Korea (Severní – KLDR): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

25. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Korejská lidově demokratická republika

Ceremoniální hlava státu (Prezident prezidia Nejvyššího lidového shromáždění): Choe Ryong Hae

Premiér: Kim Jae Ryong

Vicepremiéři: Ro Tu Chol, Ri Mu Yong, Kim Tok Hun, Im Chol Ung, Ri Ju O, Ri Yong Nam, Ko In Ho, Tong Jong Ho

Úřad vlády ministr/předseda státní komise/prezident
Ministerstvo ozbrojených sil Pak Yong Sik
Ministerstvo zahraničních věcí Ri Yong Ho
Ministerstvo státní bezpečnosti Jong Kyong Taek
Ministerstvo veřejné bezpečnosti Choe Pu Il
Státní plánovací komise Ro Tu Chol
Ministerstvo uhelného průmyslu Mun Myong Hak
Ministerstvo energetiky Kim Man Su
Ministerstvo jaderné energetiky Wang Chang Uk
Ministerstvo těžebního průmyslu Ri Hak Chol
Ministerstvo hutního průmyslu Kim Yong Kwang
Ministerstvo ropného průmyslu Ko Gil Son
Ministerstvo strojního průmyslu Ri Jong Guk
Ministerstvo elektrotechnického průmyslu Kim Jae Song
Ministerstvo stavebnictví a stavebního materiálu Tong Jong Ho
Ministerstvo železniční dopravy Jang Hyok
Ministerstvo pozemní a námořní dopravy Kang Jong Gwan
Ministerstvo zemědělství Ko In Ho
Ministerstvo chemického průmyslu Ri Mu Yong
Ministerstvo lehkého průmyslu Choe Il Ryong
Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů Kim Yong Jae
Ministerstvo lesnictví Han Ryong Guk
Ministerstvo rybolovu Kang Yong Chol
Ministerstvo městského řízení Kang Yong Su
Ministerstvo půdy a ochrany životního prostředí Kim Kyong Jun
Ministerstvo státní stavební kontroly Kwon Song Ho
Ministerstvo obchodu Kim Kyong Nam
Ministerstvo zásobování a administrace potravin Mun Ung Jo
Ministerstvo potravinářského průmyslu a průmyslu spotřebního zboží Jo Yong Chol
Ministerstvo rozvoje přírodních zdrojů Ri Chun Sam
Ministerstvo (všeobecného) školství Kim Sung Du
Ministerstvo vysokého školství Thae Hyong Chol
Ministerstvo pošt a telekomunikací Kim Kwang Chol
Ministerstvo financí Ki Kwang Ho
Ministerstvo kultury Pak Chun Nam
Ministerstvo práce Jong Yong Su
Ministerstvo veřejného zdravotnictví Kang Ha Guk
Ministerstvo tělovýchovy Ri Jong Mu
Národní akademie věd Jang Chol (prezident)

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 25,396 mil. obyvatel (odhad 2017, 52. místo na světě), 211 obyv./km2

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:  0,5 % (odhad 2017)

Demografické složení: (odhad 2016)

  • 0–14 let 20,97 % (2 678 638 mužů / 2 588 744 žen)
  • 15–24 let 15,88 % (2 009 360 mužů / 1 977 942 žen)
  • 25–54 let 44,22 % (5 567 682 mužů / 5 537 077 žen)
  • 55–64 let 9,19 % (1 090 739 mužů / 1 218 406 žen)
  • 65 let a více 9,74 % (840 003 mužů / 1 606 720 žen)

Národnostní složení:

Národnostní složení je mimořádně homogenní. Kromě Korejců jsou přítomny pouze zanedbatelné komunity Číňanů a etnických Japonců.

 

Náboženské složení:

Obyvatelstvo je v důsledku společensko-politických podmínek výrazně ateistické, ve vztahu k domácímu obyvatelstvu není režimem tolerováno; v zemi okrajově přežívá buddhistická a konfuciánská tradice, dále nepočetná komunita křesťanů a církve „božské cesty“ (Chondogyo); veškeré náboženské aktivity jsou pod kontrolou státu; pro vytvoření iluze náboženské svobody existují náboženské skupiny sponzorované vládou.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Značná část ekonomického růstu je tvořena v šedé ekonomice, která v kontextu KLDR představuje kvazi-soukromou sféru postavenou na všudypřítomné korupci a úplatcích nadřazeným složkám. Prvky kapitalistické tržní ekonomiky jsou v KLDR již pevně zakotveny a jsou jedním z mála relativně stabilních prvků zdejší ekonomiky. Zejména do každodenního života obyvatel se šedá ekonomika promítá mnohem prominentněji než centrální ekonomika (např. systém přídělu potravin), ke které místní obyvatelstvo nemá důvěru. Kvantifikovat růst natolik fragmentované a diverzifikované ekonomiky je bez spolehlivých údajů velice náročné. Na základě odhadů jihokorejské Bank of Korea, BOK (jedná se o jediná alespoň trochu konzistentní statistická data, která lze získat, neboť režim KLDR nevydává statistické ročenky a veškerá relevantní data jsou před cizinci velmi pečlivě utajována; tato data z KR samozřejmě nelze na ZÚ nijak ověřit) došlo v roce 2014 k lehkému meziročnímu nárůstu HDP, a to o 1,0 %. Od roku 2012 se tempo růstu HDP mírně zpomaluje. V roce 2012 dosahoval meziroční růst HDP zhruba 1,3 %, v roce 2013 již byl odhadován jen na 1,1 %.

Za poslední roky lze o nejvyšším růstu HDP hovořit v souvislosti s rokem 2008, kdy byl odhadován meziroční nárůst na 3,1 %. V letech 2009 a 2010 hovoří odhady naopak o poklesu HDP. Následné zlepšení ukazatele HDP v r. 2011 lze připsat efektu nasměrování investic i dodatečné zaměstnanosti (desetitisíce studentů a vojáků) do stavebnictví v důsledku masivního úsilí k propagandisticky laděným oslavám v roce 2012. Přispěla i vyšší produkce zemědělství. Zvýšení HDP v r. 2012 je připisováno zvýšení výroby v sektorech lehkého, těžkého a chemického průmyslu, zemědělství, lesního hospodářství a rybolovu. V roce 2013 dle BOK zaznamenal stavební sektor pokles, v důsledku příznivého počasí se však zvýšila zemědělská produkce. Růst v tomto roce posílila také vzrůstající těžba uhlí a železné rudy. Za růstem HDP v roce 2014 stálo podle BOK především zvrácení negativního trendu v oblasti stavebnictví a zrychlený růst v sektoru služeb, oproti tomu zemědělství, lesnictví a rybolov a těžký a zpracovatelský průmysl vykazují podle odhadů zpomalení růstu. V roce 2015 došlo k poklesu mnoha odvětví severokorejské ekonomiky, na čemž mělo podíl silné období sucha, které poškodilo chovatele, farmáře i energetický sektor, který stále z větší části spoléhá na hydroelektrárny. Pokles byl konkrétně zaznamenán v zemědělství, lesnictví, rybolovu, těžebního a energetického průmyslu. Vzrůst naopak zaznamenal stavební průmysl. Tento trend pokračoval i v r. 2016, neboť konec roku 2015 byl počátkem stavebního boomu uvnitř Pchjongjangu (byť do ostatních oblastí se tento trend téměř nepromítl)

 

Nejzajímavějším vývojem v oblasti ekonomiky byl rozhovor profesora Ekonomického institutu Ri Gi-song/a s japonskými Kyodo News, resp. jeho zveřejnění v severokorejských médiích. V něm profesor Ri obhajoval ekonomický potenciál KLDR a schopnost růst i navzdory mezinárodnímu tlaku. Poprvé byla zveřejněna konkrétní čísla vztahující se k r. 2017: podle profesora v onom roce severokorejská ekonomika vzrostla o 3,7% s celkovým GDP 30,7 mld. USD, což kontrastuje s odhady jihokorejských expertů, kteří se naopak přikláněli k jejímu propadu o 3,5%. Disparitu profesor odůvodnil tím, že se ze strany Jižní Koreje jedná o pouhé odhady, zatímco KLDR „vyvinula nové technologie v rámci doktríny soběstačnosti a nezávislosti“. Vzhledem k tomu, že ekonomické údaje patří k nejstřeženějším tajemstvím režimu, se stěží dá věřit tomu, že jsou uvedená čísla skutečná, neboť nebyly poskytnuty žádné doplňující informace o jednotlivých ekonomických sektorech či metodice výpočtu. Jako racionálnější se jeví snaha podpořit režimní propagandu, jelikož ekonomický růst a prosperita se staly novými mantrami Kimova režimu, ačkoli skutečná zlepšení v životní úrovni jsou prozatím miniaturní a soustředěna do samotného Pchjongjangu.

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Růst HDP (%) -1,2 3,1 -0,9 -0,5 0,8 1,3 1,1 1,0 -1,1 3,9 -3,5

Zdroj: Bank of Korea

 

Vývoj HDP v KLDR podle odvětví (odhadovaná meziroční změna HDP v %)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zemědělství, lesnictví a rybářství -1,0 -2,1 5,3 3,9 1,9 1,2 -0,8 2,5 -1,3
Těžba a výroba -2,3 -0,3 -1,4 1,3 1,5 1,1 -3,1 6,2 -8,5
  -těžba -0,9 -0,2 0,9 0,8 2,1 1,6 -2,6 8,4 -11,0
  -výroba -3,0 -0,3 -3,0 1,6 1,1 0,8 -3,4 4,8 -6,9
    –lehký průmysl -2,1 -1,4 -0,1 4,7 1,4 1,5 -0,8 1,1 0,1
    –těžký průmysl -3,5 0,1 -4,2 0,2 1,0 0,5 -4,6 6,7 -10,4
Elektřina, plyn a voda 0,0 -0,8 -4,7 1,6 2,3 -2,8 -12,7 22,3 -2,9
Stavebnictví 0,8 0,3 3,9 -1,6 -1,0 1,4 4,8 1,2 -4,4
Služby 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 1,3 0,8 0,6 0,5
  -vládní sektor 0,5 0,2 0,1 -0,2 0,3 1,6 0,8 0,6 0,8
  -ostatní -0,8 -0,3 0,6 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 -0,3
HDP růst -0,9 -0,5 0,8 1,3 1,1 1,0 -1,1 3,9 -3,5

Zdroj: Bank of Korea

 

Produkce v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2014 vzrostla navzdory poklesu produkce kukuřice a brambor, a to díky živočišné výrobě (zejm. chovu prasat), a především růstu v oblasti rybolovu. Růst v tomto sektoru však od roku 2011 výrazně zpomaluje.

Těžební sektor zaznamenal pozitivní 1,6% růst, a to zejména díky zvýšené těžbě uhlí a nekovových minerálů. V předchozím roce (2013) však byl růst rychlejší (2,1 %).

Sektor výroby rovněž mírně meziročně vzrostl, a to o 0,8 %. V porovnání s předchozími dvěma lety se však jedná opět o zpomalení růstu. K pozitivnímu vývoji přispěl zejména lehký průmysl (růst o 1,5 %). V rámci něho došlo k růstu v oblasti výroby textilu, oděvů a obuvi, zatímco např. produkce potravin a nápojů zůstala na úrovni roku 2013. Oproti tomu těžký a chemický průmysl vzrostl meziročně pouze o 0,5 %. Nárůst sektoru udržel navzdory poklesu v oblasti výroby kovů a strojů růst v oblasti uhelných produktů a oceli.

Sektor elektřiny, plynu a vody meziročně poklesl o nezanedbatelných 2,8 %, a to především kvůli výrobě elektřiny (hydroelektrická energie). V roce 2013 přitom tento sektory vykázal meziroční nárůst 2,3 %.

Oproti předchozím dvěma letům však došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti stavebnictví, kde je meziroční nárůst odhadován na 1,4 %. Za příznivým vývojem stojí zejména výstavba budov. Oproti tomu stavba silnic a elektráren poklesla.

V porovnání s předchozím vývojem si polepšil rovněž sektor služeb, jenž vykázal meziroční nárůst zhruba o 1,3 %. Na růstu se podílely služby vládního sektoru (růst o 1,6 %), ale též služby v oblasti dopravy a komunikace (růst o 1,1 %) a v neposlední řadě i velkoobchod a maloobchod a služby v oblasti pohostinství a ubytování (růst o 0,8%).

 

Tabulka níže představuje podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP.

Podíl jednotlivých odvětví na celkovém nominálním HDP KLDR
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
zemědělství, lesnictví a rybářství 23,4 22,4 21,4 21,6 21,7 22,8
těžba a výroba 35,9 35,7 34,4 32,7 33,2 31,8
       -těžba 14,0 13,6 13,1 12,2 12,6 11,7
       -výroba 21,9 22,1 21,3 20,4 20,6 20,1
            –lehký průmysl 6,7 6,8 6,9 7,0 6,9 6,8
            –těžký průmysl 15,2 15,4 14,4 13,4 13,7 13,3
elektřina, plyn a voda 3,5 4,1 4,3 4,5 5,2 5,0
stavebnictví 7,8 7,8 8,2 9,0 8,8 8,6
služby 29,4 30,0 31,3 32,2 31,1 31,7
       -vládní sektor 21,3 21,7 22,7 23,3 22,4 23,2
       -ostatní 8,2 8,4 8,6 8,9 8,7 8,4
HDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: Bank of Korea

 

Absolutní hodnota HDP země však zůstává neznámá. Dle odhadu „think-tanku“ KR Hyundai Research Institute (HRI) činil v r. 2013 HDP KLDR na hlavu 854 USD, což je o 39 USD více, než v r. 2012 a představuje 4,8% meziroční vzrůst. Zvýšení HDP zpráva HRI připisuje zvýšené produkci obilovin v důsledku příznivého počasí a rovněž zvýšeným investicím do různých průmyslových sektorů. KLDR zaostává daleko za zeměmi jako Čína (HDP na hlavu 6 569 USD), Vietnam (1 896 USD) nebo Laos (1 490 USD). Země se srovnatelnou hladinou HDP na obyvatele zahrnují Bangladéš (899 USD) a Myanmar (915 USD).

Odhady se ovšem značně liší. OSN odhadovala výši HDP KLDR na obyvatele za stejné období (rok 2013) pouze na 621 USD, zatímco BOK na dvojnásobek odhadu OSN, 1 251 USD. Konečně CIA World Factbook odhadl výši HDP/obyv. na 1 800 USD, byť tento údaj nelze s ostatními odhady přímo srovnávat, neboť nepředstavuje výši nominálního HDP, ale HDP vyjádřeného v paritě kupní síly. Odhad HRI, který představuje zhruba průměr mezi odhady, dosahuje výše, které dosahovala Jižní Korea v roce 1976.

Nominální hrubý národní důchod (GNI) KLDR dle údajů BOK v roce 2014 činil 34,2 bilionů KRW, což je v přepočtu zhruba 29,894 mld. USD, které představují asi 2,3 % GNI Korejské republiky v témže roce. GNI KLDR v přepočtu na obyvatele je za rok 2014 zhruba 1,388 mil. KRW, tj. cca 1 220 USD. Pouze pro srovnání – GNI KLDR v roce 2013 činil odhadem 33,3 mld. USD. V roce 2015 podle BOK nepatrně vzrostl GNI KLDR na 34,5 bilionů KRW, jednalo se tedy o minimální rozdíl.

Míra nezaměstnanosti v KLDR zůstává podle odhadů Světové banky po několik let na téměř neměnné úrovni 4,1 % (odhad za rok 2014). Na rekordně nízké úrovni 2,6 % se pohybovala v roce 1995, následně výrazně narostla až na rekordních 4,6 % v roce 1998. Od té doby se drží na úrovni kolem 4,1 až 4,2 %. Oficiálně však KLDR tvrdí, že nezaměstnanost zde neexistuje.

 

Vývoj v teritoriu:

Vedení KLDR je na jedné straně pravděpodobně jasné, že bez strukturálních reforem ekonomiky a masivních zahraničních investic nemůže ani přes trvalou platnost základního pilíře oficiální ideologie – politiky čučche (soběstačnosti, spoléhání na vlastní síly a zdroje) dojít k zásadnímu zlepšení ekonomické situace. Na druhou stranu nemůže v žádném případě veřejně (před domácím publikem) tuto skutečnost připustit. Přesto si nové vedení začíná zřejmě potřebu většího důrazu na ekonomický rozvoj uvědomovat. Svědčí o tom jistý posun od politiky songun (upřednostňování armády), prosazované Kim Čong-ilem, k politice bjongdžin (souběžný rozvoj vojenských schopností a ekonomiky) nového vůdce Kim Čong-una. Politika bjongdžin neznamená opuštění politiky songun, jako spíše její doplnění. Současný důraz na rozvoj armády (a zejména jaderných schopností) a hospodářství potvrdil sedmý sjezd Korejské strany práce konaný ve dnech 6.–9. května 2016. Na sjezdu vůdce Kim Čong-un představil i pětiletou strategii pro ekonomický růst země (na roky 2016–2020), jejímž předpokladem by mělo být mj. zlepšení dodávek elektrické energie a která by měla cílit zlepšení živobytí obyvatelstva, konkrétní plány na povzbuzení hospodářského růstu ovšem předloženy nebyly.

Situace v zemi je přitom značně tíživá. Ačkoli v letech 2013 a 2014 (odhad FAO) sice došlo, především z důvodu příznivého počasí, k mírnému zvýšení produkce základních potravin (rýže, kukuřice), zůstávala KLDR nadále závislá na zahraniční potravinové pomoci. Za rok 2015 se závislost KLDR ještě prohloubila, kvůli meziročnímu poklesu severokorejské produkce potravin o 9 % (z 5,9 mil. tun v roce 2014 na 5,4 mil. tun v roce 2015). Nejdramatičtější pokles zaznamenala produkce rýže (meziročně o 26 %), a to z důvodu poklesu intenzity dešťů a nedostatku vhodné vody pro zavlažování (podíl na poklesu má podle FAO i nedostatek pohonných hmot a hnojiv). Celková ekonomická situace je nadále velmi špatná, k očekávanému zlepšení životní úrovně obyvatelstva nedošlo. Od roku 2015 je patrný zvýšený důraz na politiku soběstačnosti, dále se rozmáhají menší a střední trhy s místním zbožím. V současné době místní potraviny vytlačily z trhu svou čínskou konkurenci, napříč KLDR vznikají továrny na výrobu drobných místních produktů, zejména textil a drobné užitkové zboží. V kontextu národní ekonomiky je to drobnost, avšak z politického a ideologického hlediska se jedná o krok kupředu. To vystihují slova samotných Korejců: „Není to možná mnoho, ale dosáhli jsme toho zcela vlastními silami.“ Kimem očekávané uvolnění sankcí, které si sliboval od diplomacie s USA, se neuskutečnilo, a vzhledem k principiální pozici režimu proti denuklearizaci (jakýkoli zdánlivý vývoj kupředu je pouze povrchní a určen očím mezinárodní komunity) nelze očekávat změny, což pro KLDR představuje jak ekonomické, tak i politické riziko.

Pokračujícím trendem v severokorejské ekonomice je silná orientace na turistický průmysl. Turismus není postižitelný sankcemi RB OSN, kromě toho KLDR pragmaticky pracuje se svým image poslední bašty tvrdého socialismu, a zahraničním turistům nabízí cestovní balíčky slibující jedinečný zážitek, který jinde nenajdou. Z toho důvodu probíhá výstavba moderního turistického rezortu na východním pobřeží u města Wonsan. Dokončení se plánovalo na duben 2019.

KLDR čelí postupně se zhoršující zemědělské krizi. Orné půdy je v zemi málo, a ta je navíc vytížena sklizní dvakrát do roka a užíváním jinde ve světě zakázáných chemických hnojiv. Výnos půdy a zemědělská produkce KLDR tak rok od roku předvídatelně klesá, v horizontu několika let se země může stát zcela závislou na externích zdrojích potravin.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet každoročně schvaluje Nejvyšší lidové shromáždění na svém jarním zasedání. Rozpočet na rok 2016 však schvalovalo mimořádně pouze prezidium Nejvyššího lidového shromáždění, zřejmě kvůli chystanému sjezdu Korejské strany práce a v souvislosti s ním probíhající 70denní kampani. Rozpočet je naplánován ministerstvem financí v koordinaci se Státní plánovací komisí. Státní rozpočet je důležitým nástrojem plánované ekonomiky. Hlavní výdaje státního rozpočtu směřují do vojenské oblasti, sociálně-kulturní oblasti a do zajištění fungování ekonomiky.

Státní rozpočet KLDR není zveřejňován, jedná se o přísně utajovanou informaci nejenom před cizinci, ale i před vlastními občany. Obvykle je zveřejňováno pouze několik málo vybraných údajů o struktuře rozpočtu a výběrově pak také nárůst některých kapitol rozpočtu proti předchozímu roku. Veškeré údaje jsou jen v relativním vyjádření a navíc ne příliš důvěryhodné. V žádném případě nelze z těchto kusých dat dovodit vývoj celkového rozpočtu v domácí měně, a tím méně v přepočtu na USD či EUR.

Po zasedání Prezidia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR dne 30. března 2016 bylo oznámeno, že příjmová stránka státního rozpočtu předchozího roku 2015 byla naplněna na 113,8 %, což představuje vzrůst oproti roku 2014 o 5 %. Rozpočtové výdaje odpovídaly 99,9% plánovaného objemu, což představuje oproti r. 2014 nárůst o 5,6 %. Na národní obranu bylo (oficiálně) vynaloženo 15,9 % celkových výdajů. Dalších 47,5 % výdajů směřovalo do budování národní ekonomiky a 36,6 % výdajů bylo vynaloženo na vzdělání, lékařskou péči, sport, hudbu a umění.

Příjmy státního rozpočtu na r. 2016 by měly být oproti r. 2015 o 4,1 % vyšší. Výdaje rozpočtu na r. 2015 by měly vzrůst o 5,6 %, z toho výdaje na rozvoj těžkého a lehkého průmyslu o 4,8 %, na zemědělství o 4,3 %, na rybolov o 6,9 %, na rozvoj hlavního města o 13,7 %, na lesnictví o 7,5 %, na rozvoj vědy a technologie o 5,2 %, na vzdělávání o 8,1 %, na zdravotnictví o 3,8 %, na sport o 4,1 % a na kulturu o 7,4 %. Na národní obranu by mělo být oficiálně vynaloženo 15,8 % rozpočtových výdajů.

Při zhodnocení rozpočtu na r. 2016 a schválení rozpočtu pro r. 2017 ministr financí Ki Kwang-ho sdělil, že příjmy do státního rozpočtu převýšily původní plán o 2,1% a příjmy do místních rozpočtů překonaly očekávání o 14,3%. Státní výdaje byly naplněny z 99,9%. Na obranu země bylo vynaloženo 15,8% celkových výdajů za r. 2016, výdaje na vědu a technologické obory byly navýšeny o 5,5%. Celkem 48,3% veškerých výdajů připadlo na rozvoj státní ekonomiky, s důrazem na stavebnictví, které zaznamenalo o 15,3% vyšší výdaje. Na vzdělávání, zdravotnictví, sporty, literaturu, umění a „budování vyspělého socialistického národa“ připadlo 35,7% výdajů státního rozpočtu. Oproti r. 2016 se očekává navýšení rozpočtu o 3,1%. KLDR již tradičně předpokládá navýšení příjmů v oblastech pronájmu nemovitostí (+2%), transakční daně (+2,4%), soc. pojištění (+1,2%), státních podniků (+3,5%), kooperativních podniků (+1,6%), prodeje nemovitostí (+1,1%) a speciálních ekonomických zón a ostatních zdrojů (+1,2%). Výdajová stránka státního rozpočtu se navýší o 5,4%. Hlavními příjemci zdrojů budou věda, průmysl, lesnictví, zemědělství a rybolov. Výdaje na obranu zůstanou na 15,8% rozpočtu. 2,6% výdajů bude vyhrazeno pro rozvoj Pchjongjangu.

Na národní obranu se každoročně oficiálně vynakládá pouze cca 16 % rozpočtu, tento údaj je však mnohými analytiky zpochybňován a označován za značně podhodnocený, a to i ve vztahu ke kdysi zveřejněnému údaji vlády KLDR, že na obranu vynakládá 570 mil. USD.

Pokud byla pravdivá informace, kterou podal bývalý tajemník Korejské strany práce Hwang Čang-jop, který uprchl v roce 1997 do KR a podal tuto informaci o době Kim Čong-ila, může Kim Čong-un stejně jako jeho otec osobně volně disponovat až 20% státního rozpočtu. Hwang Čang-jop rovněž sdělil, že pouze 30% státního rozpočtu je určeno na veřejné služby (tedy pro obyvatelstvo) a až 50% je určeno pro činnost armády (oproti režimu uváděných max. 16%).

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Údaje týkající se platební bilance a devizových rezerv nejsou zveřejňovány.

V důsledku platební neschopnosti podniků se KLDR v minulosti v zahraničí zadlužila ve výši asi 12,5 mld. USD, z toho 40 % vůči západním a 60 % vůči bývalým socialistickým zemím. Věřiteli jsou RF, ČLR, Švédsko, Írán, 140 západních bank (V. Británie, Rakousko, Nový Zéland, Japonsko a další) a nadnárodní společnosti (např. Shell Oil Co.).

Ve věci dluhu vůči ČR došlo naposledy k jednání v roce 2010, ale se značně rozdílnými představami o vypořádání. Severokorejská strana chtěla splatit pouze 5 %, a to navíc formou dodávek ženšenu, za výnos z něhož by ČR organizovala školení a exkurse pro experty z KLDR v ČR. Dluh KLDR vůči ČR je ale ve srovnání s výše uvedenými sumami celkové zadluženosti země pouze minimální.

V případě Ruska došlo k vyřešení dluhu ve výši 11 mld. USD, ze kterého RF velkoryse zcela odepsala cca 10 mld. USD a zbylou část hodlá investovat v KLDR do energetiky, zdravotnictví, dopravní infrastruktury a dalších projektů, o jejichž realizaci bude spolurozhodovat.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v KLDR není principiálním zdrojem kapitálu pro rozvoj ekonomiky, protože socialisticky plánované hospodářství je založeno na systému subvencí z centrálně řízených zdrojů. Nicméně bankovní sektor hraje důležitou roli, protože centrální banka je pověřena tiskem peněz a s tím spojenou kontrolou oběhu místní měny. Bankovní systém KLDR pracuje jako monobankovní, protože Central Bank of DPRK plní nejen funkci centrální banky, ale provádí i bankovní podnikání společně s komerčními bankami tím, že poskytuje úvěry podnikům a přijímá depozita od fyzických i právních osob. Centrální banka rovněž vydává předplacené karty označované jako Jonsong, které lze využívat k platbě ve vybraných obchodech.

V roce 1984 vstoupil v platnost Joint-Venture Act, který povolil zakládání společných bankovních ústavů mezi KLDR a korejskými rezidenty v zahraničí.

Mezi nejdůležitější bankovní instituce a pojišťovny v KLDR patří:

  • státní banky: Central Bank of DPRK, Changwang Credit Bank, Credit bank of Korea, Foreign Trade Bank of DPRK, International Industrial Development  Bank, Korea Daesong Bank, Koryo Bank, Kumgang Bank
  • společné banky: Korea Commercial Bank, Korea Joint Financial Co., Korea Joint Venture Bank, Korea Nagwon Joint Financial Co., Korea Rakwon Joint Banking Co., Korea United Development Bank
  • banky se zahraniční účastí: Daesong Credit Development Bank, Golden Triangle Bank
  • pojišťovny: State Insurance Bureau, Korea National Insurance Co. (známá rovněž jako Korea Foreign Insurance Co.), Korea International Insurance Co., Korea Mannyon Insurance Co.

Za stávajících podmínek je téměř nemožné stabilizovat měnu. Hlavními důvody jsou neschopnost průmyslu získat exportem devizy, zadluženost země, politická nestabilita a neexistující přístup k mezinárodním kapitálovým trhům. Zásadní obrat by mohlo přinést pouze zajištění transparentnosti ekonomiky, předkládaných věrohodných statistických údajů, zavedení kontroly peněz v oběhu, zveřejnění údajů o dovozech a vývozech atd. Přes intenzivní asistenci UNDP v oblasti statistiky však zatím nedošlo ke zlepšení situace; jde totiž o kroky mířící proti podstatě fungování režimu, který naopak potřebuje vše utajit.

Problémem jsou nyní i sankční opatření. K 31. 3. 2016 EU mezi subjekty sankcí vůči KLDR přidala pojišťovnu Korea National Insurance Corporation (KNIC), ze které do té doby na seznamu figurovala pouze její pobočka v Hamburku. V odůvodnění stojí, že KNIC „vytváří podstatné příjmy v cizí měně, jež by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení. Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na kancelář 39 Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.“

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7. února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria, podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

EU transformovala opatření stanovená v rezoluci 2270 (2016) do unijního práva přijetím rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476 ze dne 31. března 2016 a nařízením Rady (EU) 2016/682 ze dne 29. dubna 2016. Ke dni 19. května přijala v rámci autonomních opatření EU rozhodnutí, kterým došlo k rozšíření sankčního seznamu o 18 osob a 1 subjekt. Rezoluce RB OSN 2321 z 30 listopadu 2016 byla do unijního práva transponována 27. února 2017.

Účty Severokorejců zmrazily v souladu s uplatňovanými zpřísněnými sankcemi vůči KLDR i čínské banky, vč. největší Čínské průmyslové a obchodní banky (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC). Zastaveny jsou i všechny transfery v zahraničních měnách přicházející či odcházející na účty se severokorejskými jmény.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Všechny přímé daně byly v KLDR zrušeny v roce 1974. KLDR se tak stala první zemí na světě, která nemá přímé daňové zatížení obyvatel. Výsledkem je, že obyvatelé KLDR jsou o to více přímo závislí na vládních službách. Vláda ale vybírá daň z obratu ze všech transakcí mezi výrobci a prodejci. Poplatkům také podléhají farmáři za osivo, hnojiva, vodu na zavlažování a vybavení. Spotřebitelé platí daň za vodu a další „komfort“. Není jasné, kolik odvádí oficiálně ze své sklizně státu zemědělská družstva, tento údaj neexistuje, ale převládá názor, že je patrně pevně stanoveno množství plodin, které v družstvu po žních připadne členům a jejich rodinným příslušníkům, a „zbytek“ se odvede do státních zdrojů. Odvodu jsou podřízeni i soukromí pěstovatelé zemědělských plodin na pozemcích kolem svých obydlí.

Všichni zahraniční investoři jsou subjekty platby daní z příjmu, obratu, vlastnictví a místních daní. Ve čtyřech speciálních ekonomických zónách ustanovených vládou jsou podnikové daně ve výši 14 %. Pro společnosti, přinášející moderní technologie, výstavbu infrastruktury či podílející se rozvoji lehkého průmyslu, je tato daň 10 %. Rezidenti v KLDR musí platit daně v rozmezí 4–20 %.

Podle právního rozboru zákona o zahraničních investicích (ZZI) v KLDR je jakýkoliv spor podřízen soudu/arbitrážní instituci KLDR, ale může dojít k arbitrážnímu řízení v třetí zemi. Obdobné opatření je zahrnuto i v jiných zákonech, které se dotýkají investic či podnikatelsko-ekonomických aktivit kapitálu z třetích zemí. Nicméně implementační zásady zákona o zahraničních podnicích, zákona o joint-venture podnicích a opatření v pracovním zákoně dávají pouze možnost uplatnit soudní řízení či arbitráž v KLDR a není v nich zmínka o řízení ve třetích zemích. Není zcela jasné, zda jsou zásady v ZZI nadřazené ostatním souvisejícím zákonům. Navíc KLDR není signatářem žádné mezinárodní dohody o uznání a uplatnění arbitrážních rozhodnutí, což dále zpochybňuje jakékoliv arbitrážní rozhodnutí ve třetí zemi. Šance na objektivní posouzení případných sporů jsou tedy nejisté.

Na počátku roku 2012 KLDR postupně přijala další dodatky a změny k zákonům o zahraničních investicích či jimi souvisejících (Foreign Investment Bank Law, Foreign Investment Company Registration Law, Foreign Investment Company Law, Foreign Tax Law, Foreign Investment Company Bankruptcy Law, Labor Law of Foreign Investment Company, Financial Management Law of Foreign Investment Company a Fiscal Law of Foreign Investment Company). Podle změn Foreign Investment Bank Law jsou investice/podniky v provozu přes deset let vyňaty z daně z příjmu ze zisku shromážděném v prvním roce a Korejská centrální banka bude osvobozena od živnostenské daně z úrokových příjmů shromážděných z půjček poskytnutých společnostem za výhodných podmínek. Zmíněný zákon reguloval výjimky daní z obratu, ale nikoliv živnostenskou daň. Zákon o investicích zahraničních společností a zákon daních zahraničních společností určovaly, že od dvou do deseti procent zisku bude směřováno zahraniční společností do služeb a výstavby. Z předchozího znění Foreign Investment Bank Law byl rovněž vypuštěn limit daňové výjimky padesáti procent pro další dva roky společnostem, které jsou v provozu přes deset let.

Foreign Investment Bank Law obsahuje 5 kapitol a 32 článků, přičemž zahrnuje kategorizaci a specifikaci pro oblast založení zahraniční investiční banky, vlastnická práva a samosprávnost vedení společnosti.

Labor law of Foreign Investment Company prošel rovněž na začátku roku 2012 novelizací a nyní obsahuje 8 kapitol a 51 článků ve věci najímání pracovních sil a pracovně-právního vztahu, definuje mj. také dobu odpočinku včetně sociální ochrany a pojištění.

KLDR oficiálně uvádí, že změny investičních zákonů proběhly postupně v roce 1992, 1999, 2004 a v roce 2012, což v praxi téměř odpovídá analýze hodnocení hospodářství v cyklu pěti let a přijetí následných kroků.

Zákony o zahraničních investicích a podnikatelských aktivitách:

Internetové odkazy:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem