FAQ – Daňová problematika zahraničního obchodu

Jak účtovat DPH v zahraničním obchodě? Kde naleznu základní informace k problematice zdaňování v mezinárodním obchodě, na koho se mohu obrátit?

Evidence, výpočet a placení daně z přidané hodnoty (DPH)

Základní informace o účtování v zahraničním obchodě najdete v dokumentu Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH. Dokument shrnuje informace o změnách, které v oblasti DPH vznikly vstupem České republiky do Evropské unie. Doplňující aktuální informace najdete například na stránkách Evropské komise, v článku DPH v mezinárodním kontextu.

Při řešení konkrétních situací vám doporučujeme prolistovat webové stránky příslušných oborových autorit:

Evidovaná osoba pro účely DPH

V případě, že poskytujete třeba i drobné služby s místem plnění v jiném státě Evropské unie, přijímáte od něj platby a nejste plátce DPH, musíte se na finančním úřadě nechat zaregistrovat jako Evidovaná osoba pro účely DPH.

Nestáváte se tím plátcem DPH, ale finančnímu úřadu budete v příslušných termínech hlásit všechny zahraniční platby uvedeného charakteru, které obdržíte. Podrobnější informace získáte u svého správce daně. Další informace najdete také na stránkách finanční správy, v sekci Kontrolní hlášení DPH.

Řešení individuálních daňových otázek

Pro další informace můžete pro individuální konzultaci zkusit služby vhodného daňového poradce nebo zkušeného účetního. Další možností je zkusit hledat odpověď na důvěryhodném daňovém portálu.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme