Indonésie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Indonéská republika
 • Republik Indonesia (indonésky)
 • Republic of Indonesia (anglicky)

Složení vlády

(Poznámka: Návazně na dosud finálně nepotvrzené výsledky celonárodních voleb (17.4. 2019) a zformování nového parlamentu bude sestavena nová vláda, kterou podle všeobecného přesvědčení nadále povede prezident Joko „Jokowi“ Widodo. Do vzniku nové vlády, který se odhaduje v horizontu měsíce září, bude ve funkci stávající, dosluhující kabinet)

 • Hlavou státu a výkonné moci je prezident Joko Widodo, vice-presidentem pak Jusuf Kalla
 • Koordinující ministr pro námořní záležitosti: Luhut Binsar Pandjaitan
 • Koordinující ministr pro politické, právní a bezpečnostní záležitosti: Wiranto
 • Koordinující ministr pro ekonomické záležitosti: Darmin Nasution
 • Koordinující ministryně pro otázky lidského a kulturního rozvoje: Puan Maharani
 • Ministr národního rozvoje a plánování: Andrinof Chaniago
 • Ministr dopravy: Budi Karya Sumadi
 • Ministryně námořnictví a rybolovu: Susi Pudjiastuti
 • Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Ignasius Jonan
 • Ministr turistiky: Arief Yahya
 • Ministr vnitra: Tjahjo Kumolo
 • Ministryně zahraničních věcí: Retno Marsudi
 • Ministr obrany: Ryamizard Ryacudu
 • Ministr spravedlnosti a lidských práv: Yasonna H.  Laoly
 • Ministr komunikací a informatiky: Rudiantara
 • Ministr pro reformu státní správy a byrokracie: Asman Abnur
 • Ministr financí: Sri Mulyani Indrawati
 • Ministryně státních podniků: Rini M. Soemarno
 • Ministr družstev a malých a středních podniků: Anak Agugng Gede Ngurah Puspayoga
 • Ministr průmyslu: Airlangga Hartarto
 • Ministr obchodu: Enggartiasto Lukita
 • Ministr zemědělství: Amran Suleiman
 • Ministr práce: Hanif Dhakiri
 • Ministr veřejných prací a veřejného bydlení: Basuki Hadimuljono
 • Ministryně životního prostředí a lesnictví: Siti Nurbaya Bakar
 • Ministr zemědělství a územního plánování: Ferry Mursyidan Baldan
 • Ministr pro náboženské otázky: Lukman Hakim Saifuddin
 • Ministryně zdravotnictví: Nila Moeloek
 • Ministryně sociálních věcí: Idrus Marham
 • Ministryně pro otázky žen a ochrany dětí: Yohana Susana Yembise
 • Ministr kultury, základního a středního školství: Muhajir Effendi
 • Ministr výzkumu a vysokého školství: Muhammad Nasir
 • Ministr mládeže a sportu: Imam Nahrawi
 • Ministr vesnic, znevýhodněných regionů a přesídlování: Eko Putro Sanjoyo

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 260 mil. (2018), čtvrtý nejlidnatější stát světa
 • Hustota zalidnění: 124 obyv./km2 (ostrov Jáva 1000 obyv./km2)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %
 • Míra populačního růstu: 1,3 % (2017)

Etnika:

 • Javánci 41,71 %
 • Sundánci 15,41 %
 • Malajci 3,45 %
 • Madurijci 3,37 %
 • Batakové 3,02 %
 • Minankabauové 2,72 %
 • Betawijci 2,51 %
 • Bantenové 2,05 %
 • Banjaresové 1,74 %
 • Balijci 1,51 %
 • Makassarové 0,99 %
 • Krebonedové: 0,94 %

Nejpočetnější přistěhovalecká etnika:

 • Číňané (5 mil.)
 • Arabové
 • Indové

Náboženské složení:

 • muslimové (86,1 %)
 • protestanti (5,7 %)
 • katolíci (3 %)
 • hinduisté (1,8 %)
 • buddhisté (1 %)

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2014

2015

2016

2017

2018

HDP (v běžných cenách, USD mld.)

856,1

853,4

862,7

906,7

953.7

Přírůstek HDP (%)

5,0

4,8

5,1

5,1

5,18

Nezaměstnanost (%)

6,1

6,2

5,8

5,5

5,2

Roční inflace (%, průměr, ve spotř. cenách)

8,4

3,4

3,0

3,41

3,13

Směnný kurs (IDR/USD, průměr)

11 865

13 392

13 473

13 764

14 400

Úroková sazba Bank of Indonesia (v %)

7,54

7,50

6,50

4,25

6,00

Veřejný dluh (% HDP)

24,7

27,0

27,8

28,4

30,0

Saldo běžného účtu (% HDP)

-3,1

-2,1

-1,8

-2,92

– 2,98

Chudoba (% pop)

11,3

11,1

10,9

10,5

9,8

Devizové rezervy (v mld. USD)

111,9

105,9

116,4

126,5

120,7

Zdroje: Bank Indonesia, World Bank, Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund (IMF)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mld. IDR)

 

2014

2015 

2016

2017

2018

Příjmy

1 537 200

1 555 100

1 774 105

1 744 623

1 942 300

Výdaje

1 764 600

1 860 300

1 958 721

1 985 778

2 202 200

Saldo

-227 400

-305 200

-184 616

-241 156

– 259 900

Zdroj: Badan Pusat Statistik – Statistics Indonesia

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2014 2015 2016 2017 2018
Běžný účet (v mil. USD) -4 300 -4 500 -6 043 -5 542 – 9 100
Kapitálový účet (v mil. USD) 27 17 22 28,7 25,2
Finanční účet (v mil. USD) 44 916 16 843 6 800 1 814 1 570

Zdroj: Centrální banka Indonésie

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Struktura bankovního sektoru

Státní banky

4

Regionální rozvojové banky

26

Soukromé indonéské banky (forex)

34

Soukromé indonéské banky (non-forex)

32

Banky se zahraniční účastí(joint-ventures)

16

Zahraniční banky

10

Celkem

122

Zdroj: Bank of Indonesia

Hlavní indonéské a zahraniční banky v zemi

Indonéské banky

Zahraniční banky

1. Bank Central Asia Tbk

1. Bank of Tokyo-Mitsubishi

2. Bank Mandiri

2. Citibank NA

3. Bank Danamon Indonesia Tbk

3. Deutche Bank

4. Bank Panin Tbk

4. ABN AMRO Bank

5. Bank Lippo Tbk

5. Bank Societe Generale Indonesia

6. Bank Negara Indonesia Tbk

6. HSBC

7. Bank Niagara Tbk

7. JP Morgan Chase Bank

8. Bank Rakyat Indonesia

8. Standard Chartered Bank

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Na jedné straně je indonéský rozpočet pod neustálým tlakem a zvyšování daní je pro vládu nezbytné z důvodu zajištění příjmů potřebných pro výstavbu infrastruktury a zvýšení ekonomické dynamiky. Na straně druhé je skutečnost, že místní voliči jsou velmi senzitivní na růst cen základních komodit, na kterých se zvýšení daní nutně projevuje Další hlavní problém spočívá v nedostatečném zajištění výběru daní.

Daň z přidané hodnoty (VAT) je 10 %. Některého druhu zboží se týká tzv. daň z luxusního zboží, jejíž sazba je 10–75 %. Spotřební daň je v rozmezí 4–70 %, přičemž na horní hranici je alkohol.

Přestože příjmy ze zdanění příjmů fyzických osob meziročně rostou, Ministerstvo financí odhaduje, že zhruba polovina Indonésanů v plné míře řádně neplní svoji daňovou povinnost. V roce 2016 vyhlásila vláda opokovanou daňovou amnestii, mající motivovat plátce k registraci k daňové povinnosti výměnou za promlčení neplnění daňové povinnosti v předchozích letech. Jiné údaje udávají, že až 65–70 % indonéské pracovní síly je zaměstnáno mimo oficiální ekonomický sektor (v r. 1996 před krizí to bylo 55 %). Jedná se většinou o málo placená pracovní místa orientovaná na služby, kde pracovníci neplatí žádné daně.

Daň z příjmu

 • 25 % na veškeré příjmy (běžná sazba)
 • 5 % nižší, než běžná sazba se vztahuje na společnosti s ručením omezeným, které mají alespoň 40 % svých akcií k obchodování na burze cenných papírů,
 • 50 % odečtení z běžné sazby se vztahuje na společnosti s hrubým obratem do 50   mld. IDR

DPH (daň z přidané hodnoty)

 • Současná sazba je 10 %.

Srážková daň (pro platby rezidentů)

 • 15 % na úroky, dividendy a licenční poplatky
 • 2 % na služby
 • Srážkové daně se považují za zálohy na daň z příjmu právnických osob.
 • 10 % na územní a stavební pronájmy (konečné zdanění)

Srážková daň (pro platby nerezidentů)

 • 20 % v souladu s vnitrostátním právem, ale tato daň může být snížena použitím ustanovením daňové smlouvy nebo osvobozením od daně za služby, které vykazují zisk

Individuální daň

 • následující progresivní  sazby jsou účtovány do zdanitelného příjmu za rok
 • Do 50 mil. IDR, daňová sazba je 5 %
 • Od 50 mil. IDR do 250 mil. IDR, daňová sazba je 15 %
 • Od 250 mil. IDR do 500 mil. IDR, daňová sazba je 25 %
 • Více než 500 mil. IDR, daňová sazba je 30 %

Daňová ztráta

 • Může být uplatněna po dobu 5 let

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem