Irsko: Vztahy země s EU

The European Commission Representation in Ireland
Europe House,
12-14 Mount Street Lower
Dublin 2
Tel: (01) 634 1111
Fax: (01) 634 1112
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Head of Representation
Mr. Gerry Kiely         
Tel: +353 1 634 1111
E-mail: gerard.kiely@ec.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dlouhodobou prioritou Irska v EU je boj s důsledky světové hospodářské a finanční krize. Tato skutečnost se odrážela i v prioritách posledního irského předsednictví v Radě EU v 1. polovině r. 2013, mezi něž náležela zejm. agenda zaměstnanosti a růstu, rozšiřování EU a posílení úlohy Evropského parlamentu. Irsku se na konci roku 2013 úspěšně podařilo vystoupit ze záchranného programu Troiky a nastartovat růstový trend již v průběhu roku 2014, který s sebou z ekonomického hlediska přinesl po 5 letech první pozitivní výsledky. I přes vysokou zahraniční zadluženost se Irům i díky pomoci EK/ECB/MMF podařilo obnovit důvěryhodnost země před zahraničními investory, což má pozitivní dopad zvláště na obchodování s dluhopisy na mezinárodních trzích. Tato skutečnost postupně vedla k tvorbě nových pracovních míst a poklesu nezaměstnanosti z takřka 15 % na 5,4 % (březen 2020). Úspěšný rok 2019, pokud jde o růst domácího produktu, pak umožnil dále snížit rozpočtový deficit pod obligatorní unijní minimum 3 %.

 

Irsko má v této situaci pochopitelně mimořádný zájem na maximální ochraně a stabilitě eura. Vláda proto podporuje užší koordinaci hospodářských politik uvnitř EU a v eurozóně obzvláště. Irsko si nepřeje, aby došlo k funkčnímu rozdrobení EU na eurozónu a skupinu zemí mimo ni. Obává se, že by takový vývoj narušil základní koncept jednotného trhu. V kontextu víceletého finančního rámce (MFF, Multiannual Financial Framework) na léta 2014 – 2020 představují pro Irsko hlavní priority sektor zemědělství, bezpečnost potravin, výzkum a inovace. Délka plánovacího období MFF a navržený objem plateb v rozsahu 1 % GNI EU (Gross National Income) byl pro Irsko vyhovující. Dohodnutý MFF považuje Dublin za vyvážený a účinně se zaměřující na klíčové oblasti, jako je nezaměstnanost mladých a hospodářský růst. Irsko uvítalo, že rozpočet zachovává solidaritu s méně rozvinutými členskými státy a regiony, které byly výrazným způsobem poznamenány hospodářskou krizí. Na druhou stranu je pečlivým strážcem zodpovědné politiky EU vůči zemím, které se ocitly v obdobných problémech jako Irsko před 6-7 lety. Ze stejných principů vychází i při jednání o novém víceletém finančním rámci 2021 – 2027.

 

Obecně Irsko patří k zastáncům rozšiřování EU, současně však zdůrazňuje nutnost zajištění absorpční schopnosti Unie. Zásadní problém pro něj znamená vystoupení Velké Británie z EU, která je jeho hlavním obchodním partnerem. Na členství Irska v EU tento krok nebude mít žádný vliv – Irsko deklaruje jednoznačné setrvání v EU.

 

Irským eurokomisařem je politik vládní strany Fine Gael Phil Hogan (mj. bývalý ministr životního prostředí), který v letech 2019 – 2024 spravuje obchod (do r. 2019 byl zodpovědný za agendu zemědělské politiky a rozvoje venkova).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Od svého vstupu do EU v roce 1973 bylo Irsko celých 40 let čistým příjemcem z unijního rozpočtu. Od r. 2014 se příjmy s příspěvky vyrovnaly, v r. 2015 se Irsko stalo čistým přispěvatelem (meziročně „doplácí“ 260 mil. EUR). Příjmy ze strukturálních fondů EU (především ESF, ERDF a Kohezní fond) mají pro stávající finanční období činit 1,2 mld. EUR. Hlavním zdrojem příjmů však stále zůstávají platby v rámci Společné zemědělské politiky (cca 1,5 mld. EUR/rok), které tvoří takřka 90 % celkové sumy. Očekává se, že po brexitu budou příspěvky navýšeny o zhruba 200 mil. EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dublinu (Irsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Irsko