Kanada: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz zboží

525,4

521,3

549,8

585,6

594,9

Dovoz zboží

547,7

547,3

573,5

607,1

613,2

Saldo zboží

-23,1

-26,1

-23,7

-21,5

-18,2

Vývoz služeb

 94,6

107,2

112,8

120,5

133,1

Dovoz služeb

 123,3

129,3

137,9

146,2

153,0

Saldo služeb

 -28,7

-22,1

-25,1

-25,6

-19,8

Zdroj: Statistics Canada, Global Affairs Canada (údaje v mld. CAD)

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Top 10 vývozních trhů Kanady v roce 2019

Země

Vývoz (mld. CAD)

Podíl na vývozu (%)

USA

447,2

75,4

Čína

23,7

3,9

Velká Británie

19,8

3,3

Japonsko

12,6

2,1

Mexiko

7,3

1,2

Německo

6,3

1,1

Jižní Korea

5,5

0,9

Nizozemsko

5,2

0,8

Indie

4,9

0,8

Hong Kong

4,0

0,7

Zdroj: Statistics Canada 

Top 10 dovozních trhů Kanady v roce 2019

Země

Dovoz (mld. CAD)

Podíl na dovozu (%)

USA

304,9

50,7

Čína

75,0

12,5

Mexiko

37,0

6,1

Německo

19,3

3,2

Japonsko

16,5

2,8

Jižní Korea

9,7

1,6

Itálie

9,5

1,6

Velká Británie

9,2

1,5

Francie

8,7

1,5

Vietnam

7,0

1,2

 Zdroj: Statistics Canada

Mezinárodní obchod je pro kanadskou ekonomiku velice důležitý. Vývoz představuje více než 30 % HDP. Kanada je jednou z mála rozvinutých zemí, které jsou čistým exportérem energetických zdrojů. Prioritním partnerem Kanady jsou USA, kam směřuje více než 75 % kanadského vývozu (do zemí CUSMA, původně NAFTA, téměř 77 % celkového vývozu – viz kapitola 2.4).

Postavení k EU

Vzájemný obchod Kanady a EU se zbožím v roce 2019 dosáhl hodnoty 125,7 mld. CAD a meziročně se tak zvýšil o 6 % (118 mld. CAD v roce 2018). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 48,3 mld. CAD a meziročně se zvýšil 8,0 % (44,5 mld. CAD v roce 2018), kanadský dovoz z EU se meziročně zvýšil o 5,0 % na 77,4 mld. CAD v roce 2019. Obchodní deficit Kanady se meziročně výrazně nezměnil, v roce 2019 činil 29,0 mld. CAD (29,1 mld. CAD v roce 2018). Na celkovém kanadském exportu se EU v loňském roce podílela 8,1 % a na celkovém kanadském importu 12,9 %.

Největší vývozní trhy Kanady v EU v roce 2019:

 • Velká Británie (19,8 mld. CAD)
 • Německo (6,3 mld. CAD)
 • Nizozemsko (5,2 mld. CAD)
 • Francie (3,6 mld. CAD)
 • Itálie (3,2 mld. CAD)
 • 13ČR (310,0 mil. CAD)

Největší dovozní trhy Kanady v EU v roce 2019:

 • Německo (19,3 mld. CAD)
 • Itálie (9,5 mld. CAD)
 • Velká Británie (9,2 mld. CAD)
 • Francie (8,7 mld. CAD)
 • Belgie (5,0 mld. CAD)
 • 15. ČR (818,7 mil. CAD)

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity Kanady v roce 2019

Komodita

Vývoz (mil. CAD)

 Podíl na vývozu (%)

Ropa a bitumen (HS 2709)

90,359

15,2

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

54,025

9,11

Zlato (HS 7108)

20,853

3,52

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

16,153

2,72

Průmyslové stroje a zařízení (HS 8708)

14,438

2,43

Zkapalněná ropa nebo zemní plyn (HS 2711)

12,187

2,0

Léky (HS 3004)

9,775

1,65

Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (HS 8802)

8,885

1,50

Dřevo (HS 4407)

8,458

1,43

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny (HS 8411)

8,456

1,43

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

Hlavní dovozní komodity Kanady v roce 2019

Komodita

Dovoz (mil. CAD)

Podíl na dovozu (%)

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

37,703

6,27

Náhradní díly a části motorových vozidel (HS 8708)

26,305

4,37

Nákladní vozidla a jiná přepravní vozidla (HS 8704)

20,525

3,41

Surová ropa a bitumen, minerály (HS 2709)

18,947

3,15

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710) 

18,622

3,10

Telefonická zařízení a digitální aparáty (HS 8517)

14,335

2,38

Magnetické a optické stroje, přístroje a zařízení (HS 8471) 

12,500

2,08

Léky (HS 3004)

11,078

1,84

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny (HS 8411)

8,210

1,37

Zlato (HS 7108) 

7,564

1,26

 Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kanada mezi vyspělými zeměmi disponuje jednou z nejširších sítí dohod o volném obchodu a je jediná země G7, jež má uzavřené dohody se všemi dalšími členy G7. Klíčová je především dohoda NAFTA s s zásadním obchodním partnerem, Spojenými státy americkými, a Mexikem. Ta bude v průběhu roku 2020 nahrazena již sjednanou novou dohodou, CUSMA (Canada – US – Mexico Agreement). Mezi další významné dohody patří CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) s Evropskou unií a CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans‑Pacific Partnership), pokrývající mj. Japonsko, Chile, Austrálii, Vietnam a další. Kanadská síť dohod o volném obchodu pokrývá země tvořící zhruba 60% světového HDP, zbývající obchod se řídí především pravidly Světové obchodní organizace.

Co se týče vědeckotechnických parků, v Kanadě existuje jejich sdružení – Asociace univerzitních vědeckých parků (The Association of University Research Parks Canada – AURP Canada), která celkem sdružuje 26 R&D parků. AURP Canada je národní nezisková organizace a byla založena v roce 2007. Zabývá se rozvojem partnerství s univerzitami, vládami (federální, provinční, obecní) a agenturami na podporu ekonomického rozvoje s cílem sdílet nápady a zdroje.

AURP Canada je členem AURP International, která sdružuje více než 200 univerzitních vědeckých a technologických parků v Severní Americe a zahraničí. AURP Canada sídlí v areálu University of Waterloo v provincii Ontario.

Kanada zřídila také program zvláštních hospodářských zón – The Foreign Trade Zones (FTZ – MP). Jeho cílem je lákat zahraniční přímé investice do země a pomoci hospodářskému rozvoji. Program podporuje kanadské regionální organizace a neziskové organizace při jejich podpoře lokálních výhod FTZ napříč Kanadou. Další informace k FTZ v Kanadě.

V dubnu roku 2016 federální vláda schválila vznik první FTZ Point v regionu Niagara v Ontariu (www.feddevontario.gc.ca). Oblast celkem 12 municipalit, které jsou v FTZ aktivní, je velmi strategicky položena u hranic s USA (největší obchodní partner Kanady), nabízí vyspělou dopravní infrastrukturu a působí zde řada důležitých průmyslových sektorů. FTZ firmám nabízí nižší daně a celní sazby, podporuje růst obchodu (export i import), možnosti investic a odstraňuje některé bariéry obchodu. Další FTZ byla otevřena v Québec City v roce 2017.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (PZI) v posledních 4 letech (mld. CAD)
 

2016

2017

2018

2019

Kanadské PZI

1083,7

1121,1

1288,9

tbc

PZI v Kanadě

808,7

824,0

876,8

tbc

Saldo

+275,0

+297,1

+412,1

tbc

Zdroj: Statistics Canada

Teritoriální struktura kanadských PZI – stav k 31. 12. 2018

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

807,7

Evropa

317,8

Asie a Oceánie

88,9

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

67,2

Afrika

7,2

Teritoriální struktura PZI v Kanadě – stav k 31. 12. 2018

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

438,4

Evropa

329,4

Asie a Oceánie

89,9

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

17,3 
Afrika

1,7

Odvětvová struktura kanadských PZI – stav k 31. 12. 2018

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Finance a pojištění

471,3

Těžební sektor

194,7

Řízení firem

171,3

Výrobní sektor

103,3

Doprava a skladování

84,5

Komerční nemovitosti

77,8

Vědecké a technické služby

29,8

Velkoobchod

25,3

Odvětvová struktura PZI v Kanadě – stav k 31. 12. 2018

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Výrobní sektor

202,4

Těžební sektor

175,5

Řízení firem

174,8

Finance a pojištění

135,3

Velkoobchod

78,1

Maloobchod

34,0

Vědecké a technické služby 

19,0

Doprava a skladování

14,2

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice v Kanadě upravuje zákon Investment Canada Act z roku 1985. Kromě toho Kanada uzavřela zhruba 38 bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion and Protection Agreements – FIPA) a 15 dohod o volném obchodu (FTA), které obsahují nějaké ustanovení na podporu a ochranu investic. Neexistují zde měnová omezení, ani omezení při repatriaci zisku nebo kapitálu zahraničních investorů. Řada průmyslových odvětví je řízena federální či provinční legislativou, nicméně žádné z nich není zcela uzavřeno pro privátní investice.  

Investment Canada Act (ICA) poskytuje hlavní zákonný rámec pro posouzení zahraniční investice v Kanadě. Posouzení investic má 2 hlavní účely:

 • Vyhodnotit, zda zahraniční investice bude pro Kanadu výhodná
 • Vyhodnotit, zda dojde k ohrožení národní bezpečnosti země    

Podle ICA jsou pro rok 2020 schvalovány Ministerstvem pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada) následující investice:

 

Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě akvizice vyšší než 1,075 mld. CAD, kdy je investor z členské země WTO, který zároveň není státním podnikem a investorem ze země, která není členem WTO, a který není státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem WTO“;

Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě akvizice vyšší než 1,613 mld. CAD,  kdy: investor je ze země, se kterou je uzavřená obchodní dohoda, a který není státním podnikem a investor je ze země, se kterou není uzavřená obchodní dohoda, který není státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem ze země se kterou je uzavřená obchodní dohoda“;
Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě aktiv vyšší než 428 mil. CAD, kdy:  investor je z členské země WTO, který zároveň je státním podnikem a investorem ze země, která není členem WTO, a který je státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem WTO“;

Získání kontroly nad kanadskou firmou v oblasti kultury nekanadským investorem s hodnotou akvizice vyšší než 5 mil. CAD; 
Nepřímé investice do některých sektorů (např. finanční služby, doprava, těžba uranu, kultura) investory z nečlenských zemí WTO s hodnotou vyšší než 50 mil. CAD.

 

Ministr průmyslu má podle ICA právo odmítnout zahraniční investici, pokud nepřináší čistou výhodu (net benefit) pro Kanadu. Vyhodnocení plánované zahraniční investice musí být učiněno ve lhůtě do 45 dnů od podání žádosti.

Omezení zahraničních investic na federální úrovni – sektory:

 • Ropné písky – akvizice kanadské firmy zahraniční státní firmou musí přinést čistou výhodu (net benefit) Kanadě a zároveň taková investice je schválena ve výjimečných případech.
 • Těžba uranu – zahraniční vlastnictví v uranových dolech může dosáhnout maximálně 49 %.   
 • Rybolov – pouze Kanaďané nebo Kanaďany kontrolované firmy mohou získat licenci k rybolovu.
 • Letecká doprava – zahraniční vlastnictví v kanadské letecké společnosti je omezeno na 25 %.
 • Banky a pojišťovny – vlastnický podíl u velkých bank je omezen na 25 %.
 • Telekomunikace – zahraniční vlastnictví v kanadské telekomunikační firmě je omezeno na 20 %.
 • Televizní a rozhlasové vysílání – zahraniční vlastnictví je omezeno na 20 %.
 • Vydávání a distribuce knih – zahraniční vlastnictví v nové kanadské firmě je omezeno na 49 %. Přímá akvizice existující kanadské firmy je povolena za určitých podmínek.
 • Vydávání periodik – zahraniční vlastnictví kanadských vydavatelství není povoleno.
 • Distribuce filmů – zahraniční vlastnictví kanadského distributora není povoleno.

Omezení zahraničních investic na provinční úrovni – sektory:

 • Zemědělství
 • Prodej alkoholu
 • Těžba surovin
 • Zpracování ropy a zemního plynu
 • Optometrie, lékárnictví
 • Obchod s cennými papíry

Daňové i nedaňové pobídky ve formě grantů, půjček a záruk jsou k dispozici zahraničním investorům za stejných podmínek jako investorům domácím. Pobídky nejsou zaměřeny výhradně na přilákání zájmu zahraničních investorů, země podporuje veškeré investice do oblastí prvotního zájmu: věda a výzkum, podpora regionálních ekonomik, oblasti s vysokou nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem (Atlantické provincie) a do vybraných odvětví.

Kanada má specializovanou vládní agenturu pro podporu PZI. V rámci Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada) existuje oddělení Invest in Canada. Prostřednictvím zastupitelských úřadů Kanady ve světě provádí aktivní politiku při získávání PZI do Kanady.

V reakci na koronavirovou pandemii přistoupila kanadská vláda ke zpřísnění přezkumu převzetí domácích firem, oslabených dopady koronavirové krize, zahraničními investory, zvláště těmi s vazbou na zahraniční vlády. Chce zabránit případům, kdy by se takové investice řídily jinými než čistě obchodními zájmy. Za nejvíce citlivé v této souvislosti vláda považuje oblasti zdravotnictví a dodávek základního zboží a služeb.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě a Torontu (Kanada) ke dni 13. května 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem