FAQ – Dovětek u jména podnikatele

Rád bych se zeptal, jestli lze u podnikající fyzické osoby ke jménu a příjmení dávat nějaký libovolný dovětek. Výsledkem by byl jasnější název, například „Petr Novák – výroba náušnic“.

Podnikající fyzická osoba může ke svému jménu a příjmení uvádět dodatek (dovětek), pokud splňuje zákonem stanovená kritéria.

Publikace Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky, která se tvorbou obchodních názvů zabývá komplexně, k tomu mimo jiné uvádí:

„Fyzická osoba může podnikat pouze na základě svého plného stávajícího občanského jména. Nejsou přípustné zkrácené tvary (například J. Novalák), ani neúřední zdrobněliny (Jirka Novalák, Jíra Novalák, Jiřík Novaláků apod.), ani jiné úpravy, přezdívky či přichýlení k jiným jazykům (Jura Novalák, Juraj Novalák, Jegor Novalák, Jurij Novalák, Yurij Novalák, Yul Novalák, Georg Novalák apod.). Nelze rovněž používat rodné příjmení, pokud bylo změněno. Akceptovatelná je v tomto ohledu pouze situace, kdy dojde ke změně jména v průběhu podnikání. Dřívější jméno pak lze používat s dodatkem nového jména.“

Fyzická osoba je zapsána v obchodním rejstříku

Jestliže je fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, může být dodatek součástí oficiálního ‚jména firmy‘. Takový dovětek je potom uváděn na fakturách, smlouvách a všech úředních dokumentech firmy. Je oficiální součástí názvu firmy.

Bez ohledu na to, zda je fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, či nikoli, dodatek nesmí naplňovat skutkovou podstatu nekalé soutěže. To znamená, že nesmí jít o klamavou reklamu, klamavé označení zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti konkurenta apod.

Fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku

Také fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, může své obchodní jméno (jméno a příjmení) doplnit o odlišující dodatek (dovětek). Tento dovětek může mít buď věcný charakter (například řemeslo: zedník, instalatér apod.) nebo osobní charakter (například upřesnění osobního stavu: otec, syn apod.).

Pokud je však fyzická osoba zapsána pouze v živnostenském rejstříku, není takové doplňující označení součástí oficiálního ‚jména firmy‘. Dodatek tím tedy není součástí úředního obchodního názvu. To znamená, že na fakturách a jiných úředních dokumentech nebývá uváděn jako součást názvu, ale pouze jako obchodní značka, pokud je tam vůbec uváděn.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme