Ghana: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Odkaz na mapu oborových příležitostí v Ghaně, naleznete zde.

 

Perspektivní oblastiv Ghaně pro české exportéry:

Automobilový průmysl

Dovoz nových aut roste 10% ročně. V Ghaně je potenciál importovat asi 300,000 aut ročně. Současně jezdí po ghanských silnicích velký počet dovezených ojetých aut, u kterých existuje značná poptávka po nových částech či příslušenství. Vláda v rámci své transformační agendy označila výrobu vozidel a součástek za strategické odvětví, které má být podporováno. Vláda v rámci toho zavedla mnoho pobídek pro zahraniční investory.

Energetický průmysl

Ghana plánuje masivní investice do největšího národního dodavatele elektřiny a to z důvodu zvyšující se poptávky po elektrické energii. Cílem národní energetické politiky je navýšení produkce ze současných 2 tis. MW na 5 tis. MW.  Spalovny odpadu jako zdroj energie jsou pak nejvítanějším řešením zejména v městských aglomeracích. Ghana usiluje o navýšení produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů ze současného 1% z celkové produkce energie až na 10% v roce 2022. Je zde proto potenciál pro solární a větrné elektrárny, u kterých se předpokládá produkce až 1 100 MW. Dalším klíčovým cílem země je navýšení produkce energie z oceánských proudů. Počítá se s konstrukcí a následnou instalací potřebných vodních turbín do oblastí s vyšší četností přílivových vln.

Chemický průmysl

Ghanský chemický průmysl tvoří velmi malou část celkového průmyslu země. Mezi největší položky tohoto průmyslu patří léky, kosmetika a chemikálie pro domácí užití. Rostoucí trend vykazuje zejména petrochemický průmysl. Největší vládní investice směřují do ropné rafinerie v Temě, která denně vyprodukuje 45 – 60 tisíc barelů ropy zejména s cíle zajistit produkci importovaných ropných produktů jako jsou maziva, topné oleje a umělá hnojiva.

Obranný průmysl

Hlavním cílem strategického plánu, přijatého v roce 2013, je modernizace ghanského obranného průmyslu, na který ghanská vláda vyčlenila 145 mil. USD. V rámci této modernizace by měly být vojákům pořízeny malé ruční zbraně včetně nábojů, nová armádní obrněná vozidla, padáky a další armádní doplňky. Mezi dlouhodobější plány Ministerstva obrany patří podpora a zapojení se do mírotvorných operací OSN a posílení vnitřní bezpečnosti v zemi, včetně zesílení ochrany ropného průmyslu v západní části země.

Stavební průmysl

V Ghaně dochází k rozvoji stavebního průmyslu, důkazem je roční nárůst o 6,2 %. V roce 2015 byla odsouhlasena výstavba 5 tis. nových bytových jednotek v časovém rozmezí pěti let. Zároveň byla udělena řada veřejných zakázek na stavební práce v podobě modernizace přístavů či výměny potrubí. V roce 2015 byl Infrastrukturálním investičním fondem schválen projekt pro období 2015-2020, pro který bylo vyhrazeno 2,5 mld. USD. V rámci tohoto projektu by mělo dojít k rekonstrukci klíčových mostů, nadjezdů a dalších infrastrukturních staveb. Toho využila česká společnost k podpisu dohody o stavbě 50 ks mostů s opcí na další 150 mostů v letech 2019 – 2022.

Železniční průmysl

V Ghaně bylo v 02/2017 zřízeno nové ministerstvo pro rozvoj železnice. Hlavní cíle ministerstva, definované v „Hlavním plánu pro železnice Ghany“ z roku 2013 jsou propojit největší města Ghany, využít Ghanu pro přepravu zboží z vnitrozemských zemí jako je Burkina Faso k přístavům v Temě a Takoradi a opačně a poskytnout přepravní cesty pro transport nerostných surovin z oblastí jejich ložisek jak ve vnitrozemí (mangan, bauxit, železná ruda) tak i na pobřeží (ropa a zemní plyn). V prioritním plánu je výstavba 1.394 km železnic do roku 2020 v objemu 7,8 mld. USD, které mají pocházet především ze zahraničních investic. V plánu je také záměr vybudovat tramvajový systém v Akkře a Kumasi.

Textilní a obuvnický průmysl

Tento tradiční průmysl, který dříve tvořil největší část ghanského průmyslu, je v posledních letech na ústupu zejména z důvodu levného importu z Asie a Indie a nelegálního dovozu padělaných látek přes hranice s Togem a Pobřežím Slonoviny. V současné době jsou v Ghaně celkem 4 textilní továrny, které ročně přichází o 8 % svých zaměstnanců. Evidujeme zvýšenou poptávku po tkaninách a textiliích velmi vysoké kvality, kterou dovoz z Asie nedokáže pokrýt.

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Vláda v rámci předvolebního roku plánuje investice do zdravotního sektoru a to jak výstavby nových nemocnic a poliklinik, tak do přístrojového vybavení. V roce 2019 ZÚ Akkra uspořádal B2B seminář, jehož se zúčastnilo více jak 80 zástupců ghanských nemocnic, poliklinik a farmaceutických firem. Cílem bylo navázat obchodní spolupráci mezi ghanskými a českými firmami. Ghanská strana kvituje kvalitu českých výrobců a dodavatelů, je zde proto velký potenciál navázat na již úspěšnou spolupráci

Zemědělství a potravinářský průmysl

Jedná se o jeden z nejdůležitějších sektorů ekonomiky, který zaměstnává až 70% pracovní síly a podílí se na 24 % HDP země. Prioritním cílem současné vlády je zajistit soběstačnost v produkci rýže, kukuřice a sójových bobů a usiluje o zajištění finančně dostupné zemědělské techniky pro drobné a střední zemědělce. V roce 2018 dovezla Ghana 512 000 jednodenních kuřat brojlerů. V roce 2019 zahájila vláda kampaň na rozvoj konkurenceschopného a účinějšího živočisného průmyslu, která by měla zvýšit domácí produkci a snížit dovoz živočišných produktů. Rostoucí poptávka po hospodářských zvířatech a drůbežářskcýh produktech představuje mnoho příležitostí k investicím mezi něž patří také poptávka po krmivech, hnojivech a technologií na zpracování. Taktéž každoroční dovoz cukru do Ghany činí 400 mil. USD (zhruba 80 % veškerého cukru se dováží) a existuje potřeba výstavby nových cukrovarů nebo revitalizace již nefungujících, postavených experty z ČR v 80. letech minulého století. Ghana sice znovuotevřela továrnu na výrobu třtinového cukru, ale zdejší produkce zdaleka nedokáže uspokojit poptávku. 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní produkty pro dovoz do Ghany 

 • zemědělská technika + příslušenství
 • hnojiva
 • osiva
 • krmné směsi
 • technologie zavlažování
 • vybavení drůbežáren
 • fotovoltaická zařízení a jiné zdroje el.energie,
 • malé vodní elektrárny,
 • turbíny, kotle
 • auta osobní, přívěsy, součástky a příslušenství
 • strojní zařízení pro těžební průmysl 
 • chemikálie pro těžební průmysl
 • cukr, mléko a smetana v prášku, pivo, destiláty, pšenice
 • telefonní přístroje, rozvodné soustavy
 • zařízení na zpracování ovoce, zařízení na úpravu vody, plnící linky na nápoje,

Ghanská vláda má několik prioritních oblastí, které chce přednostně rozvíjet a o které by se mohli naši případní investoři zajímat. Jsou to:

 • zemědělství a na ně navazující agroprůmysl – produkce drůbežího masa, závody na zpracování přebytků produkce ovoce a zeleniny,
 • obranný průmysl – údržba a modernizace vojenské techniky, obnova výzbroje a výstroje
 • zpracování odpadu – spalovny, třídírny
 • úpravny a čistírny vody
 • infrastruktura – zejména z hlediska přístupu k zemědělským plochám
 • sociální oblast (školství a zdravotnictví)
 • vládní služby (různé registry)
 • turistika
 • automobilový průmysl

Velmi lukrativní oblastí se stává výstavba a pronajímání bytů. Vzhledem k rychle rostoucí spotřebě elektrické energie vzroste v brzké době poptávka po netradičních zdrojích energie.

Aktuální sektorové příležitosti pro Ghanu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější události (veletrhy, výstavy, show atd.) pro prezentaci českých exportérů v Ghaně pro kalendářní rok 2020, je možné nalézt: zde

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem