FAQ – Jak vložit diskuzní příspěvek nebo položit nový dotaz

Jak mohu na portálu BusinessInfo.cz vložit nový diskuzní příspěvek, položit nový podnikatelský dotaz, případně se nějak spojit s redakcí? A jak je to s ochranou osobních údajů?

Efektivní možnosti, jak můžete položit dotaz redakci portálu BusinessInfo.cz, jsou v zásadě tři. Buď můžete využít libovolné diskuzní fórum, nebo vyplníte formulář pro on-line dotazy k podnikání, případně můžete redakci poslat klasickou e-mailovou zprávu.

Diskuze pod články a tematická Diskuzní fóra

Portál BusinessInfo.cz umožňuje uživatelům vkládat komentáře do diskuzí pod jednotlivými články. Všechny diskuze na portálu BusinessInfo.cz jsou moderované, takže nevhodné příspěvky (vulgární, komerční nebo hrubě irelevantní) redakce odstraňuje. Jsme rádi, že se tak děje velice zřídka, protože naprostá většina přispěvatelů vkládá příspěvky věcné, které se vztahují k obsahu jednotlivých článků.

Jestliže uživatelé nenašli odpovědi na své otázky na jiných místech portálu, mohou ve formě diskuzního příspěvku vložit svůj dotaz. Pokud jsou však uživatelé portálu s určitou problematikou sami dobře obeznámeni, nic nebrání tomu, aby na některý z dotazů sami zareagovali svou radou nebo praktickou zkušeností. Pokud je to i váš případ, berte v úvahu, že váš příspěvek by měl mít praktickou hodnotu.

Redakce je povinna reagovat jen na příspěvky, které se týkají přímo portálu BusinessInfo.cz. Ať už ale na diskuzní příspěvky reaguje kdokoli, redakce portálu se zříká zodpovědnosti za přesnost a správnost jednotlivých příspěvků. Ani sebelepší odpovědi v diskuzním fóru nemohou svým limitujícím rozsahem komunikace nahradit individuální konzultaci nebo pečlivé osobní studium příslušných odborných materiálů.

V úplně stejném režimu fungují i naše tematická Diskusní fóra.

Online dotaz na podnikání

Na stránce Online dotaz na podnikání můžete zdarma vložit dotaz, který je nasměrován přímo na konkrétního pracovníka redakce. To znamená, že k němu nebude mít přístup žádný další uživatel portálu. Před vyplňováním okénka však nejprve s pomocí záložky správně zvolte odpovídající formulář a způsob předání odpovědi. Máte opět tři možnosti:

  1. Dotazy ze záložky Podnikání v ČR jsou nasměrovány na odborníky sítě Jednotných kontaktních míst (JKM), zřízených v 15 městech České republiky.
  2. Záložka Podnikání v EU je nasměrována na odborný tým Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zde vám například poradí, za jakých podmínek můžete dovážet výrobky z Evropské unie. Pomohou vám také odstranit komplikace s úřady členských států EU.
  3. Obecný dotaz, který se netýká podnikání v EU a ani nespadá do kompetence poradenské sítě JKM vám zodpoví pracovníci redakce portálu BusinessInfo.cz.

Jak redakci kontaktovat e-mailem

Pokud nejraději pracujete přímo s e-mailovým účtem, můžete samozřejmě na příslušné místo poslat i klasický e-mailový dotaz.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů je zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Informace zveřejňované na stránkách portálu BusinessInfo.cz uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu BusinessInfo.cz kterýkoli ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, kontakt na zaměstnavatele, telefon či fax), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem. 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme