FAQ – Ochrana spotřebitele

Na jakou instituci se mohu obrátit, abych se dovolal svých spotřebitelských práv?

Důležitým předpokladem pro snižování spotřebitelských stížností je vedle profesionálního přístupu prodejců a poskytovatelů služeb také zlepšování informovanosti na straně spotřebitelů.

Nelze samozřejmě očekávat, že se spotřebitelé bez ohledu na věk a vzdělání budou bez potíží orientovat ve všech myslitelných situacích. Základní informace o svých právech však dnes mohou načerpat na důvěryhodných webových stránkách, v kvalifikovaných časopisech i ve spotřebitelských příručkách. Řadu praktických informací získáte přímo na portálu BusinessInfo.cz, v rubrice Ochrana spotřebitele.

K dalším důležitým informačním zdrojům pro podnikatele bezpochyby patří i následující webové zdroje.

Občanská sdružení a státní kontrola

V ČR existuje na bázi občanských spolků celá řada spotřebitelských organizací, které se zaměřují na vzdělávání a obranu zájmů spotřebitelů. Rozsah jejich aktivit i úroveň poskytovat služeb se případ od případu liší. Některé spotřebitelské organizace se věnují testování výrobků, jiné informují o spotřebitelských kauzách, doménou dalších je spotřebitelská legislativa.

Ze strany státu je jednou z hlavních institucí, kterou lze ve spotřebitelských sporech využít, Česká obchodní inspekce (ČOI). Kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh. Stejně tak kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby, které poskytují různé služby nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (například poskytují spotřebitelský úvěr, provozují tržiště – tržnici atd.). Další informace najdete na našem portálu v samostatném článku o postavení ČOI.

Mnohdy stačí si pečlivě prolistovat příslušné stránky určité spotřebitelské organizace nebo České obchodní inspekce, a řešení své spotřebitelské situace tam možná sami najdete.

Bankovní sektor – Jednání banky s klientem

Bankovní služby jsou jednou ze specifických spotřebitelských oblastí. Pokud má bankovní klient podezření z nekorektního jednání bankovního úředníka (nebo banky jako takové), může služby své banky reklamovat. Může také podat stížnost, podnět nebo upozornění. Přehled hlavních ustanovení a možné postupy řešení uvádí na svých webových stránkách Česká národní banka (ČNB).

Další praktické informace k řešení spotřebitelských sporů v bankovním sektoru najdete v článku FAQ – Práva spotřebitele při jednání s bankou.

Práva spotřebitelů v Evropské unii

Ochrana spotřebitele v Evropské unii a politika na ní zaměřená je hlavní komponentou Strategie Evropské komise pro zlepšování kvality života všech občanů EU a je také velice komplexně pojímána.

Související informace najdete například v následujících článcích:

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme