FAQ – Jak získat certifikaci ISO, případně další certifikace jakosti?

Jak mohu získat certifikaci pro svůj výrobek / službu?

Existuje celá řada certifikací pro nejrůznější produkty a služby. V principu jde o potvrzení, vystavené určitou autoritou (certifikačním orgánem), dokládající shodu mezi skutečným stavem produktu, systému či znalostí se specifikacemi stanovenými nějakým standardem či normou. V tomto článku se věnujeme několika certifikacím, kterých se vaše dotazy týkají nejčastěji.

Normy ISO

ISO je název pro mezinárodní organizaci pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norem ISO je velká řada, pokud podnik zveřejňuje, že je držitelem certifikátu, tak se většinou jedná o ISO 9000. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb.

Samotný certifikační orgán musí také splňovat požadavky předepsané normy (řady EN 45000) a musí být akreditován k tomu pověřeným národním nebo oborovým institutem.

Informace o získání jednotlivých norem ISO získáte kromě jiného z následujících článků:

Označení CE a související předpisy

Označení CE musí být umístěno na výrobcích prodávaných v zemích EU, avšak nesmí být na výrobcích, na které se nevztahují tzv. směrnice nového přístupu. CE není značkou kvality, pouze znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti daných směrnic. Grafická podoba označení CE je dána normou a má být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

Podrobnější informace o značení CE najdete například v našem samostatném článku Označení CE a související předpisy. Na stránkách Evropské unie si také můžete stáhnout elektronickou příručku Označení CE vám otevře evropský trh!, ve které je přehledně popsán celý proces fungování značení CE.

Ochrana spotřebitele

Celá řada certifikací se týká ochrany spotřebitelů a souvisí s označováním zboží. Informace z oblasti jakostních značek, uváděných na jednotlivých prodávaných produktech naleznete zde na portálu, například kompletní přehled značek zařazených do programu Česká kvalita, informace o označování potravinářských výrobků, energetických štítcích atd.

Další povolení a certifikace

Výše uvedený článek samozřejmě nevyčerpal všechny druhy existujících certifikací. Věnoval se pouze několika nejvíce sledovaným tématům. Další informace hledejte v jednotlivých rubrikách našeho portálu. 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl nebyl na portále doposud řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme