Japonsko

Rozcestník informací o Japonsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Japonskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Japonskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Desatero pro obchodování s Japonskem níže

4 doporučení pro vstup na japonský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhodnocení trhu

  V rámci přípravy marketingové strategie pro vstup na japonský trh nejprve dobře zvažte, které produkty, komu a jakými kanály dodávat. Japonsko má vysoce rozvinutý, velmi konkurenční a velký vnitřní trh, který je navíc ve většině odvětví nasycený. Váš produkt by proto měl být něčím unikátní a inovativní.

  Buďte připraveni na nutnost adaptace Vašeho produktu a doprovodných služeb pro potřeby japonského zákazníka včetně nutných certifikací a překladů. S nabídkou průmyslových meziproduktů oslovte japonské trading společnosti (tzv. sogo shosha), které mají své zastoupení i v Praze. Jedná se o pro Japonsko charakteristické obchodní společnosti se širokým odvětvovým zaměřením. V případě výrobků určených pro konečné zákazníky můžete zvolit cestu vyhledání japonského importéra nebo distributora.

 2. Vyhledání a oslovení potenciálních partnerů

  Na základě určení cílové skupiny a distribučních kanálů Vám zahraniční kancelář CzechTrade Tokio (ZK Tokio) může pomoci vytipovat vhodné obchodní partnery pro distribuci Vašich produktů a ověřit u nich zájem o produkt. Při prvotním oslovení komunikujte japonsky (případně využijte služeb kanceláře ZK Tokio) a mějte připraveny propagační materiály v dobré japonštině a vhodném fontu. Není nutné překládat vše, stačí prezentace, leták nebo stručnější brožura či katalog.

  Mějte připraven ceník pro japonský trh, lze-li ho připravit. Pokud je to možné, pošlete i fyzické propagační materiály a vzorky. Za současné situace buďte trpěliví, co se odpovědí týče, pro japonskou mentalitu je typická vysoká averze k riziku a japonské společnosti jsou nyní většinově v situaci, kdy se snaží si udržet stávající odbyt s využitím tradičních zdrojů, dodavatelů a produktů a investovat do uvádění nového produktu na trh je pro ně rizikové.

 3. Osobní setkání a prezentace produktu

  Jakmile to bude možné, připravte se na osobní návštěvu Japonska. Japonští byznysmeni stále preferují osobní setkání. Zkušenosti během nouzového stavu omezujícího osobní schůzky sice naučily řadu z nich využívat videohovory, ale stále to není zcela běžný způsob. Osobní návštěva vysoce postaveného představitele české společnosti při úvodním jednání působí dojmem velkého zájmu o započetí budoucí spolupráce. Pro urychlení jednání je to výhodné, na úvodní schůzku totiž z japonské strany dorazí osoba odpovídajícího postavení, čímž dodá jednání větší váhu.

  Pokud Vám to dovolují Vaše zdroje, přijeďte ve dvou. Na úvodní osobní jednání dorazte se zajištěným tlumočením, i když Vás partner dopředu ujistí o tom, že angličtina není problém. I kdyby tlumočení nakonec potřeba nebylo, opět je to znamení, že Vám na jednání záleží. Přineste s sebou vytištěné Vaše propagační materiály v japonštině a v A4 obálce. Informujte se o etiketě obchodních jednání s Japonci.

 4. Follow-up

  Na osobní jednání navažte děkovným emailem, kde shrnete výstupy z jednání, dodáte slíbené informace nebo podklady, přiložíte použité prezentace a navrhnete další postup. Pokud Váš potenciální partner vysloveně projeví během jednání zájem o Váš produkt, tak na tomto základu stavte a iniciujte další kroky, nenechte ten prvotní impuls usnout. Komunikujte, přijeďte podruhé, pozvěte partnera do ČR, navrhněte setkání při další příležitosti (například na nějakém světovém veletrhu). Informujte zájemce o nových produktech a kampaních.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Japonsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Japonskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Trpělivost se vyplácí

  Zlatým pravidlem pro japonský trh je trpělivost. Je třeba dopředu počítat s tím, že navázání obchodního vztahu zabere delší dobu, než jsme na to zvyklí z Evropy. Ovšem odměnou za vytrvalost je pak kvalitní a spolehlivý obchodní partner.

 2. Na úvodním jednání mějte tlumočníka

  Znalost japonštiny je výhodou, ale zdaleka ne nutností. Je však nutné počítat s tím, že znalost angličtiny obecně v populaci i mezi zaměstnanci firem s mezinárodními aktivitami značně kolísá, proto je nutné mít minimálně na úvodní jednání zajištěné tlumočení. Znalost základních frází může prolomit ledy, ale jejich nesprávné užití zvláště v psané formě není vhodné.

 3. Neformální setkání pomůžou obchodům

  Vznik a prohlubování obchodního vztahu mohou urychlit neformálnější setkání – např. společné obědy, večeře, později i návštěvy barů nebo karaoke. Osobní jednání obvykle přináší více výsledků než komunikace po emailu, telefonu či faxu.

 4. Buďte dochvilní

  Je pravděpodobné, že Váš partner bude více než dochvilný. Je zcela běžné, že na smluvenou schůzku dorazí cca o deset minut dříve. Vy byste neměli nikdy přijít pozdě ani o minutu. Při neočekávaném zpoždění přesahujícím několik minut je dobré se předem telefonicky omluvit.

 5. Materiály na jednání mějte připravené v japonštině

  Tištěné materiály a prezentace je vhodné mít přeložené do japonštiny. Pro jednání i semináře je obvyklé mít pro každého účastníka připravený balíček s brožurami a vytištěnými prezentacemi. Samozřejmě v japonštině.

 6. Zjistěte si, jaká je obchodní etiketa

  Při obchodních jednáních je dobré dodržovat určitá pravidla etikety, počínaje výměnou vizitek a následným zacházením s nimi, zasedacím pořádkem v jednací místnosti, přes přípravu podkladů pro jednání, kladení co nejvíce dotazů a tvorbu co největšího množství zápisků, až po vyprovázení hostů z jednání. Tato pravidla jsou tu ale od toho, aby situaci ulehčila, nikoli ztěžovala.

 7. Se zdvořilostí a slušností zabodujete

  Ve větší míře než jinde ve světě se klade důraz na zdvořilost, umírněnost, slušné vystupování, které obecně vychází z japonské mentality. Pokud se tohoto přístupu cizinec drží, pak mu drobné přešlapy ve formálních okolnostech neublíží, Japonci jsou tolerantní a chápou odlišnosti.

 8. Dbejte na důvěryhodnost

  Dodržujte psaná i nepsaná ujednání, své sliby, a ani v nejmenším se neznedůvěryhodňujte podezřelým jednáním. Japonci jsou na jakékoli podezřelé jednání citliví, a ačkoli to nemusejí dát otevřeně najevo, může to znamenat postupné utlumení nebo ukončení obchodního vztahu.

 9. Na kontaktu záleží

  Důležitá je péče o klienta, budování důvěry a dlouhodobých vztahů, poskytování přesných a pravdivých informací, a to především co nejdříve. Japonští partneři očekávají co nejrychlejší odpovědi, ačkoli se může stát, že se pak sami několik týdnů neozvou.

 10. Po jednání pošlete email

  Na všechna jednání navažte emailem, kde zopakujete závěry jednání, dodáte slíbené informace nebo podklady, přiložíte použité prezentace a navrhnete další postup.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme