Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok Export Import Obrat Saldo
2013 30 601 10 729 41 330 19 872
2014 27 521 7 831 35 353 19 690
2015 37 736 13 636 51 372 24 100
2016 59 963 9 794 69 757 50 169
2017 76 353 16 514 92 866 59 839
2018 69 790 19 383 89 173 50 407

Zdroj: MPO ČR

V r. 2018 obrat činil 89,173 mil. USD což znamená téměř 4% pokles o oproti roku 2017.

Toto souvisí především s obnovením US sankcí a souvisejícími komplikacemi s bankovním stykem s IRN subjekty.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2018 – 31.12.2018:

Kód zboží

STIC-4

  USD (tis.)
7726 Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny 8 190
6652 Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě 6 399
7725 Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V 5 624
2782 Jíl a ostatní žáruvzdorné materiály 2 977
7478 Kohouty, ventily apod. armatury, j.n. 2 844
7438 Díly k čerpadlům, kompresorům, ventilátorům a pod. 2 332
6996 Výrobky ze železa nebo oceli, j.n. 2 095
7465 Ostatní válečková ložiska 1 947
7523 Ostatní zařízení k automat. zpracování dat 1 805
7732 Elektroizolační prostředky 1 551
7149 Díly proudových motorů, plynových turbín 1 518
7128 Díly k turbínám 1 493
5238 Ostatní metalické soli, peroxysoli anorganických kyselin 1 431
7919 Přípravky a přísluš. pro železniční a tramvajové tratě 1 232
8724 Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla 1 129

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2018 – 31.12.2018:

Kód zboží

STIC-4

  USD (tis.)
6715 Ostatní feroslitiny (ne radioaktivní) 3 507
5621 Hnojiva dusíkatá, minerální nebo chemická 2 887
0577 Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené 2 534
5721 Polystyrén 1 406
8724 Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla 1 244
6652 Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě     916
6762 Tyče a pruty ze žel. nebo oceli, válc. a potah. za tepla    892
0575 Hrozny čerstvé nebo sušené    714
5711 Polyetylén    682
0579 Ovoce, čerstvé nebo sušené, j.n.    602
7728 Díly vhodné pro skupiny 772.4, 772.5 a 772.6    445
0123 Maso, vnitřnosti drůbeže, čerstvé, chlazené, zmrazené    431
6592 Koberce a jiné podlahové krytiny    245
0589 Ovoce, ořechy a jedlé části rostlin konzervovaných jinak    188
2929 Suroviny rostlinného původu, j.n.     155

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za sledované období bylo (před znovuzavedením US sankcí) zaznamenáno několik případů obchodního vztahu týkajícího se oblasti služeb. Jde většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Velká snaha je i o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu a finančnictví. V ČR probíhalo např. školení pilotů civilních letadel, certifikace komponent automobilů íránské výroby a školení expertů z ministerstva financí Íránu.

Ačkoliv je oblast služeb v této zemi patřičně rozvinutá, tak především místní jazyk farsi (mluvený i psaný) tvoří bariéru pro české firmy, které mají zájem uplatnit se právě v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dne 1.11.2017 byl v  Teheránu  podepsán kontrakt mezi českou firmou OSTROJ a.s. a íránskou společností ZISCO patřící do skupiny Middle East Mines Industries Development Holding Company (MIDHCO) na projektování a vybudování hlubinného dolu na těžbu černého, koksovatelného uhlí v provincii Kermán. Projekt přesahující hodnotu 65 mil. Euro s časovou náročností dvou a půl roku zahrnuje projektování, dodávky důlního zařízení, zprovoznění a provozování dolu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 18.12.2017, čeká na ratifikaci v ČR i IRN)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Íránem (18.1.2016)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30.4.2015)
 • Na konci r. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o letecké dopravě z 9.12.2003
 • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 1930, č. 137/1931 Sb.)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
 • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
 • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů, kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

 

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP.

V roce 2018 byl v rámci podpory neziskového subjektu HAMI realizován projekt “ Vytvoření a vybavení krejčovské dílny pro ohrožené afghánské ženy za účelem výuky krejčovských dovedností a odborného vzdělávání”.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem