Klastry

Založení a rozvoj klastru

Neexistuje jediný – nejlepší způsob, jak by měl probíhat proces založení a rozvoje klastru. Ze schématu je však zřejmé, že proces začíná etapou mapování klastru, která je nutná nejen pro shromáždění údajů o klastru, ale také pro identifikaci jeho klíčových účastníků a jejich získání pro myšlenku účasti v klastru.

Úspěšná mapovací studie by měla poskytnout především tyto informace:

 • zda má klastr potenciál pro vznik
 • identifikace cíle klastru
 • identifikace členů klastru a vazeb mezi nimi – tzv. mapa klastru
 • identifikace přínosů klastru pro členy
 • navržení struktury klastru – navržení plánu činností na nejméně 3 roky – s důrazem na společné projekty
 • složení řídící skupiny
 • preferovaná vize budoucnosti klastru
 • tříletá strategie
 • rozpočet klastru

Proces rozvoje klastru

Právní formy klastru:

 • sdružení podle § 20 obč. zák. č. 40/64 Sb.
 • obchodní společnost (a.s., s.r.o.)
 • sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • volné sdružení (konsorcium) podle Občanského zákoníku § 829

Rozvoj klastrů

Pro rozvoj klastrů je v programovacím období 2007-13 připraven program Spolupráce.

Dokumenty:

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme