FAQ – Výstavy a veletrhy v zahraničí

Chtěli bychom se účastnit veletrhu v zahraničí. Kde lze zjistit, kde a kdy se veletrhy konají? Lze na účast veletrhu v zahraničí čerpat nějakou dotaci?

Údaje o zaměření, místě a datu konání nejvýznamnějších výstav a veletrhů v určité zemi jsou součástí souhrnné teritoriální informace (STI) příslušného státu, konktrétně v kapitole 8.9. „Významné veletrhy a výstavy v teritoriu“. Další informace o konání výstav a veletrhů ve světě lze nalézt na internetových stránkách:

Pokud se týká případných podpor, jednotlivé podmínky pro jeijch získání se odvíjí od typu veletrhu/výstavy:

  • v případě příspěvků MPO je základním předpokladem je přítomnost dané akce na seznamu oficiálních účastí České republiky. Podrobnější informace o kategoriích oficiálních účastí a jejich seznam naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • v případě, že veletrh na seznamu chybí, lze o příspěvek žádat prostřednictvím programu Marketing v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Více o programu na stránkách agentury CzechInvest.
  • při prezentaci na zahraničních veletrzích firmám asistuje také agentura CzechTrade.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme