Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

Export

Import

Obrat

Saldo

2013

30 601

10 729

41 330

19 872

2014

27 521

7 831

35 353

19 690

2015

37 736

13 636

51 372

24 100

2016

59 963

9 794

69 757

50 169

2017

76 353

16 514

92 866

59 839

2018

69 790

19 383

89 173

50 407

Zdroj: MPO ČR

V r. 2018 obrat činil 89,173 mil. USD což znamená téměř 4% pokles o oproti roku 2017.

Toto souvisí především s obnovením US sankcí a souvisejícími komplikacemi s bankovním stykem s IRN subjekty.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2018 – 31.12.2018:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

7726

Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny

8 190

6652

Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě

6 399

7725

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V

5 624

2782

Jíl a ostatní žáruvzdorné materiály

2 977

7478

Kohouty, ventily apod. armatury, j.n.

2 844

7438

Díly k čerpadlům, kompresorům, ventilátorům a pod.

2 332

6996

Výrobky ze železa nebo oceli, j.n.

2 095

7465

Ostatní válečková ložiska

1 947

7523

Ostatní zařízení k automat. zpracování dat

1 805

7732

Elektroizolační prostředky

1 551

7149

Díly proudových motorů, plynových turbín

1 518

7128

Díly k turbínám

1 493

5238

Ostatní metalické soli, peroxysoli anorganických kyselin

1 431

7919

Přípravky a přísluš. pro železniční a tramvajové tratě

1 232

8724

Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla

1 129

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2018 – 31.12.2018:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

6715

Ostatní feroslitiny (ne radioaktivní)

3 507

5621

Hnojiva dusíkatá, minerální nebo chemická

2 887

0577

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

2 534

5721

Polystyrén

1 406

8724

Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla

1 244

6652

Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě

    916

6762

Tyče a pruty ze žel. nebo oceli, válc. a potah. za tepla

   892

0575

Hrozny čerstvé nebo sušené

   714

5711

Polyetylén

   682

0579

Ovoce, čerstvé nebo sušené, j.n.

   602

7728

Díly vhodné pro skupiny 772.4, 772.5 a 772.6

   445

0123

Maso, vnitřnosti drůbeže, čerstvé, chlazené, zmrazené

   431

6592

Koberce a jiné podlahové krytiny

   245

0589

Ovoce, ořechy a jedlé části rostlin konzervovaných jinak

   188

2929

Suroviny rostlinného původu, j.n.

    155

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za sledované období bylo (před znovuzavedením US sankcí) zaznamenáno několik případů obchodního vztahu týkajícího se oblasti služeb. Jde většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Velká snaha je i o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu a finančnictví. V ČR probíhalo např. školení pilotů civilních letadel, certifikace komponent automobilů íránské výroby a školení expertů z ministerstva financí Íránu.

Ačkoliv je oblast služeb v této zemi patřičně rozvinutá, tak především místní jazyk farsi (mluvený i psaný) tvoří bariéru pro české firmy, které mají zájem uplatnit se právě v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dne 1.11.2017 byl v  Teheránu  podepsán kontrakt mezi českou firmou OSTROJ a.s. a íránskou společností ZISCO patřící do skupiny Middle East Mines Industries Development Holding Company (MIDHCO) na projektování a vybudování hlubinného dolu na těžbu černého, koksovatelného uhlí v provincii Kermán. Projekt přesahující hodnotu 65 mil. Euro s časovou náročností dvou a půl roku zahrnuje projektování, dodávky důlního zařízení, zprovoznění a provozování dolu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 18.12.2017, čeká na ratifikaci v ČR i IRN)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Íránem (18.1.2016)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30.4.2015)
 • Na konci r. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o letecké dopravě z 9.12.2003
 • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 1930, č. 137/1931 Sb.)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
 • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
 • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů, kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

 

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP.

V roce 2018 byl v rámci podpory neziskového subjektu HAMI realizován projekt “ Vytvoření a vybavení krejčovské dílny pro ohrožené afghánské ženy za účelem výuky krejčovských dovedností a odborného vzdělávání”.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem