FAQ – Rozhlasové a televizní poplatky versus podnikatelé

Přehled základních informací o povinnosti podnikatelů platit rozhlasové poplatky. Kdo je povinen platit rozhlasové poplatky, komu a proč.

U hrazení poplatků za rozhlas a televizi musíme v prvé řadě rozlišovat mezi jednak koncesionářskými rozhlasovými/televizními poplatky a dále autorskými odměnami, hrazenými kolektivním správcům za veřejnou produkci.

Rozhlasové poplatky

Placení rozhlasových poplatků Českému rozhlasu je požadováno zákonem. Podnikatel tedy nemá na výběr, zda je bude, či nebude platit. Měl by si však ujasnit své povinnosti, aby neplatil něco, co nemusí, případně aby nezanedbával své povinnosti, kterým stejně neunikne.

Podrobnosti o jednotlivých podnikatelských situacích uvádí Český Rozhlas na svých specializovaných internetových stránkách Rozhlasové poplatky. Tyto platby jsou stanoveny zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 6. 2010 nepodléhá poplatkové povinnosti rozhlasový nebo televizní přijímač, který je neoddělitelnou součástí koncového mobilního telekomunikačního zařízení (tj. mobilního telefonu).

Televizní poplatky

Placení televizních poplatků České televizi je rovněž požadováno zákonem a podnikatel nemá při jejich placení mnoho na výběr. Opět je ale nutné si ujasnit za co přesně má a nemá platit.

Podrobnosti o jednotlivých podnikatelských situacích uvádí Česká Televize na svých specializovaných internetových stránkách Televizní poplatky. Také televizní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 6. 2010 nepodléhá poplatkové povinnosti rozhlasový nebo televizní přijímač, který je neoddělitelnou součástí koncového mobilního telekomunikačního zařízení (tj. mobilního telefonu).

Autorské odměny kolektivním správcům

Mohou vzniknout situace, že rozhlas nebo televizi používáte na pracovišti, případně jsou tam zároveň přítomni i vaši zákazníci (hotelový pokoj, kadeřnictví, autoservis, obchod apod.). V takovém případě může být provoz rozhlasu a televize za určitých okolností považována například za veřejnou produkci. Pokud by to byl váš případ, musíte kromě poplatků dle zákona č. 348/2005 Sb. určité poplatky odvádět i kolektivním správcům a to podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

V praxi to znamená, že kontaktujete příslušné kolektivních správců (v praxi INTERGRAM, OSA, případně také OAZA), uzavřete s nimi licenční smlouvu a jednotlivé agentury od vás pak vybírají odměny pro umělce, které zastupují.

Vzhledem k průběžnému vývoji v této oblasti je praktické si ověřit aktuální situaci o placení jednotlivých poplatků a to jak u příslušných kolektivních správců, tak také například na Ministerstvu kultury, případně u dalších autorit.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme