Indonésie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Indonéská republika
 • Republik Indonesia (indonésky)
 • Republic of Indonesia (anglicky)

Složení vlády

(Poznámka: Návazně na dosud finálně nepotvrzené výsledky celonárodních voleb (17.4. 2019) a zformování nového parlamentu bude sestavena nová vláda, kterou podle všeobecného přesvědčení nadále povede prezident Joko „Jokowi“ Widodo. Do vzniku nové vlády, který se odhaduje v horizontu měsíce září, bude ve funkci stávající, dosluhující kabinet

 

 • Hlavou státu a výkonné moci je prezident Joko Widodo,
 • vice-presidentem je Ma’ruf Amin
 • Koordinující ministr pro politické, právní a bezpečnostní záležitosti Mahfud MD
 • Koordinující ministr pro ekonomické záležitosti Airlangga Hartarto Koordinující ministr pro námořní záležitosti a investice Luhut Pandjaitan
 • Koordinující ministr pro rozvoj lidských zdrojů a kulturu Muhadiir Effendy Ministr obrany Prabowo Subianto
 • Státní tajemník Pratikno
 • Ministr vnitra Tito Karnavian)
 • Ministryně zahraničních věcí Retno LP Marsudi
 • Ministr pro náboženské záležitosti Fachrul Razi
 • Ministr pro právní a lidskoprávní záležitosti Yasonna H. Laoly
 • Ministryně financí Sri Mulyani Indrawati
 • Ministr kultury a školství Nadiem Makarim
 • Ministr zdravotnictví Terawan Agus Putranto
 • Ministr sociálních věcí Juliari Batubara
 • Ministr pro lidské zdroje Ida Fauziyah
 • Ministr průmyslu Agus Gumiwang Kartasasmita
 • Ministr obchodu Agus Suparmanto
 • Ministr energetiky a minerálních zdrojů Arifin Tasrif
 • Ministr pro veřejné práce a bydlení Basuki Hadimuljono
 • Ministr dopravy Budi Karya Sumadi
 • Ministr pro komunikace a informace Johny G. Plate
 • Ministr zemědělství Syahrul Yasin Limpo
 • Ministryně životního prostředí a lesnictví Siti Nurbaya
 • Ministr pro námořní záležitosti a rybolov Edhy Prabowo
 • Minstr pro záležitosti venkova, znevýhodněných oblastí a transmigrace Abdul Halim Iskandar
 • Ministr pro zemědělské a územní plánování Sofyan Djalil
 • Ministr pro plánování národního rozvoje Suharso Monoarfa
 • Ministr pro administrativní a správní reformu Tjahjo Kumolo
 • Ministr pro malé a střední podniky Teten Masduki
 • Ministr pro státní podniky Erick Tohrir
 • Ministr turistiky a kreativní ekonomiky Wishnutama Kusubandio
 • Ministryně pro rovnoprávnost žen a ochranu dětí I Gusti Ayu Bintang Darmawati
 • Ministr pro výzkum, technologie a vyšší vzdělávání Bambang Brodjonegoro
 • Ministr mládeže a sportu Zainudin Amali
 • Šéf prezidentské kanceláře Moeldoko
 • Vládní tajemník Pramono Anung
 • Šéf Výboru pro koordinace investic (BKPM) Bahlil Lahadalia
 • Nejvyšší státní zástupce ST Burhanuddin

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 260 mil. (2018), čtvrtý nejlidnatější stát světa
 • Hustota zalidnění: 124 obyv./km2 (ostrov Jáva 1000 obyv./km2)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %
 • Míra populačního růstu: 1,3 % (2017)

Etnika:

 • Javánci 41,71 %
 • Sundánci 15,41 %
 • Malajci 3,45 %
 • Madurijci 3,37 %
 • Batakové 3,02 %
 • Minankabauové 2,72 %
 • Betawijci 2,51 %
 • Bantenové 2,05 %
 • Banjaresové 1,74 %
 • Balijci 1,51 %
 • Makassarové 0,99 %
 • Krebonedové: 0,94 %

Nejpočetnější přistěhovalecká etnika:

 • Číňané (5 mil.)
 • Arabové
 • Indové

Náboženské složení:

 • muslimové (86,1 %)
 • protestanti (5,7 %)
 • katolíci (3 %)
 • hinduisté (1,8 %)
 • buddhisté (1 %)

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP (v běžných cenách, USD mld.)

853,4

862,7

906,7

953.7

100,08

Přírůstek HDP (%)

4,8

5,1

5,1

5,18

5,02

Nezaměstnanost (%)

6,2

5,8

5,5

5,2

6,3

Roční inflace (%, průměr, ve spotř. cenách)

3,4

3,0

3,41

3,13

2,72

Směnný kurs (IDR/USD, průměr)

13 392

13 473

13 764

14 400

13 956

Úroková sazba Bank of Indonesia (v %)

7,50

6,50

4,25

6,00

6,00

Veřejný dluh (% HDP)

27,0

27,8

28,4

30,0

30,2

Saldo běžného účtu (% HDP)

-2,1

-1,8

-2,92

– 2,98

-2,8

Chudoba (% pop)

11,1

10,9

10,5

9,8

9,22

Devizové rezervy (v mld. USD)

105,9

116,4

126,5

120,7

129,2

Zdroje: Bank Indonesia, World Bank, Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund (IMF)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mld. IDR)

 

2015 

2016

2017

2018

2019

Příjmy

1 555 100

1 774 105

1 744 623

1 942 300

2 460 000

Výdaje

1 860 300

1 958 721

1 985 778

2 202 200

2 164 000

Saldo

-305 200

-184 616

-241 156

– 259 900

-296

Zdroj: Badan Pusat Statistik – Statistics Indonesia

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2015 2016 2017 2018 2019
Běžný účet (v mil. USD) -4 500 -6 043 -5 542 – 9 100 8 100
Kapitálový účet (v mil. USD) 17 22 28,7 25,2 36,3
Finanční účet (v mil. USD) 16 843 6 800 1 814 1 570 2 320

Zdroj: Centrální banka Indonésie

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Struktura bankovního sektoru

Státní banky

4

Regionální rozvojové banky

26

Soukromé indonéské banky (forex)

34

Soukromé indonéské banky (non-forex)

32

Banky se zahraniční účastí(joint-ventures)

16

Zahraniční banky

10

Celkem

122

Zdroj: Bank of Indonesia

Hlavní indonéské a zahraniční banky v zemi

Indonéské banky

Zahraniční banky

1. Bank Central Asia Tbk

1. Bank of Tokyo-Mitsubishi

2. Bank Mandiri

2. Citibank NA

3. Bank Danamon Indonesia Tbk

3. Deutche Bank

4. Bank Panin Tbk

4. ABN AMRO Bank

5. Bank Lippo Tbk

5. Bank Societe Generale Indonesia

6. Bank Negara Indonesia Tbk

6. HSBC

7. Bank Niagara Tbk

7. JP Morgan Chase Bank

8. Bank Rakyat Indonesia

8. Standard Chartered Bank

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Na jedné straně je indonéský rozpočet pod neustálým tlakem a zvyšování daní je pro vládu nezbytné z důvodu zajištění příjmů potřebných pro výstavbu infrastruktury a zvýšení ekonomické dynamiky. Na straně druhé je skutečnost, že místní voliči jsou velmi senzitivní na růst cen základních komodit, na kterých se zvýšení daní nutně projevuje Další hlavní problém spočívá v nedostatečném zajištění výběru daní.

Daň z přidané hodnoty (VAT) je 10 %. Některého druhu zboží se týká tzv. daň z luxusního zboží, jejíž sazba je 10–75 %. Spotřební daň je v rozmezí 4–70 %, přičemž na horní hranici je alkohol.

Přestože příjmy ze zdanění příjmů fyzických osob meziročně rostou, Ministerstvo financí odhaduje, že zhruba polovina Indonésanů v plné míře řádně neplní svoji daňovou povinnost. V roce 2016 vyhlásila vláda opokovanou daňovou amnestii, mající motivovat plátce k registraci k daňové povinnosti výměnou za promlčení neplnění daňové povinnosti v předchozích letech. Jiné údaje udávají, že až 65–70 % indonéské pracovní síly je zaměstnáno mimo oficiální ekonomický sektor (v r. 1996 před krizí to bylo 55 %). Jedná se většinou o málo placená pracovní místa orientovaná na služby, kde pracovníci neplatí žádné daně.

Daň z příjmu

 • 25 % na veškeré příjmy (běžná sazba)
 • 5 % nižší, než běžná sazba se vztahuje na společnosti s ručením omezeným, které mají alespoň 40 % svých akcií k obchodování na burze cenných papírů,
 • 50 % odečtení z běžné sazby se vztahuje na společnosti s hrubým obratem do 50   mld. IDR

DPH (daň z přidané hodnoty)

 • Současná sazba je 10 %.

Srážková daň (pro platby rezidentů)

 • 15 % na úroky, dividendy a licenční poplatky
 • 2 % na služby
 • Srážkové daně se považují za zálohy na daň z příjmu právnických osob.
 • 10 % na územní a stavební pronájmy (konečné zdanění)

Srážková daň (pro platby nerezidentů)

 • 20 % v souladu s vnitrostátním právem, ale tato daň může být snížena použitím ustanovením daňové smlouvy nebo osvobozením od daně za služby, které vykazují zisk

Individuální daň

 • následující progresivní  sazby jsou účtovány do zdanitelného příjmu za rok
 • Do 50 mil. IDR, daňová sazba je 5 %
 • Od 50 mil. IDR do 250 mil. IDR, daňová sazba je 15 %
 • Od 250 mil. IDR do 500 mil. IDR, daňová sazba je 25 %
 • Více než 500 mil. IDR, daňová sazba je 30 %

Daňová ztráta

 • Může být uplatněna po dobu 5 let

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem