FAQ – Základní informace k provozu portálu BusinessInfo.cz

K jakému účelu slouží portál BusinessInfo, kdo je provozovatelem portál, kdo jsou partneři portálu, jaká je průměrná návštěvnost portálu a další podobné dotazy.

K čemu slouží portál BusinessInfo.cz

Informační portál BusinessInfo.cz je integrovaný systém informací pro podporu podnikání a exportu. Portál byl spuštěn v roce 2001. Během celé dosavadní existence si díky své výrazné praktické hodnotě získal všeobecné uznání a řadu spokojených příznivců. Portál na jednom centrálním místě sdružuje a zpřístupňuje relevantní informace, které jsou užitečné k podnikání a k posílení konkurenceschopnosti českých podniků. Publikované informace pocházejí buď z vládních, nebo skrze partnery portálu i z jiných důležitých zdrojů.

Primárním cílem portálu je být komfortní branou ke klíčovým podnikatelským informacím ze státní správy, které jsou jinak roztroušeně publikovány na individuálních webových stránkách jednotlivých ministerstev a jiných státních úřadů. Prostřednictvím portálu BusinessInfo.cz tak podnikatelé mají pohodlný on-line zdroj informací, kde na jednom místě najdou velké množství kompletně zpracovaných témat pro podnikání a export. Úkolem redakce portálu je zároveň napomáhat uživatelům v orientaci a nasměrovat je i na případné další informační zdroje.

Kdo je provozovatelem portálu BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz je koordinován státem. Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Koordinací a realizací byla pověřena Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade).

Provoz redakce portálu zajišťuje pro státní agenturu CzechTrade od roku 2013 společnost Mladá fronta a. s. Dodavatelem HW a SW části je v současnosti společnost T-systems.

Kdo jsou partneři portálu BusinessInfo.cz

Problematika podnikání a exportu je značně široká a s tím koresponduje i počet participujících organizací. Aktuální počet partnerských organizací odpovídá snaze zadavatele projektu co nejlépe pokrýt informační záběr podnikatelského portálu. Mezi partnery a současně i aktivní poskytovatele informací patří:

Dalšími partnery jsou významné státní instituce a organizace, především:

Partnery projektu tvoří také významné nestátní organizace, svazy a sdružení. Například:

Jsou na portálu také autentické informace nebo pouze shromažďuje informace odjinud?

Portál BusinessInfo.cz jednak shromažďuje a třídí informace ze státní správy, jednak koncentruje anotované odkazy na další konkrétní informační zdroje. Vedle toho se zaměřuje i na vyhledávání dalších, dosud nezveřejněných informací ze státní správy, jež jsou relevantní pro poslání portálu.

Na portálu BusinessInfo.cz je například publikován unikátní soubor textů zaměřených na právnické minimum každého podnikatele. Vedle toho portál BusinessInfo.cz zveřejňuje také praktické návody pro zahájení podnikatelské činnosti pro široké spektrum různých oborů podnikání. Tyto návody jsou garantovány Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. relevantními organizacemi státní správy.

Jaká je průměrná návštěvnost portálu BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz má díly průběžné obsahové údržbě a vysoké relevantnosti publikovaných údajů stabilně vysokou návštěvnost. V roce 2012 navštívilo portál BusinessInfo.cz každý měsíc průměrně 228 365 návštěvníků, respektive bylo každý měsíc zaznamenáno průměrně 525 552 zhlédnutí. Aktuální i historické návštěvnosti portálu BusinessInfo.cz je věnován samostatný dokument.

Existují podobné portály v zahraničí?

Ano, podobné projekty v zahraničí úspěšně běží a byly též brány do úvahy při tvorbě portálu BusinessInfo.cz. Pro vznik portálu BusinessInfo.cz byl inspirací například projekt kanadské vlády s názvem Strategis (v současnosti Industry Canada) www.ic.gc.ca, který za svou podporu podnikání získal několik prestižních mezinárodních ocenění. Dalšími úspěšnými zahraničními reprezentanty portálů tohoto typu jsou irský gov.ie, britský www.gov.uk, australský www.business.gov.au nebo opět kanadský www.canadabusiness.ca

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme