Indonésie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Český vývoz do Indonésie se v posledních letech vyvíjel relativně velmi dobře. V r. 2014 dosáhl zatím nejvyššího objemu, a to 172,6 mil. USD, což byl nejlepší výsledek v historii samostatné ČR . V roce 2016 šlo o objem 153,149 mil. USD. V roce 2017 pak došlo statisticky k poměrně významnému propadu, který nicméně koreluje i s celkovým poklesem vývozů z EU do země. Přestože je Indonésie největší zemí regionu, v objemu obchodu s pohledu ČR  je ze zemí ASEAN až na 5. místěo ovšem souvisí také se skutečností, že v řadě případů je původem české zboží do Indonésie reexportováno a v bilaterálních statistikách se tak neobjeví. Typicky zboží do země vstupuje přes Singapur, který je z pohledu země obchodním a finančních hubem. V kontextu akvizicí v českém prostředí je aktuálně také řada velkých exportů realizována přes Koreu.

Trvalým jevem vzájemné obchodní výměny je záporné saldo. S touto skutečností se však potýká většina členských zemí EU.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. USD

tis. USD

tis. USD

tis. USD

2013

152 904

269 480

422 384

-116 576

2014

173 227

280 287

453 514

-107 060

2015

131 914

268 977

400 891

-137 063

2016

153 149

319 443

472 592

-166 294

2017

112 574

397 112

509 686

-284 538

2018

135 117

342 959

478 076

-207 842

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura českého vývozu do Indonésie se za posledních 10 let výrazně změnila ve prospěch organických chemikálií (zejména aminosloučenin), telekomunikačních zařízení a průmyslových armatur, které nahradily tradiční zařízení pro energetiku, sklo a textilní stroje. Tyto změny souvisí se skutečností, že náš export do tohoto teritoria je v nových podmínkách postaven na obchodní realizaci menších a středních firem, přičemž se ukazuje, že tyto firmy jsou schopné proniknout na náročný indonéský trh a dlouhodobě na tomto trhu obstát. V mnoha případech jsou při svých obchodních aktivitách flexibilnější než dříve zavedení velcí výrobci a dodavatelé.

V českém exportu momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru, jehož realizace by významněji přispěla ke snížení záporného salda vzájemné obchodní bilance. Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na indonéském trhu je výzvou do budoucna.

Ještě více je patrná dlouhodobá komoditní změna u českého dovozu, kdy celkem tři z pěti hlavních položek dovozu jsou buď z oblasti zařízení pro počítače, nebo z oblasti elektronických výrobků.

Zbývajícími hlavními dovozními položkami jsou kaučuk, obuv, oděvy a dřevo.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je dosud relativně nízká. Na rozdíl od některých sousedních zemí se Indonésie příliš neprofiluje ani v outsourcingu, a to i k relativně nízké rozšířenosti angličtiny. Z české starny lze ve faktické rovině jako poskytovatele služeb v oblasti financí vnímat působení indonéské pobočky HomeCredit, která je bez pochyb největší investicí spojenou s českým kapitálem.  Do budoucna se jako perspektivní pro uplatnění českých firem v Indonésii jeví oblast fintech a e-commerce.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů indonéské strany BKPM se ČR v roce 2018 zařadila na 57. místo ze 140 zemí původu investorů. Podle této evidence bylo z ČR investováno 1,6 mil. USD v rámci 8 projektů. Největší objem v rámci sledovaných oborů zaznamenaly „hotely a restaurace“. BKPM přitom eviduje pouze registrované investory a vychází z jimi doložených reportů.

Prvním společným česko-indonéským joint-venture je firma PT. Indonesian Water Equipment Technology (PT. IWET), založená českými firmami IWET Brno, GEOtest Brno a SIGMA Group Lutín a indonéskou firmou PT. Lufapak Indonesia. Firma funguje od r. 2008 a zabývá se výstavbou čističek odpadních vod a dodávkami dalších environmentálních technologií. Řada dalších českých firem má v Indonésii místního zástupce (např. ČKD Blansko, TATRA, TESLA Holding, ELDIS Pardubice, Preciosa, atd.).

Dalším česko-indonéským joint-venture je PT Home Credit Indonesia společný podnik Home Credit Indonesia BV (součást skupiny PPF) a místního partnera, přičemž toto spojení je pochopitelně založeno i ze zákona mandatorní účasti místního partnera v případě podnikání v relevantním odvětví. Společnost poskytuje finační služby v některých indonéských městech od počátku roku 2013.

V Indonésii již několik let působí česko indonéská poradenská a zprostředkovatelská společnost Cekindo, dříve Czech-ina, která se specializuje na průzkumy trhu, registraci firem, vyhledávání místních partnerů a další poradenské a servisní služby. V neposlední řadě v místě vytvořila společné zastoupení se společností Del a. s. specializovanou na automatizaci a robotozaci výrobních procesů.

Úspěšnou česko indonéskou firmou je společnost Chateau Backyard specializovaná na výrobu stylového dřevěného nábytku s vysokým podílem manuální práce. Registrováno je rovněž několik firem v oblasti cestovního ruchu jako PT. Gili Property Management, PT. Sulawesi Eco Resorts, PT. Mansora, Yuskitama Lestari, Kronen Dewata, Anugrah Lestari Mandiri. V oblasti vzdělání působí PT.  Ecom Technology Indonesia a v oblasti poradentsví PT. Romaka Bali. V Indonésii rovněž sídlí regionální zástupce společnosti Hydropol specializované na budování hydroenergetických staveb.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Hospodářská spolupráce mezi ČR a Indonésií je smluvně zakotvena ve třech základních dokumentech:

 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění z roku 1994, v platnosti od 26. 1. 1996.
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic z roku 1991, v platnosti od 21. 6. 1999.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci z roku 2007, v platnosti od 6. 6. 2008.

Platné smlouvy v dalších oblastech

 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Indonéské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Jakarta, 31. 5. 1958
 • Dohoda o spolupráci ve vědě, školství a kultuře mezi Československou republikou a Indonéskou republikou, Jakarta, 31. 5. 1958
 • Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou, Praha, 29. 5. 1961
 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou o platebních závazcích Indonésie a Protokol, Praha, 22. 9. 1967
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o konsolidaci indonéských závazků z dluhů, Praha, 3. 6. 1971
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě, sjednaná výměnou nót, Jakarta, 18. 1. 1986
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol, Jakarta, 4. 10. 1994
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Jakarta, 28. 4. 1995
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, Praha, 17. 9. 1998
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky, Jakarta, 12. 11. 2007
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany, Jakarta, 21. 11. 2006
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě, Jakarta , 20. 2. 2017

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2004 zasáhla indonéskou provincii Aceh na severní Sumatře ničnivá tsunami, která si vyžádala tisíce lidských životů. ČR a český nevládní sektor se významně angažovaly při obnově této oblasti. Návazné humanitární a rozvojové aktivity se státní podporou byly po necelé dekádě ukončeny a provincie je dnes prakticky v lepší situaci než před katastrofou.

V r. 2010 Česká republika dokončila v Indonésii poslední bilaterální projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Jednalo se o projekt v gesci Ministerstva zemědělství ČR: „Obnova území v okolí jezera Tondano“ s celkovým rozpočtem 7 mil. Kč. Realizátorem byla společnost Mott MacDonald Praha s.r.o.

V současnosti Indonésie nepatří mezi prioritní nebo projektové země české rozvojové pomoci, což limituje realizaci aktivit v dané oblasti.

Vítanou novinkou  je tak spuštění rozvojových B2B projektů České rozvojové agentury v roce 2016, o které je v souvislosti s Indonésií velký zájem. Zatímco v roce 2017 byl z osmy projektů vybrán k realizaci jen jediný, v roce 2018 bylo realizováno pět projektů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem