FAQ – Jak napravit vážné chyby v účetnictví

Podnikám od začátku minulého roku. Účetnictví mi vedl kamarád. Tense staral i o veškeré povinnosti spojené s odvody sociálního a zdravotního pojištění, o komunikaci s úřady, podával daňová přiznání, staral se o účtenky a vše co se k tomu sluší a patří. Na jeho služby existuje řádná smlouva. Tento člověk nyní zemřel a já s hrůzou zjišťuji, že ve skutečnosti mou firmu možná ani nepřihlásil na finanční úřad. V lepším případě špatně platil daně a pojištění. Co mám dělat?

Odpovědnost daňového poradce/účetního před zákonem

Předpokládejme, že váš známý byl kvalifikovaný daňový poradce a vaše smlouva s ním splňovala všechny náležitosti. V takovém případě nesl za správu vašeho účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví značnou odpovědnost, byť nikoli výhradní. Velká odpovědnost leží i na vás, jakožto na majiteli/jednateli firmy. Hledání vhodného řešení by se v žádném případě nemělo odkládat.

Jak lze řešit případné nesrovnalosti v okamžiku jeho úmrtí, by vám mohly kvalifikovaně zodpovědět například následující oborové autority:

Klíčovou autoritou pro vás však bude finanční úřad.

Vaším cílem by mělo být zjistit:

  1. za co nesl před zákonem skutečnou odpovědnost váš bývalý účetní,
  2. v jakém stavu je účetnictví a související agenda (ideální by byl odporný audit),
  3. jak vzniklou situaci účetně vyřešit v souladu se zákony.

Pokud však nedisponujete příslušnými znalostmi a dovednostmi (dotaz naznačuje, že spíše nikoli), prakticky není jiná cesta, než využít služeb profesionálního účetního, který vaše účetnictví dá do pořádku.

Přihlášení zaměstnanců, doplatky a penále

Ověření, jak je to se skutečným nahlášením/nenahlášením vašich zaměstnanců můžete provést přes Centrální registrační místa (CRM), která jsou součástí živnostenských úřadů.

Pokud nebyly některé platby v minulosti provedeny řádně, bude samozřejmě nezbytné je po dodatečném nahlášení doplatit. Podrobnosti vám sdělí pracovníci vám příslušného finančního úřadu, sociální správy, zdravotní pojišťovny, případně dalších úřadů, kterých by se nedoplatky týkaly. Pamatujte na to, že jakékoli otálení může vést pouze k nárůstu dlužných částek.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme