Írán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Íránský trh má vzhledem k dobré reputaci českých firem a českých výrobků značný potenciál a z dlouhodobého hlediska dobrou perspektivu spolupráce. V minulosti české subjekty čelily z íránské strany politicky motivovaným restrikcím.

Řada českých firem z nejrůznějších důvodů (zahraniční vlastník, kompletace dodávek apod.) rozhodla exportovat do Íránu prostřednictvím třetí země. Tento nepřímý český export do Íránu je v současnosti odhadem až trojnásobný oproti přímému českému vývozu do tohoto teritoria. 

Hlavním problémem při obchodování s Íránem jsou od r. 2018 obnovené proti-íránské sankce ze strany USA a hrozba sekundárních amerických sankcí proti zahraničním subjektům, které s Íránem v Američany vytyčených oblastech budou nadále obchodovat. Tyto sankce zahrnují vztahy s íránskými osobami a subjekty, obchodování s Íránem ve stanovených odvětvích či nutnost získání licencí ze strany amerického ministerstva financí pro obchodování v dalších odvětvích. Teoreticky by se sankce neměly vztahovat na tzv. humanitární dodávky (léky, zdravotnictví, potraviny, zemědělství), tato praxe se však mnohdy ukazuje být problematická a proces pro schvalování transakcí za dodávky zdlouhavý. 

Hlavní oblasti ekonomicko-obchodní a výrobní spolupráce, na které by se měly podnikatelské subjekty z ČR zaměřit, jsou s ohledem na výše popsanou aktuální situaci (přinejmenším do změny americké politiky vůči Íránu):

  • elektrotechnika;
  • oblast ICT;
  • sklářský a keramický průmysl;
  • sektor služeb, zejména s přihlédnutím k jeho modernizaci a digitalizaci;
  • prodej chemických (organických a anorganických) surovin, farmaceutika a léčiva;
  • textilní a obuvnický průmysl;
  • vodohospodářský a odpadní průmysl, oblast zpracování komunálních odpadů;
  • zemědělský a potravinářský průmysl;
  • zpracovatelský průmysl – papírnický průmysl, balící průmysl apod.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Iran Health 2020 (28. – 31. května 2020) – možná samostatná účast českých firem na veletrhu zdravotní a dentální techniky.

Iran Pharma 2020 (24. – 26. září 2020) – tradiční mezinárodní veleth farmaceutických výrobků, služeb a techniky.

Watex 2020 (29. 9. – 2. 10. 2020) – mezinárodní veletrh vodohospodářství a odpadového hospodářství.

Minex 2019 (říjen 2020) – možná samostatná účast českých firem na tradičním veletrhu důlní techniky.

IInEx 2019 (10. – 13. října 2020) – prestižní Mezinárodní strojírenský veletrh v Teheránu.

 

Realizace Projektů na podporu ekonomické diplomacie

  • Podpora realizace II. Smíšené komise mezi MPO ČR a MF Íránu

Ve dnech 13. – 15. května 2019 navštívil Teherán náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Pan náměstek byl doprovázen delegací složenou ze skupiny expertů z jeho úřadu, zástupců MZV ČR, MF ČR, ČSOB, ČSIOK a firmy INCO engineering s.r.o. V rámci návštěvy proběhlo jednání pracovních skupin MPO ČR a MF Íránu ohledně realizace II. Smíšené komise a v Centrální bance IRN i jednání o vyrovnání IRN dluhu vůči ČR. Delegace vedená náměstkem Muřickým dále absolvovala jednání na Teheránské obchodní, průmyslové, hutní a zemědělské komoře (TCCIMA), Íránské obchodní, průmyslové, hutní a zemědělské komoře (ICCIMA), Iran Trade Promotion Organization (ITPO), IMIDRO (Iran Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization), National Iranian Cooper Industries Company (NICICO) a IDRO (Industrial Development & Renovation Organization).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem