FAQ – Účetnictví lze založit ještě před vydáním živnostenského listu

V krátké době začnu s podnikáním, ale již teď si připravuji provozovnu. Je možné si tyto náklady po zahájení činnosti zahrnout do nákladů? – Živnostenské oprávnění obdržím v nejbližších dnech.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je předmětem účetnictví účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (§ 2). Tentýž princip lze v zásadě vztáhnout i na daňovou evidenci.

V praxi to znamená, že pokud máte řádně zdokladováno, co jste si k provozování své živnosti pořídil a prokážete smysluplné využívání těchto věcí pro své podnikání případné kontrole finančního úřadu, mělo by to být v pořádku. Navíc uvádíte, že nezbytné vybavení pořizujete v době, kdy vám již běží lhůta pro vyřízení živnostenského oprávnění. Zmíněné náklady se tedy podle všeho objeví ve vašem nejbližším daňovém přiznání.

Předpokládá se samozřejmě, že například pro zřízení běžné dílny nebudete chtít do účetnictví dávat investice ke stavbě celého domu. Do účetnictví i do daňové evidence patří pouze doklady vztahující se k investicím souvisejícím s vaším podnikáním. V případě, že něco využíváte pro podnikání i pro osobní potřebu, může se v účetnictví i v daňové evidenci uvádět odpovídající část nákladů. Podrobnosti však závisejí na mnoha okolnostech.

Platí také, že neznáme detaily vaší situace a nejsme ani specializovaná účetní a daňová kancelář. Pro vyhodnocení konkrétní situace pečlivě zvažte všechny okolnosti. S dotazem se také můžete obrátit na některou ze specializovaných autorit (účetní, daňoví specialisté).

Na internetu najdete i specializované účetní portály, kde můžete získávat další poznatky – například Účetní kavárna, Daně a účetnictví a jiné.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl na portále doposud řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme