Klastry

Facilitátoři

Facilitátor klastru je osoba, jejíž prací je předcházet a čelit nepřetržitému sledu překážek a krizí nejrůznějšího druhu.

Nastartování a rozvíjení spolupráce v klastru vyžaduje tzv. facilitátora, který:

  • identifikuje a podněcuje klastrové a networkingové příležitosti v kraji a aktivně je rozvíjí
  • hledá možnosti propojení firem tam, kde existují shodné zájmy a potřeby, např. společný nákup či rozvoj exportu. Ideálně však NIKOLI jako projektový manažer klastru.
  • facilituje úvodní workshopy – představení a prezentace konceptu klastrů pro skupinu firem z určitého odvětví, představitele relevantních univerzit a kraje
  • zprostředkovává kontakty, navazuje, rozvíjí a udržuje vztahy v rámci skupiny subjektů, které chtějí založit klastr
  • působí jako neutrální prostředník, nositel změn a katalyzátor, který usnadňuje (facilituje) dialog mezi účastníky klastru, regionem, soukromými podniky a vládou
  • snaží se o dosažení toho, aby mezi vůdčími účastníky uvnitř klastru panovala důvěra v procesu vytváření a rozvoje klastru (může být cenné využití facilitátora, který nepochází z daného regionu)
  • napomáhá založení řídicí skupiny klastru, vedené soukromým sektorem
  • napomáhá růstu existujících firem, přilákání nových společností, vyhledání příležitostí k inovacím v klastru
  • snaží se o zvyšování schopnosti klastru přitahovat do komunity bohatství

Školení facilitátorů a manažerů klastrů

CzechInvest v současné době tato školení nepřipravuje. Konání těchto školení je plánováno na druhou polovinu roku 2007. V případě zájmu o školení pošlete na adresu klastry@czechinvest.org vaše kontaktní údaje.

Dokumenty:

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme