FAQ – Orientace a vyhledávání na portálu BusinessInfo.cz

Sada základních dotazů k orientaci na portálu BusinessInfo.cz. Co které rubriky obsahují, jak je využívat a jak portál prohledávat.

Jak vzniká „Databáze zahraničních poptávek“ pro české podnikatelské subjekty?

Průběžně aktualizovanou databázi poptávek firem ze zahraničí provozuje agentura CzechTrade. Poptávky jsou získávány z celého světa z několika zdrojů. Patří mezi ně především: pracovníci zahraničních kanceláří CzechTrade, pracovníci zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, internetová služba Your Czech Supplier, síť Enterprise Europe Network v ČR, podnikatelská sdružení či přímo samy poptávající zahraniční firmy. Aktivací nápisu Zahraniční poptávky ve službách portálu BusinessInfo.cz se dostanete na samostatnou stránku, která kromě výpisu nejnovějších poptávek obsahuje možnost podrobného vyhledávání ve zveřejněných poptávkách.

K čemu slouží rubrika „Kalendář akcí“?

V Kalendáři akcí naleznete přehled akcí zaměřených na podnikání a export. Jedná se o semináře, školení, kurzy, konference, přednášky, konzultační dny, veletrhy, kulaté stoly a další akce pořádané nikoli výhradně partnerskými organizacemi portálu. Naší snahou je, aby se tento kalendář stal unikátním místem soustřeďujícím většinu tuzemských akcí souvisejících s podnikatelskými aktivitami. Rovněž chceme upozorňovat na důležité veletrhy a podobné události konané v zahraničí.

Z jakých pramenů jsou čerpány aktuality?

Zpravodajství na portálu BusinessInfo.cz přináší především tiskové zprávy a informace od partnerských organizací portálu, tj. od organizací státní správy. Jsou však zařazovány i zprávy dalších státních či nestátních organizací, které mají vztah k (podpoře) podnikání a exportu.

Lze aktuality z vašeho portálu dále přebírat? Například na náš portál nebo vnitropodnikovou síť.

Zprávy portálu BusinessInfo.cz či od partnerských organizací lze dále přebírat a šířit pouze za podmínky uvedení zdroje. V případě další publikace na internetu se rozumí i s uvedením aktivního odkazu na portál BusinessInfo.cz.

Co je to „FAQ“?

Zkratka FAQ znamená „Frequently Asked Questions“ neboli v češtině „Často kladené dotazy“. Na internetových portálech tato rubrika obvykle obsahuje soupis nejčastěji pokládaných otázek uživatelů a příslušných odpovědí autorů serveru. Stejně jako na jiných portálech je rubrika FAQ na portálu BusinessInfo.cz svým charakterem určena pro dotazy obecnějšího charakteru, které zajímají více čtenářů.

Jakým způsobem mohu informace na portálu vyhledávat?

Jednotlivé dokumenty, spolu s důležitými internetovými odkazy, jsou setříděny do jednotlivých tématických složek a podsložek, které jsou soustředěny do menu umístěného vlevo na portálu. V menu se lze snadno orientovat a pohybovat způsobem na jaký jsou uživatelé zvyklí z jiných běžně užívaných programů. Přesouvat se mezi jednotlivými složkami je možné rovněž za pomoci aktivního stavového řádku, tzv. „drobečkové navigace“ (modře podbarvená řádky, hned pod červeným pruhem záhlaví portálu BusinessInfo). Použít můžete samozřejmě také funkci fulltextového vyhledávače v pravo nahoře. Pokud se potřebujete lépe zorientovat přímo v celkové nabídce portálu, doporučujeme využít „Mapu portálu“ (odkaz v patičce každé stránky portálu).

Jak funguje podrobné vyhledávání na portálu BusinessInfo.cz?

V rámci funkce rozšířeného vyhledávání může vyhledávač dle vaší volby vyhledávat na základě:

  1. všech vámi zadaných slov;
  2. kteréhokoliv z vámi uvedených slov;
  3. vámi zadané fráze.

Následně, poté co vám bude nabídnut kompletní výsledek vyhledávání, můžete tento výsledek dále omezit dle typu vyhledaného textu. Výběr výsledků je možné zúžit jen na vyhledávání: z článků; pouze z programů uložených v databázi Podpor a dotací; pouze z odkazů z programů uložených v Katalogu odkazů nebo pouze z akcí v Kalendáři akcí. Omezení aktivujete opětovným stiskem tlačítka hledat, poté co provedete výběr typu textu.

 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme