Ghana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana leží v západní Africe, je členem regionálního sdružení ECOWAS. Předpokládá se, že země se stane nejrychleji rostoucí ekonomikou v subsaharské Africe s tempem růstu HDP ve výši 8,8% v roce 2019,  díky produkci ropy a plynu.

Její ekonomika je závislá na zemědělství a službách, rozvíjí se těžba nerostných surovin. Ghana vyváží zejména kakao, zlato a tropické dřevo (méně surovou ropu, diamanty, bauxit, mangan); dováží rýži, drůbeží maso, automobily, strojírenské výrobky, spotřební zboží všeho druhu, chemikálie, elektroniku, rafinovanou ropu a ropné produkty, textil, léky.

Hlavním ekonomickým sektorem jsou služby následované průmyslovým sektorem a zemědělstvím. Hlavním cílem vlády je transformovat průmyslový sektor ze stavu závislosti na přírodních zdrojí do stavu dodavatele přidané hodnoty.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Ghanská republika (the Republic of Ghana)
 • Prezident: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (od roku 2016)
 • Viceprezident: Dr. Mahamudu Bawumia
 • Ministryně zahraničních věcí: Shirley Ayorkor Botchway
 • Složení vlády: složení vlády

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 29,74 mil. (2019)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,5 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0–14 let: 38,01 %
 • 15–24 let: 18,63 %
 • 25–54 let: 34,14 % 
 • 55–64 let 4,97 %
 • 65 a více 4,25 %

Národnostní složení: 

Na území dnešní Ghany žije přibližně 50 etnických skupin hovořící různými jazyky a dialekty, mezi hlavní patří:

 • Akan (47,5 %)
 • Dagbani (17,0 %)
 • Ewe (14,0 %)
 • Ga-Adangbe (7,0 %)
 • Gurma (6,0 %)
 • Guan (4,0 %)
 • Gurunsi (2,5 %)
 • Bissa (1,0 %)
 • ostatní etnika (1,0 %)

 Náboženské složení: 

 • křesťané (71,2 %)
 • muslimové (17,6 %)
 • tradiční náboženství (5,2 %)
 • ostatní (0,8%)
 • bez vyznání (5,2%)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2014

2015

2016

2017

2018

1474

1495

1550

1779

1 632

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

4,0

3,9

3,3

8,4

5,6

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2014

2015

2016

2017

2018

15,5

17,2

17

12,4

9,4

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

5,2

5,54

5,77

5,8

5,5

podle údajů Světové banky

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

21,2

23,1

23,4

       22,0 17,9

Výdaje

29,8

28,7

28,4

28,5

24,3

Saldo

-8,7

-5,7

-5,0

       -6,5  -6,4

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook, CIA

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-5,7

-5,7

-3,1

-2,7

-1,0

-0,6

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2014

2015

2016

2017

2018

72,1

70,8

66,0

70,5

 57,9

roky 2014 – 2017 podle údajů IMF; rok 2018 dle MF Ghany

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2014

2015

2016

2017

2018

3 500

5 000

5 900

6 900

7 000

podle údajů WB, World Development Indicators

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Ghanská banka dne 11. září 2017 vydala směrnici o minimálním kapitálu, na jejímž základě byly všechny univerzální banky povinny do 31. prosince 2018 zvýšit svůj minimální splacený kapitál na 400 milionů GH₵ (cca 70 mil.EUR). V návaznosti na rekapitalizační operaci, která skončila v závěru obchodu 31. prosince 2018, působí nyní v Ghaně dvacet tři (23) univerzálních bank.

 

Po vyčištění bankovního sektoru je Bank of Ghana připravena použít od vlády 7 mld. GH₵ na podporu ohrožených spořících a úvěrových společností a dalších finančních domů. V současné době existuje asi 37 spořících a úvěrových společností a 22 finančních domů, z nichž téměř čtvrtina je v nouzi. Pouze osm z 37 společností působících v sektoru spořitelen a úvěrů splácelo kapitál nad minimální částku 15 milionů GH₵ (2,6 mil. EUR).
 
Sektor finančních služeb Ghany je rozdělen do tří hlavních kategorií – bankovních, nebankovních a mikrofinančních institucí. Spořitelny a úvěrové společnosti spadají do kategorie nebankovních finančních institucí, zatímco mikrofinanční společnosti spadají do kategorie mikrofinančních institucí. Úvěrová a spořitelní společnost by měla mít počáteční kapitálový požadavek ve výši 15 milionů GH₵, zatímco u mikrofinanční společnosti je to 2 miliony GH₵.
 

V Ghaně nyní působí následujících banky:

 • Access Bank (Ghana) Plc
 • Agricultural Development Bank Limited
 • Bank of Africa Ghana Limited
 • Barclays Bank of Ghana Limited
 • CAL Bank Limited
 • Consolidated Bank Ghana Limited
 • Ecobank Ghana Limited
 • FBNBank (Ghana) Limited
 • Fidelity Bank Limited
 • First Atlantic Bank Limited
 • GCB Bank Limited
 • Guaranty Trust Bank (Ghana) Limited
 • National Investment Bank Limited
 • Omni-BSCI Bank Ghana Limited
 • Prudential Bank Limited
 • Republic Bank (Ghana) Limited
 • Societe Generale (Ghana) Limited
 • Stanbic Bank Ghana Limited
 • Standard Chartered Bank (Ghana) Limited
 • United Bank for Africa (Ghana) Limited
 • Universal Merchant Bank Limited
 • Zenith Bank (Ghana) Limited
 • ARB Apex Bank Limited
 • First National Bank (Ghana) Limited
 • GHL Bank Limited

Poznámka: First National Bank a GHL Bank jsou v procesu sloučení.

 

Další bankovní zastoupení:

 • Exim Bank of Korea
 • Bank of Beirut

Nejvýznamnější pojišťovací společnosti v Ghaně:

 • Activa International Insurance Company-Ghana Limited
 • Allianz Insurance Company Gh. Ltd
 • Donewell Insurance Company Limited
 • Enterprise Life Assurance Company
 • Glico General Insurance Company Limited
 • Hollard Life Assurance Company Limited
 • Metropolitan Life Insurance Ghana Limited
 • NSIA Insurance Company Limited
 • Old Mutual Life Assurance Company Ghana
 • Phoenix Insurance Company Limited
 • Provident Insurance Company Limited
 • Prudential Life Insurance Ghana
 • Quality Life Assurance Company
 • Regency Nem Insurance Ghana Limited
 • SIC Insurance Company Limited
 • Star Assurance Company Limited
 • Vanguard Assurance Company Limited

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Institucí pro výběr, vyměření a účtování daně z příjmu v Ghaně je Ghana Revenue Authority (GRA). Daně z příjmu z prodeje a služeb (Value Added Tax) jsou řízeny domácí divizí Domestic Tax Revenue Division (DTRD), která spadá pod GRA; cla a nepřímě daně jsou spravovány celní divizí Customs Division (CD), také působící v rámci GRA.

Základními zákony regulujícími daně jsou:

 • zákon o dani z příjmu z roku 2016 – Revenue Administration Act 2016 (Act 915)
 • dodatek o DPH z roku 2013 – Value Added Tax (Act 870)
 •  regulace o DPH z r.2016 – Value Added Tax Regulations 2016 (L.I 2243)
 • zákon o dani z příjmu z roku 2015 – Income Tax Act 2015 (Act 896)
 • regulace dani z příjmu z r. 2016  – Income Tax Regulations 2016 (L.I 2244)
 • zákon o clech z roku  2015 – Customs Act 2015 (Act 891)

Schéma některých daní v roce 2017:

 • Fyzické a právnické osoby jsou povinny platit daň z příjmu (5-25 %)
 • korporátní daň pro podniky je obecně 25%,
  • společnosti operující v důlním průmyslu a v tzv.“upstream“petrochemickém průmyslu (průzkum a těžba) platí 35 %
 • zvýhodněnou sazbu mají např. hotely 22%
 • společnosti ve volných zónách platí 15% a to až po daňových prázdninách
 • při exportu netradiční produkce se platí jen 8%
 • daň z kapitálových příjmů (10–15 %),
 • darovací daň (5 %)
 • daň z majetku, daň z pronájmu (8 %)
 •  půjček pro zemědělské podniky a leasingové společnosti se platí jen 20%
 • společnosti evidované na burze (Ghana Stock Exchange) platí od 1.1.2004 jen 22%

Daňový základ se dá snížit, pokud je jednotlivec svobodný alespoň se dvěma závislými dětmi, tělesně či psychicky postižený, je starší 60 let aj.

Výrobní podniky mají řadu úlev podle lokality i sortimentu výroby:

Podle lokace:

Daň z příjmu pro výrobní podnik v lokaci:

 • Akkry a Temy (25%)
 • v regionálních „hl.městech“ (18,75%)
 • ve free zónách (0%)
 • kdekoli jinde (12,5%)

Podle sortimentu:

 • farmy produkující plody ze stromů (tree crop farming) – 10 let od první sklizně
 • produkce kakaových bobů – neomezeně
 • produkce domácích zvířat – 5 let od zahájení produkce
 • agro-zpracovatelský podnik – 5 let od zahájení komerční výroby
 • zpracování odpadu – 7 let od zahájení komerční produkce
 • Zaměstnavatel platí 12,5 % daň ze mzdy. Od ledna 2016 platí i nová daň pro osoby samostatně výdělečně činné.

Daň z přidané hodnoty (Valued Added Tax) a sociální a příspěvek na zdravotní pojištění National Health Insurance Levy (NHIL)

Ghana oddělila 2,5% ze sazby DPH na národní zdravotní příspěvek. To znamená, že nová sazba DPH je 12,5% namísto předchozí konsolidované 15%. DPH je účtována všem dodavatelům podléhajícím dani i dovozům. 2,5% národní zdravotního příspěvku je nyní spojeno s odvodem ve výši 2,5% do tzv. kombinovaného poplatku ve výši 5%. Tento nový poplatek je nyní označován jako „Zdraví a vzdělávání“.

 

Účinný a důsledný systém výběru daní zůstává jedním z palčivých problémů ghanské vlády. Vláda se snaží zavádět přísné postihy na neplatiče daní, nicméně k realizaci postihů dochází jen zřídka. Pro zefektivnění systému výběru daní byl v souvislosti se zavedením VAT vypracován dokonalejší registr plátců daní, Taxpayer Identification Numbering System.

Více o daních je možno se dozvědět na adrese: daňový průvodce 2018.

11. dubna 2017 podepsaly zástupci České republiky a Ghany Dohodu o zamezení dvojímu zdanění – v dubnu 2019 již prošla schvalovacím řízením v ČR, čeká se na ghanskou stranu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem