Indonésie

Rozcestník informací o Indonésii:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Indonésií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Indonésií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Obchodní etiketa a průběh jednání

  Dodržování pravidel může napomoci úspěšnému navázání kontaktů. Oslovení Bapak nebo Pak (Sir) nebo Ibu (Madam) jsou univerzálně používané při oslovení indonéského partnera. Muži i ženy si potřásají ruce na uvítanou. Pokud je servírovaný nějaký druh pití, je nezbytné počkat, až hostitel dá pokyn ke konzumaci. Lepší je se držet celkově formálně, dokud se indonéský protějšek nerozhodne pro celkovou větší uvolněnost.

  Může dojít k tomu, že se při prvním obchodním setkání obchodní záležitosti vůbec nediskutují, ale připravuje se tak cesta pro další konzultace. Rozhovor se vede na obecná témata a doporučuje se vyhýbat osobním záležitostem. Místo přímého použití slova „no“, většina Indonésanů raději řekne „belum“, což znamená „not yet“.

  Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitby.

 2. Komunikace

  Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používané místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

 3. Sjednávání schůzky

  Je důležité být na schůzce včas, přestože je velmi obvyklé, že začne později, než bylo domluveno. Indonésané očekávají ze strany svých obchodních partnerů včasnost a své vlastní opoždění nikdy nekomentují. Pracovní doba začíná jak v soukromých, tak i státních úřadech poměrně brzy. Pracuje se od pondělí do pátku, na rozdíl od jiných muslimských zemí.

 4. Vizitky a jejich prezentace

  Prezentace vizitek, která následuje po představení má svoje pravidla. Vyžaduje se velká pozornost a soustředěnost. Vizitka musí být prezentovaná každé osobě, která se zúčastní jednání, a po obdržení se pečlivě studují a drží oběma rukama. Nikdy se na ni nesmí psát a uschovávat v zadní kapse kalhot. Doporučují se také dvojjazyčné vizitky v angličtině a indonéštině.

 5. Trpělivost

  Indonésané jsou zvyklí o cenách smlouvat. Cena bývá smluvní většinou v případech, kdy není uvedena. Od obchodníka, který chce v Indonésii uspět, to vyžaduje velkou trpělivost a většina obchodních jednání o smluvních podmínkách a náležitostech trvá déle, než bylo plánováno. Rozhodně musí dojít k více než jednomu obchodnímu setkání.

 6. Osobní vztahy a kontakty

  Obecně se dá říci, že bez osobních kontaktů a vzájemného obchodování tváří v tvář se jen velmi těžko rodí nějaký efektivní byznys. Je potřeba vybudovat osobní vzájemné vztahy. Indonésané hovoří potichu a tlumeným tónem. Hluční lidé bývají považovaní za agresivní. Je nutné zůstat zdvořilý a možná se dozvíte, co si myslí a chtějí slyšet. Pokud se Indonésan začne chovat chladně a odtažitě, je zřejmé, že nastal nějaký vážný problém. 

 7. Nebezpečí a nepříjemnosti

  Celkově je v zemi bezpečněji než v mnoha evropských městech. Ale jako všude na světě je nutné čelit kapesním a jiným zlodějům. Pokud si chráníte své cennosti a přijmete opatření, je jen malá šance, že budete okradení. V případě jakýchkoliv problémů je opravdu nutné vše nahlásit policii. O tom, že země je v tomto směru na slušné úrovni, svědčí masový rozvoj cestovního ruchu a nárůst počtu turistů v posledních letech.

 8. Bonita a ověření firmy

  Pro samotné navázání dlouhodobých obchodních styků, je nezbytné prověřit každou indonéskou firmu. Její bonitu, serióznost, případně jestli má nějaké reference. Jen tak je možné se vyhnout případným problémům ještě před realizací obchodu. K tomu vám pomůže využití služeb zahraničního zastoupení agentury CzechTrade v Jakartě.

 9. Perfektní příprava na jednání

  Přestože si připravíte podklady a zahrnete do přípravy na jednání všechny možné argumenty, hlavně pro cenová jednání, prokážete znalosti o konkurenci a celkové situaci na trhu v daném segmentu, může se vám stát, že budete z indonéské strany nějakým způsobem překvapeni nebo zaskočeni. Obrňte se trpělivostí a buďte přátelští a optimističtí.

 10. Angažování profesionálů

  Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti a rozlehlosti Indonésie je poměrně složité navázání a rozvoj obchodních aktivit bez fyzické přítomnosti na trhu. Samozřejmě v mnoha případech se prvotní obchodní kontakty odehrávají běžnými metodami komunikace. Nejefektivnější formou se jeví využití komplexních služeb, které nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí

Doporučujeme