FAQ – Podpory pro začínající podnikatele

Chtěl bych začít podnikat, lze získat nějakou finanční podporu? Kde mohu získat více informací?

Podpora pro podnikatele obecně je poskytována buď formou dotace, nebo formou zvýhodněných úvěrů. Podpory lze čerpat ze zdrojů EU: Strukturální fondy a další programy a iniciativy, nebo ze státních zdrojů (včetně krajských fondů, obecních fondů atd.).

Program START

Podpora začínajícím podnikatelů se poskytuje zejména formou zvýhodněných nebo bezúročných úvěrů. Program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele START (je jedním z programů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)) počítá s podporou ve formě bezúročného úvěru až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, případně ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.

Pro více informací o tomto programu doporučujeme nahlédnout do programového dokumentu či do aktuální výzvy k programu. Další informace naleznete na stránkách poskytovatele podpory v tomto programu: Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášené výzvy v programu START

Programy regionální: ROPy a krajské granty

Jednou z možností čerpání dotace nebo jiné formy podpory z fondů EU jsou v období 2007–2013 tzv. Regionální operační programy (ROPy). Jedním ze specifických cílů (zaměření) ROPu je i rozvoj podnikatelského prostředí a podpora malých a středních podniků. Vzhledem k tomu, že ROPy jsou vyhlašovány zvlášť pro jednotlivé Regiony soudržnosti (NUTS II), zaměření programů a konkrétní dotační tituly se v jednotlivých krajích budou lišit.

Další informace o Regionálních operačních programech maleznete v rubrice portálu BusinessInfo.cz věnované ROP.

Další možností jsou krajské grantové programy, informace naleznete na webových stránkách jednotlivých krajů.

Kde získat informace ?

Pokud jde o program START, kontaktujte zaměstnance Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Telefon: 255 721 111
Fax: 255 721 110
e-mail: info@cmzrb.cz

Regionální pobočky ČMZRB

Pokud jde o Regionální operační programy, kontaktujte zaměstnance řídícího orgánu ROP, kterým je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Kontakty na všechny úřady Regionálních rad naleznete v rubrice portálu BusinessInfo.cz věnované ROP.

Zelená linka pro programy OPPP / OPPI

Pro informování o programech spolufinancovaných Evropskou unií byla zřízena zelená linka 800 800 777, která funguje v pracovních dnech od 9.00 do 13.00. Linka je dostupná z celé České republiky a volání na toto číslo je pro vás zcela zdarma, jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

Linka slouží pro zodpovídání dotazů podnikatelské i širší veřejnosti o programech vyhlášených v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání 2004-2006 a o programech vyhlášených v období 2007-2013, zejména OPPI.

Na vaše dotazy odpoví specialisté agentury CzechInvest, kteří jsou pravidelně školeni a spolupracují denně s dalšími odborníky z agentury CzechTrade, Českomoravské záruční a rozvojové banky a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme