Haiti

Rozcestník vám přináší jedinečné informace z teritoria Haiti, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na haitský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo z Haiti od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

Aktuality z Haiti

Rozcestník
• Teritorium: Amerika | Haiti | Zahraničí