa státní hospodářské politiky, tzv. Druhý růstový a transformačního plán (Growth and Transformation Plan II; GTP II; 2015/16 – 2019/20), dobíhá. Jeho pokračovatelem má být „Home Grown Economic Reform Programme“, jehož zveřejnění je očekáváno v červnu 2020.
Vláda bude pokračovat v úsilí transformace etiopského zemědělsky založeného hospodářství na „výrobní základnu Afrického rohu“. Bude pokračovat výstavba průmyslových zón a elektráren. Nicméně, epidemie COVID-19, která zasáhla Etiopii v oblasti ekonomiky velice citelně (nejen odbyt výrobků, ale zejména mezinárodní leteckou přepravu a na ni napojenou turistiku), způsobí dle mezinárodních analytiků pokles růstu HDP v roce 2020 na pouhých 0,6 % (původní vládní, i když optimistické předpoklady, byly 10 – 11 %).

 

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Státní rozpočet (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia):

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

celkové příjmy vč. darů

8 289,3

9 937,2

12 128,9

12 006

11 014

12 275

celkové výdaje

9 725,8

11 474,4

13 585,7

14 691,3

13 566,8

14 701

saldo

– 1 436,5

– 1 537,2

– 1 456,8

– 2 685,3

-2 552,8

– 2 426

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia)

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

2018/2019

Vývoz zboží  a služeb

6 451,62

6 057,81

6 077,3

6 257,2

7 095,9

7 694,9

Dovoz zboží a služeb

16 197,24

19 844,9

20 556,2

19 710,0

19 707,4

20 691,0

netto obchod ve zboží a službách

– 9 745,6

– 13 791,1

– 14 478,9

– 13 452,9

– 12 11,4

– 12 996,1

Bilance běžného účtu včetně oficálních převodů

– 4 168,1

– 7 401,6

– 6 659,3

– 6539,2

– 5 285,0

– 4534, 1

Kapitálový účet

4 134,6

7 381,2

6 245,4

6 831,5

6 156,8

4 839, 9

Celková platební bilance

– 96,9

– 521,4

– 830,9

658,6

– 201,6

– 941,6

 

Mezinárodní rezervy (dle EIU, miliony USD)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

předpověď EIU před epidemií COVID 19

mezinárodní rezervy 3 525 3 835 3 031 3 046 3 987 2 993 2 596

 

 Zahraniční dluh a dluhová služba (dle EIU, miliony USD)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

předpověď EIU před epidemií COVID 19

zahr. dluh 16 945 21 021 23 794 26 562 28 027 29 411 32 054
zaplacená dluhová služba 759 1 038 1 280 1 390 2 009 2 055 1 836

 

Finanční pomoc:
Světová banka dne 2. 4. 2020 schválila první finanční pomoc, s cílem podpořit ekonomiky rozvojových zemí postižené dopady epidemie COVID-19. Pro Etiopii bylo vyčleněno 82, 6 milionů USD. K pomoci se 6. 4. přidalo také Japonsko, které poskytlo WFP 7, 5 milionů USD, nicméně to bylo orientováno na ekonomiky států postižené na přelomu let 2019/2020 přemnožením kobylek. Africká rozvojová banka se stejným cílem uvolnila  dne 2. 4. pro země Afrického rohu 147 milionů USD. Předseda etiopské vlády Abiy Ahmed současně vyzval země G20 ke zrušení splátek dluhů. G-dvacítka se dne 15. 4. 2020 dohodla na suspendování splátek bilaterálních dluhů nejchudších zemí (členů IDA) do konce roku. „International Institue of Finance“, který na mezinárodním poli reprezentuje soukromé kreditory, vyzval lídry soukromého světového sektoru, aby se na dobrovolné bázi k iniciativě G20 připojili. V dubnu 2020 také MMF schváli finanční pomoc z fondu Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) ve výši 500 milionů USD s cílem odpuštění dluhové služby 25-ti nejchudším zemím, z toho 19-ti v Africe.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Etiopii je 18 bank, z toho jsou 2 státní a 16 soukromých. Z celkové sítě poboček tvoří soukromé 70 % (EUD Ethiopia Economic Report 2020)

Státní banky:

 Soukromé pojišťovny:

Mikrofinanční instituce

Amhara

Dedebit

Omo

Addis Credit and Savings

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

 • Daň z příjmů osob: 10 – 35 %
 • Daň z přidané hodnoty: 15 %, neuplatňuje se na některé potraviny
 • Spotřební daň: od 10 % (textil) až do 110 % (automobily) a 150 % (alkoholické nápoje)
 • Daň z obratu: 2 % v případě zboží prodaného lokálně, 10 % na ostatní
 • Daň z pronájmu: 10 – 30 % pro fyzické osoby, 30 % pro právnické osoby
 • Daň ze zisku: 10 – 30 % pro neakciové společnosti, 30 % pro akciové společnosti
 • Srážková daň: 3 % na importované zboží, pojištění a dopravu

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem