Kolumbie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

3.2. Obchodní vztahy země s EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie je v Kolumbii zastoupena prostřednictvím Delegace Evropské unie, jejiž sídlo se nachází na adrese Calle 116 No. 7 – 15, Interior 2 – Piso 12.

Více informací lze nalézt na webové stránce Delegace v Kolumbii.

V hlavním městě Bogotě sídlí rovněž zastupitelské úřady následujících členských zemí EU:

  • Česká republika, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Rumunsko, Irsko, Maďarsko a Rakousko.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kolumbie je pro EU jedním z hlavních obchodních partnerů na jihoamerickém kontinentu. I z toho důvodu uzavřela EU s Kolumbií a Peru v roce 2010 tzv. Mnohostrannou obchodní dohodu (MOD). Tato dohoda, která ve vztahu ke Kolumbii vstoupila v platnost k 1. srpnu 2013, vytváří zcela nový rámec pro vzájemné obchodní vztahy a stabilní a předvídatelné prostředí pro obchodní a investiční vztahy mezi EU a Kolumbií, resp. Peru (nahrazuje do té doby platný Systém všeobecných preferencí SPG+).

Neprodleně po vstupu v platnost MOD s Kolumbií EU zrušila všechna cla na průmyslové výrobky a ryby a výrazně zvýhodnila kolumbijské exporty zemědělské produkce. Další ambiciózní zvýhodnění se má týkat obchodu službami, veřejných zakázek a investic. MOD rovněž omezuje technické bariéry obchodu a definuje pravidla pro ochranu duševního vlastnictví, transparentnost a konkurenční politiku.

Díky MOD význam EU jako obchodního partnera Kolumbie neustále narůstá. Vzájemný obchod EU a Kolumbie dosáhl za období leden – prosinec 2018 12,3 mld. USD, z toho export z EU na kolumbijský trh 7,5 mld. USD (nárůst o skoro 1 mld. oproti roku 2017) a vývoz Kolumbie na společný trh EU 4,8 mld. USD (mírný pokles od minulého roku

ČR zaujímá z hlediska exportu ČS EU na kolumbijský trh 14. místo s podílem 0,9 % na celkovém vývozu EU do Kolumbie. Největším unijním exportérem je Německo (podíl 28 %), následuje Francie (14 %), Španělsko (12 %), Itálie (11 %), Nizozemsko (9 %), Belgie, Velká Británie (6 %), Rakousko, Rumunsko (2 %), Dánsko (1,5 %).

V rámci dovozu z Kolumbie se ČR řadí na 20. místo mezi ČS EU s podílem 0,03 % na celkovém importu. Největšími importéry z Kolumbie v roce 2014 bylo Španělsko (31 %), dále Nizozemsko (22 %), Velká Británie (12 %), Itálie (10 %), Německo (9 %), Belgie (6 %), Francie (3 %), Portugalsko (2 %), Dánsko (1,6 %) a Finsko (0,7 %).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU s Kolumbií se pravidelně řídí strategickými dokumenty schválenými EU. Na období 2007–2013 byl schválen „Country Strategy Paper“, který vyčlenil celkovou částku 160 mil. Euro na projekty rozvojové spolupráce. Hlavním cílem těchto projektů bylo dosáhnout mírového urovnání vnitřního konfliktu v Kolumbii v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Oblastmi, do nichž se finanční zdroje soustředily, byl mír a stabilita, alternativní rozvoj, právní stát, spravedlnost a lidská práva a zlepšení produktivity a konkurenceschopnosti.

Na období let 2014–2017 byl schválen nový programový dokument rozvojové spolupráce počítající s finančními prostředky ve výši 67 mil. Euro. Celých 80 % z těchto prostředků je určeno na přímou rozpočtovou podporu soustřeďovanou do oblasti místního ekonomického rozvoje, na udržitelný rozvoj konfliktem nejvíce postižených oblastí, národních parků a zón zasažených migrací a na posilování místních institucí a samosprávy. 15 % celkového rozpočtu bude určeno na technickou pomoc malým podnikatelům a odvětvím vytvářejícím zaměstnanost (dokument je možné nalézt na webové adrese Delegace EU v Kolumbii).

Na konci roku 2016 došlo k podpisu zakládající smlouvy zvláštního svěřeneckého fondu „EU Trust Fund“, z něhož by bylo možné financovat projekty zaměřené především na rozvoj kolumbijského venkova v období po ukončení ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. EU je silným podporovatelem mírotvorného úsilí kolumbijského prezidenta J. M. Santose a vidí v takovém fondu nástroj pro zapojení se do dění v zemi. Výše finančních prostředků ve fondu dosáhla 95 milionů Euro a své příspěvky vedle Evropské komise do něj vložilo celkem 19 členských zemí EU, včetně ČR.

V květnu 2018 bylo presidentem Santosem a eurokomisařem pro mezinárdoní spolupráci a rozvoj Mimicem odsouhlaseno, že 15 mil. EUR z tohoto fondu bude použito na pomoc integrace bývalých vojáků FARC. Tato aktivita začala v srpnu 2018 v regionu Caquetá (Temporary Reincorporation Centre of Agua Bonita).

V květnu také Federica Mogherini, vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku poskytla dalších 15 mil. EUR s cíle mpodpořit konsolidaci mírového procesu. Tyto zdroje budou využity během let 2018–2020 a budou sloužit jako doplněk k již existující pomoci z EU Trust Funds pro Kolumbii.

Dále EU poskytla Kolumbii přístup na úvěrové linky EIB ve výši 400 mil. USD, ze které je možné čerpat krátkodobé a střednědobé půjčky za zvýhodněných podmínek.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem