Kolumbie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

3.2. Obchodní vztahy země s EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie je v Kolumbii zastoupena prostřednictvím Delegace Evropské unie, jejiž sídlo se nachází na adrese Calle 116 No. 7 – 15, Interior 2 – Piso 5 (kam se přestěhovala počátkem roku 2020).

                        

Více informací lze nalézt na webové stránce: (http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/index_es.htm )

 

V hlavním městě Bogotě sídlí rovněž zastupitelské úřady následujících členských zemí EU:

Česká republika, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Rumunsko, Irsko, Maďarsko a Rakousko.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kolumbie je pro EU jedním z hlavních obchodních partnerů na jihoamerickém kontinentu. I z toho důvodu uzavřela EU s Kolumbií a Peru v roce 2010 tzv. Mnohostrannou obchodní dohodu (MOD). Tato dohoda, která ve vztahu ke Kolumbii vstoupila v platnost k 1. srpnu 2013, vytváří zcela nový rámec pro vzájemné obchodní vztahy a stabilní a předvídatelné prostředí pro obchodní a investiční vztahy mezi EU a Kolumbií, resp. Peru (nahrazuje do té doby platný Systém všeobecných preferencí SPG+).

Neprodleně po vstupu v platnost MOD s Kolumbií EU zrušila všechna cla na průmyslové výrobky a ryby a výrazně zvýhodnila kolumbijské exporty zemědělské produkce. Další ambiciózní zvýhodnění se má týkat obchodu službami, veřejných zakázek a investic. MOD rovněž omezuje technické bariéry obchodu a definuje pravidla pro ochranu duševního vlastnictví, transparentnost a konkurenční politiku.

Díky MOD význam EU jako obchodního partnera Kolumbie neustále narůstá. Vzájemný obchod EU a Kolumbie dosáhl za období leden – prosinec 2018 12,3 mld. USD, z toho export z EU na kolumbijský trh 7,5 mld. USD (nárůst o skoro 1 mld. oproti roku 2017) a vývoz Kolumbie na společný trh EU 4,8 mld. USD (mírný pokles od minulého roku

ČR zaujímá z hlediska exportu ČS EU na kolumbijský trh 14. místo s podílem 0,9 % na celkovém vývozu EU do Kolumbie. Největším unijním exportérem je Německo (podíl 28 %), následuje Francie (14 %), Španělsko (12 %), Itálie (11 %), Nizozemsko (9 %), Belgie, Velká Británie (6 %), Rakousko, Rumunsko (2 %), Dánsko (1,5 %).

V rámci dovozu z Kolumbie se ČR řadí na 20. místo mezi ČS EU s podílem 0,03 % na celkovém importu. Největšími importéry z Kolumbie v roce 2014 bylo Španělsko (31 %), dále Nizozemsko (22 %), Velká Británie (12 %), Itálie (10 %), Německo (9 %), Belgie (6 %), Francie (3 %), Portugalsko (2 %), Dánsko (1,6 %) a Finsko (0,7 %).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU s Kolumbií se pravidelně řídí strategickými dokumenty schválenými EU. Na období 2007 – 2013 byl schválen „Country Strategy Paper“, který vyčlenil celkovou částku 160 milionů Euro na projekty rozvojové spolupráce. Hlavním cílem těchto projektů bylo dosáhnout mírového urovnání vnitřního konfliktu v Kolumbii v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Oblastmi, do nichž se finanční zdroje soustředily, byl mír a stabilita, alternativní rozvoj, právní stát, spravedlnost a lidská práva a zlepšení produktivity a konkurenceschopnosti.

 

Na období let 2014 – 2017 byl schválen nový programový dokument rozvojové spolupráce počítající s finančními prostředky ve výši 67 milionů Euro. Celých 80 % z těchto prostředků je určeno na přímou rozpočtovou podporu soustřeďovanou do oblasti místního ekonomického rozvoje, na udržitelný rozvoj konfliktem nejvíce postižených oblastí, národních parků a zón zasažených migrací a na posilování místních institucí a samosprávy. 15 % celkového rozpočtu bude určeno na technickou pomoc malým podnikatelům a odvětvím vytvářejícím zaměstnanost (dokument je možné nalézt na webové adrese http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/progr_coope_2014_2017_es.pdf ).

 

Na konci roku 2016 došlo k podpisu zakládající smlouvy zvláštního svěřeneckého fondu „EU Trust Fund“, z něhož by bylo možné financovat projekty zaměřené především na rozvoj kolumbijského venkova v období po ukončení ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. EU je silným podporovatelem mírotvorného úsilí kolumbijského prezidenta J. M. Santose a vidí v takovém fondu nástroj pro zapojení se do dění v zemi. Výše finančních prostředků ve fondu dosáhla 95 milionů Euro a své příspěvky vedle Evropské komise do něj vložilo celkem 19 členských zemí EU, včetně ČR.

 

V květnu 2018 bylo presidentem Santosem a eurokomisařem pro mezinárdoní spolupráci a rozvoj Mimicem odsouhlaseno, že 15 milionů EUR z tohoto fondu bude použito na pomoc integrace bývalých vojáků FARC. Tato aktivita začala v srpnu 2018 v regionu Caquetá (Temporary Reincorporation Centre of Agua Bonita). V roce 2018 EU poskytla Kolumbii dodatečnou finanční pomoc ve výši 15 milionů EUR s cílem podpořit konsolidaci mírového procesu v zemi a především začlenění bývalých bojovníků guerillové organizace FARC. EU dále poskytla Kolumbii přístup na úvěrové linky EIB ve výši 400 mil. USD, ze které je možné čerpat krátkodobé a střednědobé půjčky za zvýhodněných podmínek.

 

ČR je jednou z donorských zemí poskytujících finanční prostředky do fondu EU, dosud přispěla celkem 30.000 EUR. ZÚ Bogota společně s privátním sektorem v Kolumbii v roce 2017 předložil projekt na využití prostředků z fondu ve výši 2,6 mil. EUR k výstavbě sociálního bydlení v provincii Putumayo. Projekt byl hodnotící komisí DEU vybrán mezi 7 vyhovujících projektů, nicméně v souvislosti s vyčerpáním původní výše prostředků fondu a změnou administrativy v polovině roku 2018 ke konečnému schválení a realizaci projektu nedošlo.

 

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini navštívila Kolumbii ve dnech 11. – 12. 9. 2019. Ústředním bodem programu bylo jednání s prezidentem Ivánem Duquem, kterého se zúčastnili čtyři ministři (zahraničních věcí, obchodu, zemědělství a životního prostředí) a další vysocí funkcionáři vládního kabinetu. Mezi hlavní cíle jednání patřila podpora implementaci mírové dohody a zvládání přívalu imigrantů ze sousední Venezuely (v této souvislosti HR/VP oznámila další finanční podporu na zvládání migrační krize: 30 mil. EUR z regionálního nástroje DEVCO v roce 2020). V další části návštěvy se HR/VP sešla s předsedy všech tří institucí kolumbijského systému přechodné spravedlnosti (Komise pro hledání pravdy, JEP a oddělení pátrání po nezvěstných Státního zastupitelství), čímž vyjádřila podporu tomuto významnému pilíři mírového procesu. Na podporu činnosti Komise pro hledání pravdy EU při této příležitosti vyčlenila 4,5 mil. EUR. V neposlední řadě se pak zúčastnila setkání se zástupci sociálních lídrů a obránců lidských práv, kteří čelí v souvislosti s mírovým procesem a nadcházejícími místními volbami mimořádné zastrašovací kampani ze strany zločineckých organizací a povstaleckých skupin.

 

Dále EU poskytla Kolumbii přístup na úvěrové linky EIB ve výši 400 mil. USD, ze které je možné čerpat krátkodobé a střednědobé půjčky za zvýhodněných podmínek.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem