Jak měřit výkonnost podniku v časech krize

Výkonnost podniku se měří mnoha a mnoha rozličnými metodami, z nichž některé jsou v podstatě velmi jednoduché, jiné naopak neobyčejně sofistikované a složité jak teoreticky, tak i matematicky. Hluboká krize let 2008 a 2009 však znamená nespornou změnu pohledu na věc a můžeme ji nazvat změnou naprosto pragmatickou.

Úvodem

Je celkem jedno, jakého poměru mezi ziskem a kapitálem či jaké hodnoty kteréhokoliv jiného kritéria firma dosahovala, nyní jsou podstatné pouze tři klíčové otázky.

Z toho je jedna na první pohled velmi banální, zbylé také nejsou žádnou novinkou nebo překvapením – dohromady však jejich seriozní zodpovězení dává zcela komplexní obraz situace podniku v jeho nejtěžších chvílích:

  1. Je společnost schopna přežít?
  2. Je společnost schopna v čase krize udržet či zvýšit svůj podíl na trhu (nikoliv tedy výši tržeb, ale postavení vůči konkurenci)?
  3. Je společnost schopna udržet kladné cash flow?

O nic jiného v hluboké depresi nejde.

Převzato z časopisu Úspěch vydávaného Akademií produktivity a inovací. Autor článku: Prof. Ing. Eva Kislingerová CSc.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme