Kanada: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz zboží

528,6

525,4

521,3

549,8

585,6

Dovoz zboží

523,7

547,7

547,3

573,5

607,1

Saldo zboží

+4,9

-23,1

-26,1

-23,7

-21,5

Vývoz služeb

95,2

 94,6

107,2

112,8

120,5

Dovoz služeb

117,9

 123,3

129,3

137,9

146,2

Saldo služeb

-22,7

 -28,7

-22,1

-25,1

-25,6

Zdroj: Statistics Canada, Global Affairs Canada (údaje v mld. CAD)

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Top 10 vývozních trhů Kanady v roce 2018

Země

Vývoz (mld. CAD)

Podíl na vývozu (%)

USA

438,3

75,3

Čína

27,7

4,7

Velká Británie

16,3

2,8

Japonsko

13,0

2,2

Mexiko

8,2

1,4

Jižní Korea

5,9

1,0

Německo 

4,8

0,8

Nizozemsko

4,7

0,8

Indie

4,3

0,7

Hong Kong

3,9

0,7

Zdroj: Statistics Canada 

Top 10 dovozních trhů Kanady v roce 2018

Země

Dovoz (mld. CAD)

Podíl na dovozu (%)

USA

304,7

51,1

Čína

75,6

12,7

Mexiko

36,8

6,2

Německo

19,1

3,2

Japonsko

16,8

2,8

Jižní Korea

9,5

1,6

Velká Británie

9,2

1,5

Itálie

9,0

1,5

Francie

7,2

1,2

Taiwan

5,9

0,9

 Zdroj: Statistics Canada

Mezinárodní obchod je pro kanadskou ekonomiku velice důležitý. Vývoz představuje více než 30 % HDP. Kanada je jednou z mála rozvinutých zemí, které jsou čistým exportérem energetických zdrojů. Prioritním partnerem Kanady jsou USA, kam směřuje více než 75 % kanadského vývozu (do zemí USMCA, původně NAFTA, téměř 80 % celkového vývozu).

 

Postavení k EU

Vzájemný obchod Kanady a EU se zbožím v roce 2018 dosáhl hodnoty 118,1 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 9,4 % (108 mld. CAD v roce 2017). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 44,5 mld. CAD a meziročně se zvýšil 7,0 % (41,6 mld. CAD v roce 2017), kanadský dovoz z EU se meziročně zvýšil o 11,0 % na 73,6 mld. CAD v roce 2018. Deficit Kanady se meziročně zvýšil, v roce 2018 činil 29,1 mld. CAD (24,7 mld. CAD v roce 2017). Na celkovém kanadském exportu se EU v loňském roce podílela 7,6 % a na celkovém kanadském importu 12,4 %.

Největší vývozní trhy Kanady v EU v roce 2018:

 • Velká Británie (16,3 mld. CAD)
 • Německo (4,8 mld. CAD)
 • Nizozemsko (4,8 mld. CAD)
 • Belgie (3,8 mld. CAD)
 • Francie (3,4 mld. CAD)
 • 15ČR (277,6 mil. CAD)

Největší dovozní trhy Kanady v EU v roce 2018:

 • Německo (19,0 mld. CAD)
 • Velká Británie (9,2 mld. CAD)
 • Itálie (9,0 mld. CAD)
 • Francie (7,2 mld. CAD)
 • Nizozemsko (4,5 mld. CAD)
 • 16. ČR (772,5 mil. CAD)

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity Kanady v roce 2018

Komodita

Vývoz (mil. CAD)

 Podíl na vývozu (%)

Ropa a bitumen (HS 2709)

86,668

14,84

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

53,096

9,09

Zlato (HS 7108)

15,873

2,7

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

15,789

2,7

Průmyslové stroje a zařízení (HS 8708)

14,690

2,5

Zkapalněná ropa nebo zemní plyn (HS 2711)

13,163

2,3

Dřevo (HS 4407)

10,679

1,8

Léky (HS 3004)

8,653

1,5

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny (HS 8411)

8,493

1,5

Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (HS 8802)

8,429

1,4

Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

Hlavní dovozní komodity Kanady v roce 2018

Komodita

Dovoz (mil. CAD)

Podíl na dovozu (%)

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

38,787

6,5

Náhradní díly a části motorových vozidel (HS 8708)

26,124

4,4

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

21,847

3,7

Surová ropa a bitumen, minerály (HS 2709)

19,362

3,3

Nákladní vozidla a jiná přepravní vozidla (HS 8704) 

18,194

3,0

Telefonická zařízení a digitální aparáty (HS 8517)

14,410

2,4

Magnetické a optické stroje, přístroje a zařízení (HS 8471) 

12,086

2,0

Léky (HS 3004)

9,897

1,7

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny (HS 8411)

7,338

1,2

Zlato (HS 7108) 

6,254

1,1

 Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kanadě existuje Asociace univerzitních vědeckých parků (The Association of University Research Parks Canada – AURP Canada), která celkem sdružuje 26 R&D parků. AURP Canada je národní nezisková organizace a byla založena v roce 2007. Zabývá se rozvojem partnerství s univerzitami, vládami (federální, provinční, obecní) a agenturami na podporu ekonomického rozvoje s cílem sdílet nápady a zdroje.

AURP Canada je členem AURP International, která sdružuje více než 200 univerzitních vědeckých a technologických parků v Severní Americe a zahraničí. AURP Canada sídlí v areálu University of Waterloo v provincii Ontario.

V Kanadě existuje marketingový program – The Foreign Trade Zones (FTZ – MP). Jeho cílem je lákat zahraniční přímé investice do země. Program podporuje kanadské regionální organizace a neziskové organizace při jejich podpoře lokálních výhod FTZ napříč Kanadou. Další informace k FTZ v Kanadě.

V dubnu roku 2016 federální vlada schválila vznik první FTA Zone v regionu Niagara v Ontariu (www.feddevontario.gc.ca). Oblast celkem 12 municipalit, které jsou v FTZ aktivní, je velmi strategicky položena u hranic s USA (největší obchodní partner Kanady), nabízí vyspělou dopravní infrastrukturu a působí zde řada důležitých průmyslových sektorů. FTZ firmám nabízí nižší daně a celní sazby, podporuje růst obchodu (export i import), možnosti investic a odstraňuje některé bariéry obchodu. Další FTA Zone byla otevřena v Québec City v roce 2017.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (PZI) v posledních 4 letech (mld. CAD)
 

2015

2016

2017

2018

Kanadské PZI

1043,8

1083,7

1121,1

1288,9

PZI v Kanadě

782,9

808,7

824,0

876,8

Saldo

+260,9

+275,0

+297,1

+412,1

Zdroj: Statistics Canada

Teritoriální struktura kanadských PZI – stav k 31. 12. 2018

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

807,7

Evropa

317,8

Asie a Oceánie

88,9

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

67,2

Afrika

7,2

Teritoriální struktura PZI v Kanadě – stav k 31. 12. 2018

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

438,4

Evropa

329,4

Asie a Oceánie

89,9

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)17,3 
Afrika

1,7

Odvětvová struktura kanadských PZI – stav k 31. 12. 2018

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Finance a pojištění

471,3

Těžební sektor

194,7

Řízení firem

171,3

Výrobní sektor

103,3

Doprava a skladování

84,5

Komerční nemovitosti

77,8

Vědecké a technické služby

29,8

Velkoobchod

25,3

Odvětvová struktura PZI v Kanadě – stav k 31. 12. 2018

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Výrobní sektor

202,4

Těžební sektor

175,5

Řízení firem

174,8

Finance a pojištění

135,3

Velkoobchod

78,1

Maloobchod

34,0

Vědecké a technické služby 

19,0

Doprava a skladování

14,2

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice v Kanadě upravuje zákon Investment Canada Act z roku 1985. Kromě toho Kanada uzavřela zhruba 38 bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion and Protection Agreements – FIPA) a 15 dohod o volném obchodu (FTA), které obsahují nějaké ustanovení na podporu a ochranu investic. Neexistují zde měnová omezení, ani omezení při repatriaci zisku nebo kapitálu zahraničních investorů. Řada průmyslových odvětví je řízena federální či provinční legislativou, nicméně žádné z nich není zcela uzavřeno pro privátní investice.  

Investment Canada Act (ICA) poskytuje hlavní zákonný rámec pro posouzení zahraniční investice v Kanadě. Posouzení investic má 2 hlavní účely:

 • Vyhodnotit, zda zahraniční investice bude pro Kanadu výhodná
 • Vyhodnotit, zda dojde k ohrožení národní bezpečnosti země    

Podle ICA jsou schvalovány Ministerstvem pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada) následující investice:

 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě akvizice vyšší než 1,1 mld. CAD kdy: investor je z členské země WTO, který zároveň není státním podnikem a

  investorem ze země, která není členem WTO, a který není státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem WTO“

 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě akvizice vyšší než 1,6 mld. CAD kdy:

  investor je ze země, se kterou je uzavřená obchodní dohoda, a který není státním podnikem a

  investor je ze země, se kterou není uzavřená obchodní dohoda, který není státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem ze země se kterou je uzavřená obchodní dohoda“

 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou v hodnotě aktiv vyšší než 416 mil. CAD kdy:

  investor je z členské země WTO, který zároveň je státním podnikem a

  investorem ze země, která není členem WTO, a který je státním podnikem, a kde je kanadský podnik, který je předmětem investice, bezprostředně před realizací investice „kontrolován investorem WTO“

 • Získání kontroly nad kanadskou firmou v oblasti kultury nekanadským investorem s hodnotou akvizice vyšší než 5 mil. CAD  
 • Nepřímé investice do některých sektorů (např. finanční služby, doprava, těžba uranu, kultura) investory z nečlenských zemí WTO s hodnotou vyšší než 50 mil. CAD

Ministr průmyslu má podle ICA právo odmítnout zahraniční investici, pokud nepřináší čistou výhodu (net benefit) pro Kanadu. Vyhodnocení plánované zahraniční investice musí být učiněno ve lhůtě do 45 dnů od podání žádosti.

Omezení zahraničních investic na federální úrovni – sektory:

 • Ropné písky – akvizice kanadské firmy zahraniční státní firmou musí přinést čistou výhodu (net benefit) Kanadě a zároveň taková investice je schválena ve výjimečných případech.
 • Těžba uranu – zahraniční vlastnictví v uranových dolech může dosáhnout maximálně 49 %.   
 • Rybolov – pouze Kanaďané nebo Kanaďany kontrolované firmy mohou získat licenci k rybolovu.
 • Letecká doprava – zahraniční vlastnictví v kanadské letecké společnosti je omezeno na 25 %.
 • Banky a pojišťovny – vlastnický podíl u velkých bank je omezen na 25 %.
 • Telekomunikace – zahraniční vlastnictví v kanadské telekomunikační firmě je omezeno na 20 %.
 • Televizní a rozhlasové vysílání – zahraniční vlastnictví je omezeno na 20 %.
 • Vydávání a distribuce knih – zahraniční vlastnictví v nové kanadské firmě je omezeno na 49 %. Přímá akvizice existující kanadské firmy je povolena za určitých podmínek.
 • Vydávání periodik – zahraniční vlastnictví kanadských vydavatelství není povoleno.
 • Distribuce filmů – zahraniční vlastnictví kanadského distributora není povoleno.

Omezení zahraničních investic na provinční úrovni – sektory:

 • Zemědělství
 • Prodej alkoholu
 • Těžba surovin
 • Zpracování ropy a zemního plynu
 • Optometrie, lékárnictví
 • Obchod s cennými papíry

Daňové i nedaňové pobídky ve formě grantů, půjček a záruk jsou k dispozici zahraničním investorům za stejných podmínek jako investorům domácím. Pobídky nejsou zaměřeny výhradně na přilákání zájmu zahraničních investorů, země podporuje veškeré investice do oblastí prvotního zájmu: věda a výzkum, podpora regionálních ekonomik, oblasti s vysokou nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem (Atlantické provincie) a do vybraných odvětví.

Kanada má specializovanou vládní agenturu pro podporu PZI. V rámci Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada) existuje oddělení Invest in Canada. Prostřednictvím zastupitelských úřadů Kanady ve světě provádí aktivní politiku při získávání PZI do Kanady.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě (Kanada) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem